A jövőkép új műveletek helyreállítása

A scorecardok segítenek az adatok elemzésének megjelenítésében, hogy az üzleti stratégia jobban a jövőkép új műveletek helyreállítása, illetve kommunikálható a jövőkép új műveletek helyreállítása. Scorecardok létrehozásával a célközönség könnyebben megérti, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a teljesítmény és a célok.

A globális fejlécen válassza az Új menü Scorecard parancsát.

A NATO két Stratégiai Parancsnokság egyikének parancsnokaként Giambastiani tengernagy irányítja a NATO katonai strukturáinak, képességeinek és doktrínáinak átalakítását a Szövetség katonai hatékonyságának javítása érdekében. Az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek Összhaderőnemi parancsnokaként pedig felelős az Egyesült Államok jelenlegi és jövőbeni katonai képességeinek maximalizálásáért, az összhaderőnemi erők átalakításáért a megfelelő koncepciók kidolgozása és kipróbálása által, elősegítve az interoperabilitást, közös kiképzési programokat végezve, biztosítva a felkészített és kiképzett amerikai haderőt — mindezt annak érdekében, hogy világszerte támogassa az amerikai katonai parancsnokok munkáját. A többszörösen kitüntetett, korábban tengeralattjáró-kapitányként szolgáló Giambastiani tengernagy a jelenlegi beosztását megelőzően Donald H.

Az Új scorecard párbeszédpanelen adja meg a scorecard nevét. Jelölje ki azt a helyet, ahová a scorecardot menteni kívánja.

Jövőkép 1. - dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes megnyitója

Adja meg, hogy használni kívánja-e a szifilis az oftalmológiában scorecard alapértelmezett nézőpontjait. Ha törli az Alapértelmezett nézőpontok használata?

a szem fáj és a látás romlik jó gyógyszer a rossz látáshoz

Új scorecard létrehozásához kattintson az OK gombra. Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése A scorecardok megnyitására és szerkesztésére ugyanaz az eljárás érvényes. A scorecard szerkesztésével biztosíthatja, hogy a rajta lévő adatok mindig naprakészek legyenek. Ha szüksége van arra, hogy a rendszergazda módosítsa a metaadatait például átnevezzen egy dimenziót vagy töröljön egy témakörtakkor mielőtt kapcsolatba lépne a rendszergazdával, a jövőkép új műveletek helyreállítása el a fő teljesítménymutatókban és scorecardokban található objektumok összes beállítását.

A globális fejlécen kattintson a Katalógus elemre a Katalógus oldal megjelenítéséhez. Lépjen a megnyitni vagy szerkeszteni kívánt scorecardra, és kattintson a megfelelő hivatkozásra: Megnyitás — a scorecard megtekintési üzemmódban megjelenik a Scorecard-szerkesztőben.

Szerkesztés — a scorecard szerkesztési üzemmódban megjelenik a Scorecard-szerkesztőben.

Hajtsa végre a kívánt módosításokat. Mentse a scorecardot. Összefoglaló adatok megtekintése Megtekintheti a kezdeményezések, a célkitűzések vagy a fő teljesítménymutatók összefoglaló adatait.

A megjelenített összesített adatok attól függnek, hogy utoljára melyik objektumot jelölte ki a Kezdeményezések ablaktáblában vagy a Stratégia ablaktáblában.

Ha utoljára a következők valamelyikét választotta: Egy kezdeményezést vagy célkitűzést, akkor a kezdeményezésre vagy célkitűzésre vonatkozó alapértelmezett beállítások jelennek meg például: állapot, a vállalkozás tulajdonosa stb. Ha egy adott állapothoz legalább egy rész- vagy utódcélkitűzés, kezdeményezés vagy KPI mutató létezik, akkor az állapot neve egy hiperhivatkozás, amely a Scorecard szerkesztő: Lebontás lapon jelenik meg, és a rész- vagy a jövőkép új műveletek helyreállítása, kezdeményezéseket és KPI mutatókat tartalmazza.

Egy KPI azonosítót, akkor a KPI mutatóra vonatkozó alapértelmezett beállítások jelennek meg például: állapot, a vállalkozás tulajdonosa stb.

Jövőkép a zhdanov fórumon

Nyissa meg vagy szerkessze a scorecardot. Megjelenik a Scorecard-szerkesztő Áttekintés lapja. Az ábrán egy objektumra vonatkozó Áttekintés lapra látható példa. Az Áttekintés lapon annak a kiinduló célkitűzésnek az összefoglaló adatai láthatók, amely a teljes vállalatra vagy egy részlegre vonatkozó mutatórendszert jelenti.

Stratégiai tervezés a környezetvédelemben Mi a stratégia? A fogalom görög szó, eredete a hadászatra utal. Bár a szakirodalom egzakt fogalom-meghatározást nem ad a stratégiák modern értelmezésére, de a legfontosabb ismérvek a terminológiát közelebb hozzák az olvasóhoz. Ilyenek: a stratégia a jövőalkotás eszköze, a jövőalkotás feltételeinek megteremtése stratégiai akciókkal, ill.

Összefoglaló adatokat jeleníthet meg a következőkhöz: Fő teljesítménymutató: a Kezdeményezések ablaktáblában vagy a Stratégia ablaktáblában kattintson a fő teljesítménymutatóra.

Kezdeményezés: a Kezdeményezések ablaktáblában kattintson a kezdeményezésre. Célkitűzés: a Stratégia ablaktáblában kattintson a célkitűzésre.

Tudnivalók a szempont területről A Scorecard-szerkesztő szempont területe azoknak a fő teljesítménymutatóknak a dimenzióihoz jelenít meg vezérlőelemeket, amelyek a scorecardon a jövőkép új műveletek helyreállítása kezdeményezések és a célkitűzések előrehaladásának és teljesítményének mérésére szolgálnak.

Lásd: A dimenziók és rögzített dimenzióértékek fogalma Vezérlőelemek jelennek meg a fő teljesítménymutató minden olyan dimenziójához, amelyre a scorecardon hivatkozás történik, kivéve azokat, amelyeknél kifejezetten letiltotta a megjelenítést. Ha ugyanarra a dimenzióra egynél több fő teljesítménymutatóban található hivatkozás, akkor a vezérlőelemet közösen használhatják a fő teljesítménymutatók.

Lásd A szempont vezérlőelemeinek beállítása. A felirat lehet a dimenzióhoz tartozó adatbázis neve ez az alapértelmezésfelhasználóbarát felirat ha megadtak ilyet a vezérlőelemhezilletve egy vagy több érték ha a dimenziót egy adott értékhez vagy több értékhez rögzítették.

Ezen a területen ideiglenesen értékeket rögzíthet vagy állíthat be a dimenziókhoz. Amikor rögzít egy dimenziót, a látómező kezelés adatait szűri a rendszer, és így új szempontot biztosít azaz az adatok új nézetét. Ez lehetővé teszi, hogy az érdeklődésére számot tartó adatokra összepontosítson, például arra az üzleti területre, amelyért felelős.

A szempont terület beállításai ideiglenesek, és nem őrződnek meg a scorecard mentésekor. A rögzítések megőrzéséhez a következő helyeket használhatja: A Beállítások párbeszédpanel Dimenzió beállításai lapja a fő teljesítménymutató összes használatát érinti a scorecardon.

Dimenzióra vonatkozó adatok terület az Hangoskönyvek a látás helyreállításához ablaktáblában a Scorecard-szerkesztő:Fő teljesítménymutató részletei lapján: érték rögzítése a fő teljesítménymutató adott alkalmazásához. Fő teljesítménymutató hozzáadása párbeszédpanel megjelenhet a Figyelőlista bejegyzésének szerkesztése párbeszédpanelként is a KPI figyelőlista szerkesztőjében: értékek rögzítése egyedi fő teljesítménymutatókhoz.

Mielőtt tényleges adatokkal töltenénk fel a rendszert meg kell tervezni az adatbázist. Az adatbázis megtervezéséhez a következő szempontokat kell figyelembe venni: koncepcionális adatmodell; implementációs adatmodell a felhasznált szoftver adatmodellje i ; a rendelkezésünkre álló GIS szoftver külön korlátozásai; az elvégzendő feladat ok földrajzi határai; a feladat ok hoz szükséges térbeli és leíró adatok metainformációi; alkalmazandó adatgyűjtési módszerek; a beszerzendő adatok időbeli ütemezése. A rendelkezésünkre álló koncepcionális illetve implementációs modell meghatározza, hogy milyen objektumokkal dolgozhatunk egyszerű, összetett, stb. Ennél a pontnál már figyelemmel kell lennünk a tervezet feladat céljaira is. Arról van ugyanis szó, hogy bizonyos fajta objektum együttest létrehozhatunk a fedvényezési eljárás overlay ismételt alkalmazásával is, ha az implementáció réteg jellegű és használja a síkbafeszítést.

Dimenziók rögzítése párbeszédpanel: értékek rögzítése irányítópulthoz hozzáadott nézeten. KPI-szerkesztő Dimenzióra vonatkozó adatok oldala megjelenik a Scorecard-szerkesztő Fő teljesítménymutató lapján is : értékek rögzítése a fő teljesítménymutató definíciójában.

Ez a megoldás kevésbé rugalmas, mintha a fő teljesítménymutató definícióját használhatóvá teszi különböző környezetekben, és a rögzítés csak a fő teljesítménymutatóra hivatkozó nézetekben történik.

A Scorecard-szerkesztő tartalmazza a Vissza és az Előre gombot, és ezekkel előre vagy visszafelé haladhat az előzményekben, és kijelölhet egy korábbi vagy a kiinduláshoz tartozó szempontot.

Dimenzió ideiglenes rögzítésének végrehajtása: Kattintson a lefelé mutató nyílgombra a dimenziótól jobbra. Elvégzendő művelet: Válasszon ki egy adott értéket, majd kattintson az értékre. Válasszon ki több értéket, majd a Keresés gombra kattintva jelenítse meg a Tagok keresése párbeszédpanelt, végezze el a kiválasztásokat, majd kattintson az OK gombra.

Több értéket is kijelölhet, ha a Ctrl billentyűt lenyomva tartva rákattint a kívánt értékekre. Ha az érték egy hierarchikus oszlop, a szintek kibontásához kattintson az oldalsó háromszög gombra.

a jövőkép új műveletek helyreállítása emberi funkció látás

Tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, majd kattintson a kívánt értékekre. A párbeszédpanel bezárásához kattintson a lefelé mutató nyílgombra vagy a párbeszédpanel területén kívülre. Az adatokat szűri a rendszer, és új szempont jelenik meg. A szempont vezérlőelemeinek beállítása A Beállítások párbeszédpanel Dimenzió beállításai lapján megadhatja a vezérlőelemeket a dimenziókhoz a scorecard szempont területén.

Jövőkép a zhdanov fórumon

A következő beállításokat adhatja meg: A dimenzió egy vagy több alapértelmezett értéke. Azt, hogy a dimenzióhoz tartozó vezérlőnek a nézőpont területén kell-e megjelennie A dimenzió nézőpont területén megjelenő címkéjét.

Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyen a szempont vezérlőelemeit be szeretné állítani.

Lásd Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése. Kattintson a Scorecard beállításai gombra a Scorecard-szerkesztőben.

  • Scorecardok használata
  • Здешние октопауки очень далеко продвинулись в микробиологии.

A Beállítások párbeszédpanel Előrejelző értékelés leképezései lapján kattintson a Dimenzió beállításai lapfülre. Igény szerint állítsa be az trataka gyakorlatok a látáshoz dimenziók vezérlőelemeit. A művelet lépései a következők: Jelölje ki a kívánt dimenziót, majd kattintson a Sor szerkesztése gombra.

A Dimenzióbeállítások szerkesztése párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat, majd kattintson az OK gombra. Kattintson az OK gombra. A jövőképek meghatározása A jövőkép-kijelentés olyan rövid megállapítás, amely megjelöli, hogy mivé szeretne válni a vállalat valamikor a jövőben. Például az a jövőképe, hogy a legsikeresebb vállalattá szeretne válni Dél-Amerika polipropilén piacán. A jövőkép-kijelentés megadása nem kötelező.

Gyakran e kijelentés alapján definiálják a küldetés-kijelentést kialakító alapvető fontosságú célokat és prioritásokat. Lásd: A küldetés-kijelentés meghatározása és Jövőképek definiálása.

a látás helyreállítása szemcseppekkel videoszimulátorok a látás javítása érdekében

A jövőkép- és küldetés-kijelentések létrehozásához nagyon speciális jogosultságokra van szükség. Ha a jövőkép- vagy küldetés-kijelentés eszköztári gombja le van tiltva, forduljon a rendszergazdához. Jövőképek definiálása A jövőkép-kijelentés olyan rövid megállapítás, amely megjelöli, hogy mivé szeretne válni a vállalat valamikor a jövőben.

További a témáról