A látás világosabbá válik

Varázslatok a látás javítására

Hogyan tanuljuk meg a testünket mozgatni? Mi mindebben a hippokampusz szerepe? Pontosan mi is ez? Arisztotelész kétezer éve fogalmazta meg, hogy létezik például emóció, motiváció vagy éppen emlékezet, amit mi egy az egyben adaptáltunk.

Varázslatok a látás javítására

Később Hume és Lock, az empirizmus gondolkodói kimondták, hogy a tapasztalat mindennek az alapja. Ez a filozófia a pavlovi paradigmában is tisztán tükröződik. Elődeink úgy gondolták, hogy az agy egy passzív befogadó, megfigyelő szerv, amely a beérkező ingereket időben társítja, asszociálja.

Kimutatták, hogy a látórendszerben vannak orientációra, fényességre és határokra érzékeny neuronok, amelyek a látás alapfunkcióit létrehozzák.

Vonzóbb egy arc, ha sokáig bámulja

Ez a passzív érzékelés munkamodell évtizedek óta tartja magát, miközben egyre világosabbá válik, hogy egy kép percepciója sokkal több, mint vonalak viszonya egymáshoz. Ez nem kicsinyíti az elődeink érdemét, hiszen akkor még nem értettünk nagyon sok mindent, amit ma már tudunk.

Vonzóbb egy arc, ha sokáig bámulja A látás világosabbá válik Nikoletta Így ha tovább tanulmányozunk egy arcot, sokkal inkább vonzónak látjuk, mint akkor, ha csak futólag figyelünk rá. Az már régóta nem újdonság, hogy a szemünk attól függően különbözteti meg egymástól a geometriai ábrákat, hogy melyekre koncentrálunk. A Scientific American egyik blogja hozza fel példának ezt a három, szürke körből álló képet, amelyen az a kör tűnik hangsúlyosabbnak és világosabbnak, amelyre éppen koncentrálunk: Az a kör tűnik világosabbnak, amelyre koncentrálunkForrás: Peter Tse A jelenséget Peter Tse, a Dartmouth professzora figyelte meg, és a képet is ő készítette. Ha a középen álló pontra szegezzük a tekintetünket, de közben csak az egyik körre koncentrálunk, az lassan kiemelkedik a többi közül, és világosabbá válik.

Tudjuk, hogy egy komplex rendszert nem lehet egyszerűen az elemek egymás mellé illesztésével rekonstruálni. Ezek a megnevezések mindjárt határvonalakat is kijelölnek a gondolatvilágunkban. A mai kognitív idegtudomány ezen örökség alapján olyan a látás világosabbá válik mechanizmusokat, agyi struktúrákat keres, amelyeket hozzá lehet rendelni a gondolatvilágunkhoz.

Autofocusing reading glasses of the future - Nitish Padmanaban

Ilyen megfeleltetés például az emócióhoz az amygdala mandulamagaz emlékezethez a hippokampusz, a tervezéshez a prefrontális lebeny. De bármennyire is nagyszerű gondolkodóink voltak, honnan tudná előre az ember, hogy az agyban milyen típusú funkciók találhatók?

Fordítva kell feltennünk a kérdést: az agyban létező funkciók vajon milyen módon osztályozzák a világot? Kutatócsoportommal belülről, az agyból kifelé haladva próbáljuk megérteni és rendszerezni a kognitív működéseket. Az agy dinamikáját nem a tapasztalat hozza létre.

a látás világosabbá válik myopia tágult pupillák

A neuronok közötti huzalozás és kommunikáció e nélkül is működik, ezt látjuk például az izolált neuronhálózatokban is. A már ily módon meglévő rendszer aztán lépésenként átrendeződik, amikor az agy a testérzékelő szerveit működteti. Agyunk korántsem tabula rasa, a tábla tele van, de ezeknek a meglévő mintáknak nincs foganatja az agy számára, amíg az egyes mintákhoz nem rendelünk hozzá valamiféle jelentőséget. Ez egyfajta megegyezés a létező agyminták és a világ között.

a látás világosabbá válik

Nagyon sok evolúciósan jelenlévő mintázatunk van, például a patella  térdkalács- reflex. A memóriával kapcsolatban tudjuk, hogy a hippokampusz százezrével termel mintákat, akkor is, ha nem tanulunk. Ennek a rengeteg mintának csak egy része szerez valamilyen módon az amblyopia látási foka magának, méghozzá azzal, hogy annak a cselekvésnek, amelyhez kapcsolódik, következménye lesz.

Ez lehet pozitív vagy negatív megerősítés az akciót létrehozó organizmus számára. Képzeljünk el egy hipotetikus izolált agyat.

a látás világosabbá válik

Ebben az agyban valószínűleg nagyjából ugyanolyan változások jönnek létre, mint az én agyamban. Még sincs értelme.

Menjünk egy lépéssel előre és most vegyünk egy másik hipotetikus izolált agyat, amelyhez minden érzékelő rendszer ad bemenetet, de ez az agy nem produkálhat kimenetet. Elvben ez az agy úgy működne, mint egy pavlovi agy, talán még társítást is lehetne létrehozni két inger között, mégse funkcionálna. Az információ akkor válik információvá, ha azzal tudunk valamit kezdeni. Az agy egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy meg tudja jósolni a jövőt, ennek megfelelően akciót hoz létre, kipróbálja a jóslatát.

Ha az jól működött, akkor rögzül. Újszülött patkányok agymintázatát monitoroztuk. Ezekről azt kell tudni, hogy vakon, süketen és mozgásképtelenül születnek. Az újszülött patkány agyában több másodpercig nincs aktivitás, aztán a látás világosabbá válik megjelenik az a látás világosabbá válik, majd újra semmi jel. Megfigyeltük, hogy orsó akkor jön létre, ha az állat izmai közül valamelyik aktívan vagy passzívan mozog.

Attól függően, hogy mit mozgat: lábujjat, orrot, fejet, az ezeknek megfelelő, különböző agyi területeken jelenik meg az orsó.

Ebben a korai stádiumban még nincsenek összeköttetések a testsémát reprezentáló agyvetületek között.

"Az agy egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy meg tudja jósolni a jövőt" - Tudomány / Science

Ez annyit jelenthet, hogy az agynak fogalma sincs, hogy a testünk egy labda vagy egy kígyó. Meg kell tanulnunk, hogy nézünk ki, hogy melyik testrészünk melyik másikkal kapcsolódik és mennyit kell mozdítani a kezünket, hogy elérjük az orrunkat. Aztán ezt minden nap újra kell tanulni, mert közben folyamatosan növünk és a látás világosabbá válik addig tíz centi volt, az néhány hét múlva tizenöt lesz. Ahhoz, hogy mindezt megtanuljuk, mozognunk kell.

kontaktlencsék látás a látás mínusz 7 rossz

Az izmok hozzá vannak rendelve a csontvázhoz, így a szabadságfokok csökkentek. Az agonista és antagonista izompárok, mint például a feszítő és hajlítóizom a felkarban, időben egyszerre mozognak: ha én a felkarom feszítőizmát akaratlagosan megmozdítom, akkor a hajlító passzívan meg fog nyúlni. Az együttműködő izmok időben egyszerre aktiválják a megfelelő agyi területek reprezentációit, és ez az időbeni egybeesés az, ami létrehozza az együttműködő neuronok között az erősebb kapcsolatokat.

Diplopia (kettős látás) - Gyulladás September

Amikor ezen kapcsolatok kialakulnak, az agyi minták is átrendeződnek. Az agyi tevékenység folyamatossá válik, és éber állapotban nem jelentkezik többet az orsó. Hogyan működik ez? Ő az őrző szem, a parkolóban a kamera, amelyik mindent felvesz, de semmi érdekeset nem továbbít egészen addig, míg el nem lopják az autónkat.

Sasszem FEMTO SMART

Állandóan leképezi az agyban zajló és a külvilágból érkező eseményeket, és ha valami újdonság vagy váratlan dolog következik be, akkor eldönti, hogy érdemes-e megjegyezni vagy sem. Az epizodikus memóriának épp az a nagyszerűsége, hogy egyetlen társítással megtanítható.

Míg a biciklizést ezerszer el kell ismételni, mire megtanuljuk, életre szóló élményeinket azonnal megjegyezzük, pedig csak egyszer következtek be. A hippokampusz tudat alatt újra és újra eljátssza az események fragmentumait, mialatt alszunk.

Account Options

Ez az időben összesűrített információcsomagocska, ami körülbelül egy tizedmásodpercig tart, kiemelkedik a háttérből, mint az üstdob a Carmina Buranában. Hogy mit jegyzünk meg, az attól függ, milyen jelentőséggel történt az esemény.

Az emocionális körülmény például jelentős, és az is, hogy korábbi információhoz tudjuk rendelni. Az agy tehát nem üres lap, amely várja az eseményeket, hanem állandóan produkálja a lehetőségeket.

Az első nap után őt hallgatva éreztem, hogy mi lesz a jövőm. Ő lett a mesterem és egyik legjobb barátom. Ferenc Kata, Élet és Tudomány.

További a témáról