A látás világossága elveszett

Én vagyok a világ világossága – Igehirdetés 2019.01.27

2 – A világosság és a szem | Pap Gy. László

Lekció: Mt. Textus: Mt.

A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Nehéz dolog a világosságról beszélni, különösen akkor, ha valaki még nem részesült a világosságban. Nehéz dolog a hitről beszélni olyan környezetben, ahol az emberek sohasem tapasztalták meg még az Istennek üdvözítő kegyelmét. Az egyik zsoltár, amely nagyon régi bölcseletet hordoz, ezt írja: ami jó nem történt meg, azt nem lehet mérni.

Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága.

A világ világossága

Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és a látás világossága elveszett világít mindenkinek a látás világossága elveszett házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Mennyei Édesatyánk Jézus Krisztus által!

a látás világossága elveszett heterochromia és látás

Félve és szégyenkezve állunk meg előtted, mert bár érezzük és tudjuk, hogy vágyakozik bennünk a lélek teutánad, de azt is látjuk, hogy cselekedeteink elválasztanak minket tőled. Hisz benned békesség, szeretet és szentséges igazság van, a mi életünk pedig önzéssel és hitetlenséggel van tele.

Állandó alkalmaink

Urunk, szeretnénk most úgy imádkozni, hogy abban egész szívünk benne legyen, és szeretnénk most úgy megnyílni teelőtted, hogy képesek legyünk valóban befogadni a te Igédet. Szeretnénk gyermekekké lenni, a te gyermekeiddé, akik szívesen vannak a te közeledben, és akiknek nem nyűg, hanem élet és békesség az atyai ház.

  • Részletes keresés
  • VILÁGNAK VILÁGOSSÁGA - Csendes Percek
  • A te világosságodnál látunk világosságot | A Biblia Szól
  • A mi Urunk rámutat személyének titkára egy konkrét kijelentéssel: Ő tudja, honnan jön és hová megy; Ő az Atyától jön és az Atyához megy
  • Látásosztályok és funkcióik

Kérünk, segíts most minket olyan szent áhítathoz, amelyben eggyé lehet a szívünk a te végtelen, mennyei jóságoddal. Jövel Szentlélek Isten, tölts el minket mennyei ajándékaiddal. Az Úr Jézus Krisztusért.

im egészséges látás rövidlátás asztigmatizmussal és szüléssel

Igehirdetés Egy érdekes, régi kép magunk elé idézésével szeretném kezdeni igehirdetésünket. Mégpedig egy kétezer éves izraeli képpel, amit maga a mi Urunk Jézus Krisztus is használt itt Igénkben.

dioptriás élesség tornaterem és gyenge látás

Abban az időben ugyanis a szegényebb háztartásokban egy háziasszony úgy ízesítette meg a család ételét, hogy egy arra alkalmas anyagba belegöngyölt valamennyi sótartalmú anyagot, jól megkötözte a tetején, és az ételbe lógatva azt a főzés során — persze a megfelelő időtartamban — ízessé vált az étel. Ezen — funkcióját vesztett — tárgy képének a felidézésével pedig arra szeretnék rámutatni, hogy van az úgy, hogy miután valami a legfontosabb feladatát már nem tudja ellátni, ki kell, hogy dobjuk.

Hisz gondoljunk csak még például egy mosógépre, ami bár szép nagy, sőt tele van különféle értékes anyaggal, mint: fémek, műanyagok, elektromos szerkezetek, s mégis, ha a mosógép már nem tud mosni, csupán egy nagy és terhes anyagtömeggé válik, amitől meg szeretnénk szabadulni.

Én vagyok a világ világossága – Igehirdetés 2019.01.27

Azt kell tehát megvizsgálnunk elsőként, hogy mi is a mi fő feladatunk ebben a világban, milyen legfontosabb feladatot adott nekünk a mi Urunk! Mert bár egészen biztos vagyok benne, hogy Jézusnak kedve telik abban, sőt kifejezetten szükségesnek és fontosnak tartja azt, hogy mi keresztyének ápoljuk kultúránkat, hogy szép és hasznos intézményeket hozunk létre, hogy tanítjuk, neveljük gyermekeinket, embertársainkat, hogy gyógyítjuk a betegeket, hogy enni adunk az éhezőknek, de mindeközben nem felejthetjük el legfontosabb feladatunkat, mégpedig: elérni az elveszetteket, éspedig megkeresztelni és tanítványokká tenni őket.

Ezt a legfontosabb parancsot kaptuk ugyanis Jézustól, és mindig tudnunk kell, hogy ez a mi fő feladatunk.

Az érzékelés tudománya - A látás

Ez pedig azt jelenti, hogy ennek a feladatnak a teljesítése sohasem kulloghat a sor végén, vagyis nem tehetjük meg, hogy akkor szánunk csak rá időt, ha éppen jut. De miért fontos ezt elmondani egy a látás világossága elveszett templomban?

Szinte minden, ami a szolgálattal és az életemmel összefügg.

Miért fontos ezt elmondani épp olyanoknak, akik most is itt vannak? Azért mert nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy azt gondolják, hogy egy gyülekezet csak akkor válik funkcióját vesztetté, amikor kiürül a templom, vagy homályos látás kötőhártya-gyulladás után — ahogyan azt tőlünk nyugatabbról halljuk — eladják a templomot múzeumnak, kiállító teremnek, könyvtárnak.

Tudnunk kell azonban, hogy a Sátánt egyáltalán nem zavarja, ha egy templom zsúfolásig meg van telve. Egyáltalán nem zavarja, ha egy gyülekezetnek a a látás világossága elveszett ahelyett, hogy eladnák épületeiket világi célokra, egyre többet építenek: templomot, kápolnát, iskolát, óvodát. Az sem érdekli különösképpen, hogy ezekben az épületekben milyen gyakran találkoznak, és mennyi időt töltenek el az emberek, egészen addig, amíg mindeközben nem töltik be, vagy egyre kevésbé töltik be legfontosabb funkciójukat.

Címkefelhő

Ne vegyék rossz néven a Testvérek, de hadd illusztráljam most egy viccel azt, hogy miért is olyan nagy baj az, ha a keresztyén közösségek és benne az egyes személyek csak néhány szokásukat tudják csupán megváltoztatni az embereknek, de az életüket, vagyis az életük leglényegesebb dolgát, mégpedig, hogy üdvözülnek-e, azt nem.

A misszionárius, aki messze földön egy kannibál törzset próbál megtéríteni, amikor magas rövidlátás nőknél és a barátai érdeklődnek, hogy milyen eredményeket ért már el eddig, a következőképpen válaszol: — Most már látom, hogy nagyon nehéz feladatot vállaltam, de én már azt is eredménynek érzem, hogy az utóbbi időben ezek az emberek pénteken már csak halászt esznek. Kedves Testvéreim! Ennek a misszionáriusnak a barátaihoz hasonlóan hadd tegyem most fel én is azt a kérdést itt mindnyájunknak, hogy mi milyen eredményeket értünk már el a mi saját missziós területeinken, vagyis a mi saját környezetünkben.

Világosság

Hiszen Krisztus tanítványaiként mi is mind azzal a feladattal vagyunk megbízva, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket.

Így hadd kérdezzem hát: mi a helyzet a mireánk bízottak életével, a ránk bízottak örök életével? Nekik is csak néhány szokásuk változott meg még eddig csupán, vagy már életük leglényegesebb kérdésében is változás következett be, hisz látva a mi jócselekedeteinket dicsőítik a mi mennyei Atyánkat?

  • Myopia definition
  • A világ világossága | Szentendrei Református Egyházközség
  • A test lámpása a szem
  • Látásvizsgálat a magasban végzett munkához

Fontos, hogy megválaszoljuk ma legalább önmagunknak ezt a kérdést, hiszen leírhatatlan szükség van ebben a világban azokra, akik sóként és világosságként tudnak jelen lenni az emberek között. Tegyük fel ma magunknak a kérdést Testvéreim, hogy vajon nem zárkóztunk-e be túlzottan, hogy vajon elérjük-e, keressük-e azokat, akik számára sóként és világosságként kellene jelen lennünk?

További a témáról