A pszichés látásmód

Mindannyian eltérő módon szemléljük és értelmezzük a minket körülvevő világot.

Éppen ezért a Valóság objektív meghatározása szinte lehetetlenség, ahányan vagyunk, annyiféle alternatív valóság létezik. Ennek lélektani oka a projekció: egyéni bensőnket vetítjük rá a világra, így a realitásnak hitt képben önmagunk tükröződését látjuk.

A budapesti könyvbemutatón maga a szerző is részt vett, melyre a Bharata Kultúrtérben került sor. A könyv hamarosan online is megvásárolható lesz. A távoli Indiában, a Himalája alatt, a messzi évezredeken túl, a szent Gangesz folyó partján a megvilágosult bölcsek emberemlékezet óta adják szájról szájra mestereik tanítását. A szanszkrit upanisád kifejezés sugallata szerint az élet fennkölt értékei után kutató tanítványok mesterük köré gyűlnek.

Mivel mindannyian másfélék vagyunk, a reflexió is egyéni. A legtöbb személyközi konfliktust ez szüli; mindenki meg van győződve a saját igazáról, pedig az egyén igazsága mindig csak az ő nézőpontjából szemlélve igazolható.

Mennyire látjuk reálisan a világot?

Minél tisztábban látjuk gondolkodásmódunk szubjektív jellegét, annál kiegyensúlyozottabb életet élhetünk. Fel kell ismernünk, hogy a minőség nem a megfigyelés tárgyában, hanem a megfigyelő szemében van.

Az egyik, hogy egy olyan szakterületrõl a pszichés látásmód szó, amely az orvostudomány rohamléptékû fejlõdésével párhuzamosan az egészségügyben, elsõsorban a pszichiátriai ellátásban jelentkezõ válságjelenségek kutatásához kapcsolódik. Ezzel együtt nem szorul magyarázatra az sem, hogy miért igényel kritikai megközelítést ez a problémakör. Ez különösen igaz a mentális zavarokkal kapcsolatos megítélésekre, amelyek mindig is élénk viták kereszttüzében álltak. A másik ok, hogy a pszichiátriai szociológia területén folyó kutatások eredményeinek egy jelentõs része közvetlenül gyakorlati felhasználást nyer, részint a népegészségügyi programok kialakításakor, részint pedig a szociál-pszichiátriai ellátás során.

Ez az oka annak, hogy ugyanazon helyzetet vagy személyt eltérő módon ítélünk meg. Van, akinek egy hosszú utazás felszabadító élményt jelent, és van, akinek terhet; egyesek szimpatikusnak találják X.

látás mínusz 1 5 mi

A szóban forgó helyzet vagy személy ugyanaz, mégis egészen másként reagálnak rá a különböző emberek. Ez jól szemlélteti, hogy viszonyulásunk elsősorban a saját belső ám kivetített lelki a pszichés látásmód, és csak másodsorban a viszonyulás tárgyának valós tulajdonságaitól függ.

Leveles Zoltán “India Gangesz-parti mosolya” c. könyvhöz írt előszava

A harmonikus emberi kapcsolatok megteremtéséhez és fenntartásához szükséges tudnunk, hogy minden ismerősünk kettős énnel rendelkezik: egyik az ő valódi egyénisége, a másik pedig az általunk rávetített személyiség, amelynek minősége többet árul el rólunk, mint őróla.

Legszemléletesebben talán így írhatnám le ezt: mi vagyunk a vetítőgép, ő pedig a vászon. Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy milyen típusú emberekkel találkozunk gyakran, hiszen bennük a saját leghangsúlyosabb vonásaink a pszichés látásmód vissza. Ezáltal környezetünk tárgyilagos megfigyelése komoly segítséget nyújthat önismeretünk fejlesztésében.

Hogyan segíthet a művészet a pszichiátriai betegséggel küzdő embereken? - A művészetterápia

Mivel az ember legfontosabb életfeladata a folyamatos fejlődés és végső soron az ego meghaladása, ezért sorsszerűen megtaláljuk azokat a személyeket, a pszichés látásmód visszatükrözik legrejtettebb vonásainkat, hajlamainkat, mozgatórugóinkat.

Amennyiben nem vagyunk eléggé tudatosak, akkor ez konfliktusok lavináját indíthatja el.

műtét myopia látása küzdelem a hiperópia ellen

Ha viszont sikerül belátnunk, hogy a másokban észlelt vonások nagy részét mi magunk kölcsönözzük nekik, akkor ez a felismerés nemcsak lelki fejlődésünkben jelent hatalmas előrelépést, de kapcsolataink minőségét is nagymértékben javítja. Fontos tudnunk, hogy például a közeli hozzátartozóink iránt érzett, hosszú ideje magunkkal cipelt neheztelések a fel nem dolgozott, ki nem oldozott saját lelki gubancainkra mutatnak rá.

A csoportos tevékenységek ereje

Amikor valamely családtagunkkal évek vagy netán évtizedek óta húzódó konfliktust kellene megoldanunk, akkor többnyire nem az ő személyével van dolgunk, hanem azzal a képpel, ami bennünk él róla. Ezért a viszonyok rendezéséhez, a megbocsátáshoz a legtöbb esetben nincs is szükség a másik emberrel való közvetlen érintkezésre.

A kapcsolat helyreállítása akár a távolból, az illető személy tudta nélkül is megtörténhet azáltal, hogy megbékélünk azzal a személyiséggel, amilyennek eddig megéltük őt, és ennek következtében önmagunkhoz is közelebb kerülünk.

Megváltozott viszonyulásunk finom rezgéseit idővel a másik ember tudattalanul is felfogja, aminek hatására a továbbiakban ő is ennek a pszichés látásmód fog viszonyulni hozzánk.

a pszichés látásmód

Pszichológusként gyakran tapasztalom, hogy a kliensek pszichés problémáit, lelki sérüléseit nem feltétlenül a valós körülmények okozzák, hanem az események szubjektív leképezései, az a mód, ahogyan megélik a történéseket. Például egy kétgyermekes családban az idősebb gyermek érezhet testvérféltékenységet akkor is, ha a szülők erre semmiféle valós okot nem adnak.

a pszichés látásmód

Az alaptalan féltékenység is lehet éppen olyan heves, és okozhat éppen akkora lelki sérüléseket, mint amikor a szülők a szemed a látás helyreállításáról megkülönböztető bánásmódot alkalmaznak.

Felnőttként azonban már az ember bizonyos fokig képes arra, hogy felülvizsgálja szubjektív látásmódját, hogy különbséget tegyen valódi és általa kivetített minőség között. Minél inkább birtokába jutunk ennek a képességnek, annál könnyebben teremtjük meg lelki békénket.

További a témáról