Agyi érzékelés,

agyi érzékelés

Ebben a folyamatban az adott érzékszervhez tartozó ingerspecifikus receptorok regisztrálják a környezet változását az ingertmajd ezt az információt továbbítják agyi érzékelés formájában az idegrendszer központi részei agygerincvelő felé.

látási klinikák problémák, amelyeknél a látás romlik

A definíció alapján érzékelésnek számít a retina fényviszonyváltozásra adott reakciója, a csiga hanghullámokra adott viselkedése, de a bőr nyomásra vagy éppen hőmérsékletváltozásra való reagálása is. Mindegyik érzékelés közös mozzanata a környezeti változás nagyságát és milyenségét egyértelműen jelző ingerület receptorok általi létrehozása.

agyi érzékelés

Az érzékelés és észlelés viszonya[ agyi érzékelés ] A pszichológiában az érzékelés és észlelés fogalmai eltérő jelentéssel bírnak. Míg az érzékelés a környezeti változások regisztrációjának és ingerületté alakításának fiziko-kémiai folyamata, addig az észlelés magában foglalja az elemi ingerek például fényintenzitás változás felvételétől a komplex tapasztalati élmény kialakulásáig terjedő folyamat kifejtését is.

Ezért ezeket az egészen egyszerű információkat melyeket az érzékelés során gyűjtünkaz észlelés folyamatában meg kell toldani olyan információfeldolgozó algoritmusokkalamik kiegészítik, helyesbítik esetleg pótolják az elemi ingerek hiányosságait.

agyi érzékelés aki a Bates-módszerrel helyreállította a látást

Az ökológiai pszichológia nézőpontja szerint azonban szükségtelen megkülönböztetni agyi érzékelés érzékelést az észleléstől. Ehhez az elméleti irányzathoz tartozó pszichológusok egységes észlelésről beszélnek, ami magában foglalja az érzékelést is.

Feltevésük szerint a környezet elemi ingerei elégséges, mi több részletgazdag információkkal szolgálnak a komplex élmények, és pontos környezeti adaptációk létrejöttéhez lásd például az optikus áramlást.

További a témáról