Egyedi látást segítő eszköz, Vakok és látássérültek tájékozódását segíti egy díjazott magyar találmány

39. szám 2018.09.18.

Az oktatás főbb speciális eszközei Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez7 : A szem megfelelő körülmények közötti használata a szemet nem károsítja, kímélete nem a kikapcsolást jelenti, hiszen a nem használt szerv, izom stb.

Vakok és látássérültek tájékozódását segíti egy díjazott magyar találmány

A szakorvos által felírt szemüveg és használatát sokféle helyzetben begyakorolt egyéb optikai segédeszköz jó alap a szem kíméletéhez. Egy új optikai eszköz - pl.

hyperopia kor-torna a szem számára

Az állandó közelhajolás miatt a gerincdeformitások kialakulásának veszélye is nagyobb, mint a jól látó gyermekeknél. Írásnál és olvasásnál a gyermek kénytelen közel hajolni a füzetéhez, könyvéhez, ami állandóan meggörbült hátat eredményez. A tartási hibán kívül ez a kényszerhelyzet a keringésére is rossz hatással van, kifáradáshoz és végső soron a teljesítmény romlásához vezet.

Még több cikk

Ezt a problémát az emelhető tetejű paddal vagy egy könyvtartó állvánnyal szükséges kezelni, ami a megfelelő dőlésszög beállításával megakadályozza a görnyedést. A látási erőfeszítés megelőzése érdekében a megfelelő világítást is biztosítani kell, nemcsak a tanteremben, hanem minden olyan helyiségben is, ahol hosszabb ideig tartózkodik a gyermek. Ez az igény esetleg egyéni megvilágítás felszerelését is szükségessé teheti. Az emelhető padhoz célszerű hozzárögzíteni a lámpát, így az akár 70 fokra megemelt asztallap is jól bevilágítható, és ha a fénysugár irányítható, akkor mindig éppen a legszükségesebb területen.

Amennyiben ezek valamelyike hiányzik vagy csak részben megfelelő, az egész idegrendszer kifáradásával kell számolni.

egyedi látást segítő eszköz

Nagyon körültekintően, szinte egyedileg kell kiválasztani a gyengénlátó gyermek számára a tankönyveket, munkafüzeteket. A legfontosabb szempontok: - Elég nagy méretű betű, egyszerű betűtípus - A lap ne legyen fényes, jól lehessen bele írni: legyen elegendő hely, a tinta ne tegye olvashatatlanná a másik oldalt. Ebben az optikai segédeszköz fajtája is jelentős tényező, hiszen egy túl nagyméretű betűvel írt szóból a nagyító segítségével már csak betű fog látszani, ami erősen visszafogja az olvasási tempót.

Az olvasótévén dolgozó gyerek bármekkora betűből képes saját méretűt varázsolni, itt a sok rövid sor gyakori sorváltás okozhat tempócsökkenést.

a látás kialakulásának problémái

Az írástanítás kezdetén, az Ez nagyobb vonaltávolságú, illetve különböző nagyságú négyzethálós füzetcsalád. Az állapotához igazított optimális feltételek mellett a gyengénlátó tanuló is kitartó munkára képes, noha tőle a tanulás fokozott erőfeszítést, figyelmet, több kitartást igényel.

Jó látást segítő eszközök

Elhelyezkedés az osztályban A gyengénlátó gyermekek optimális tanulási környezetének kialakításához az egyéni segédeszközökön kívül szemüveg, nagyító, olvasótévé, emelhető vitaminok és termékek a látáshoz pad a teremben való elhelyezésére is figyelmet kell fordítani. Érdemes kipróbálni, mekkora betűmérettel, milyen széles krétanyommal, milyen színű krétával a legoptimálisabb táblára írni az adott gyermek számára, ha az első sorban ül.

Nem mindegy azonban, hogy az osztályterem melyik oldalán ül: a látó szemével ellentétes oldalról nagyobb lesz a látótere, több információhoz tud jutni. Ideális esetben az íráskép, a szó- és sorközök, a táblára írtak rendezettsége is segíti a gyengénlátó gyermeket a táblán való tájékozódásban, a helyén ülve is.

Segítséget jelenthet a táblakép kézbeadása lapon, a térképek, a csoportmunkák eredményeinek közelről való megtekintése, egyedi látást segítő eszköz időt kell biztosítani. Kívánatos a táblára írást szóval kísérni, mert ez vezeti a gyengénlátó gyermek figyelmét.

Gyengénlátók látásjavító eszközei

A kommunikáció és a metakommunikáció nehezítettsége miatt nincs látásos kontroll! Egy tanítási órán természetes és kívánatos esemény a jókedv, a derű, de a feszült figyelem miatti csönd vagy a munkazaj is.

Ha a pedagógus verbálisan közvetít, a gyermek lassan megtanulja és begyakorolja az ép érzékszervek bekapcsolását az információk érzékelésébe, megértésébe, feldolgozásába. Fényérzékeny gyereket az ablaktól távol kell ültetni.

Balesetvédelmi követelmények Az ismert terepen biztonságosan, gyakran futva közlekednek a gyengénlátó gyerekek is, de balesetet okozhat egy, a megszokott útvonalon váratlanul megjelenő tárgy, különösen a térlátás valamilyen fokú zavarával rendelkező gyerek esetén.

egyedi látást segítő eszköz

A gyengénlátó gyermek nehezebben, későbben veszi észre a veszélyhelyzeteket, ezért ezekre fel kell hívni a figyelmét, illetve tudatosítani kell benne ezt a hátrányát, mert csak így tudja megvédeni magát. Ugyanígy nagyon megnehezíti a leesett holmi keresését a gyengénlátó gyermek számára a környezetében nem eléggé kontrasztos tárgy, pl. Megoldás a feltűnő színű tárgyak vásárlása, illetve megjelölése ráragasztott jelzéssel.

Segédeszköz bolt

Színtévesztő vagy színvak tanulóknak az íróeszközök színének jelzésére szolgálhat a feliratozás és a tolltartóban kialakított rend. A színekkel való kiemelés, javítás helyett az eltérő egyedi látást segítő eszköz tollak, illetve a grafikus jelzés használata lehet megoldás. Látásnevelés A látásmaradvány maximális igénybevételével, a látási funkciók optimális körülmények közötti gyakoroltatásával, a látási érzékletek tudatosabb és pontosabb kérgi feldolgozásával a praktikus látási teljesítmény javulása érhető el.

A kompenzáló technikák elsajátításával, az egyedi látásjavító eszközök használatával csökken a látási fogyatékosság cselekvéskorlátozó hatása. A látásnevelés hatására nem fognak többet látni a gyengénlátó gyerekek, de megtanulják a meglévőt jobban felhasználni és sikeresebben hasznosítani. A gyakorlatok egy része a tantárgyi órákon is végezhető, sőt végzendő, de a tanórán kívüli re habilitációs foglalkozások igen fontos részének kell lenniük.

39. szám 2018.09.18.

Ha az osztály légköre elfogadó, ha a gyerekek ismereteket kapnak a leendő osztálytárs látásproblémájáról, a szükséges segítség mibenlétéről, könnyebb lesz számukra az elfogadás. A sérült osztálytárs megjelenésekor a szülők első érzelmi reakciói nagyon vegyesek lehetnek. A befogadó pedagógus a gyógypedagógus segítségével ismereteket nyújthat a látássérülésről, a sérült egyedi látást segítő eszköz jogairól, s arról, hogy milyen pozitív emberi tulajdonságokat alakít ki gyermekeikben az együttnevelődés.

Az integrációt segítő gyógypedagógus - tiflopedagógus - feladatai: - segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; - javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására a tanuló elhelyezése az osztályteremben, egyedi látást segítő eszköz megvilágítás stb.

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

egyedi látást segítő eszköz gyakorlatok a látás növelésére

A fejlesztés során a szülőt minden esetben bevonják - bízva a közreműködésében. Gyermekük neveléséhez tanácsokat kapnak, és különféle programok keretében megismerik a gyengénlátással összefüggő sajátos tudnivalókat.

myopia és hyperopia a

Az utazótanári tevékenység feladatai: - részletes pedagógiai-pszichológiai vizsgálat a személyiségjegyek, részképességek feltárására, a meglévő látóképesség felhasználási szintjének megismerésére; - a hiányosan fejlett egyedi látást segítő eszköz, elmaradások területenkénti korrigálása gyakorló feladatokkal; - közvetlen korrekciós foglalkozás: játékos fejlesztő gyakorlatok, rajzos feladatlapok különféle formáinak alkalmazásával; - irányított családi korrekció: bemutatás, megbeszélés, tanácsadás alapján konkrét feladatok, gyakorlatok otthoni elvégeztetése.

A tanulók pedagógus, pszichológus segítségével és saját tapasztalataik elmondásával ismerik meg többek között a hasznos tanulási technikákat, az egyéni érdekképviseletet, a továbbtanulási lehetőségeket.

További a témáról