Fordítási rövidlátás

Rövidlátás példa

rehabilitáció látás patológiával

Mint mindenütt Proust feltűnése és főképpen halála óta, nálunk is az utolsó pár évben egész kis Fordítási rövidlátás keletkezett, hírlapi cikkekkel, tanulmányokkal, híresebb helyek fordítási próbáival, a kíváncsiság, sőt figyelem megannyi csalhatatlan jelével.

Éppen ezért remélhető, hogy a teljes magyar Proust kellő időben érkezik, vagyis se későn, se fordítási rövidlátás a mai irodalmi élet fogékonysága szempontjából. Maga a fordító elsősorban teljes hűségre törekedett s ő sajnálja legjobban, hogy ezt a célját már a cím tolmácsolásában is elárulta.

Mentségére szolgáljon, hogy a szószerinti cím - «Az Elvesztett Idő Fordítási rövidlátás - semmivel sem világosabb, legfeljebb banálisabb a véglegesnél, hogy «Az Eltűnt Idő Nyomában» kifejezőbb is, költőibb is, amellett alig hűtlenebb s hogy az egész fordításban tán ez a legnagyobb tiszteletlenség a szövegnek nem egyszer leküzdhetetlennek tetsző nehézségeivel szemben.

A fordítás, mindenki tudja, nem mindig hálás mesterség, főképp ha nem puszta kenyérkeresetből, hanem bizonyos becsvággyal, sőt szenvedéllyel gyakoroljuk, egyrészt, hogy új színnel gyarapítsuk a magunk hazai irodalmát, másrészt hogy közelebb kerüljünk s másokat is közelebb hozzunk egy-egy kedves külföldi olvasmányunkhoz. Hogy ez vajjon sikerül-e Proustnál, azt az olvasó fogja eldönteni; a fordító mindent megtett az író és olvasó közti áram megindítására.

Eszményi elve, mint a cím tolmácsolása is mutatja, nem a szolgai, rövidlátó, minden fordítási rövidlátás és írásjelet értelem nélkül másoló «szöveghűsége», amely akár kényelemből, akár pedig félelemből fittyet hány az író szándékának és az olvasó örömének, viszont nem is a fölényes és aggálytalan «magyarítás», amely az idegen szöveget ugyancsak kényelemből, de most meg bátran fordítási rövidlátás rövidíti, toldozza és alakítja, nem az író, nem az olvasó, csakis a fordító mulatságára.

hogyan befolyásolja a túlsúly a látást hogyan lehet helyreállítani magát a látást

Ez a fordítás, a két véglet közt, nemcsak szavakat, nemcsak lapokat, hanem egy egészet fordít s ennek az egésznek menetét, fordítási rövidlátás és lélekzetét iparkodik tőle telhetőleg átültetni. Proust, láttuk, olvasmánynak se könnyű; hát még nemcsak egy kikapott rész, hanem egy egész sorozat nem rögtönzött, hanem végiggondolt s véglegesnek készülő fordítására!

Főképp a könyv elején a fordító se járt jobban a még kezdő Proust-olvasónál: ugyanazok a tapogatózások, kétségek és habozások, ugyanaz a reménytelenség egy-egy végtelen mondatnál s ugyanaz a fellélekzés, önbizalom, sőt boldogság, ha sikerült egy teljes lap képeinek, kapcsolatainak, lendületének, fordítási rövidlátás magyar nyelvre való átmentése!

fordítási rövidlátás

Micsoda tehetetlenségi érzet egy-egy százszor elemzett rész bágyadt, nehezen lélekző, se magyarra, se proustira nem sikerült próbája előtt! S micsoda megnyugvás és béke, ha a rossz varázs megtörik s egy pontosvessző, egy fordítási rövidlátás, egy jelző merész áttétele egyszerre újra megindítja a mondatok menetét, ritmust ver az imént még olyan fáradt tagokba s zenére indítja az egész lapot!

Olykor a fordító munkája olyan, mint a képtári másolóé, aki színfoltot színfolt mellé rak, pontosan és lelkiismeretesen s napok múlva búsan látja, míly messze van még az fordítási rövidlátás vagy mint a hímzőé, aki mintáját öltésről-öltésre követi, várva, hogy a sok apró tűvetésből ágak és virágok fejlődjenek.

milyen gyógymód segíti a látást

Sikerült-e ez az első, Proustot magyarító kísérlet? Minderre, rövid idő múlva, az olvasó is megfelelhet; s amikor a fordító átnyújtja munkája eredményét s köszönetet mond mindenkinek, aki e kísérletében támogatta - Babits Mihálynak s Gellért Oszkárnak, akik az egész vállalkozás eszmei sugalmazói és megteremtői, Robert Aron-nak s André Malraux-nak, akik a fordítás jogát kiharcolták s Gara Lászlónak, a magyar ügyek irodalmi szószólójának Párisban - szeretné, ha vesződségéből semmit vagy minél kevesebbet, élvezetéből viszont százannyit éreztetne az olvasóval

Szerző: Bursza Krisztina Miért alakul ki ez a látászavar ilyen sok embernél? Hogyha a szemünk egészséges, úgy bármilyen távolságban lévő tárgyra is vetjük a tekintetünket, az arról visszaverődő fénysugarak az ideghártyán fordítási rövidlátás egyesülnek képpontokká. Ebben az esetben a látóideg is éles képet továbbíthat az idegrendszer irányába, tehát pontos, éles képet láthatunk a tárgyról, amelyre a figyelmünk irányul.

További a témáról