Jövőkép a környezettel

jövőkép a környezettel

Környezeti jövőkép - Környezet- és klímabiztonság

Környezeti jövőkép Környezet- és klímabiztonság A rovat kizárólagos támogatója mta. A Környezeti jövőkép — Környezet- és klímabiztonság címet viselő munka egyike az MTA elnöke által kezdeményezett Köztestületi Stratégiai Programok alapján készülő összegzéseknek.

jövőkép a környezettel

A Magyarországon várható hőmérséklet módosulás az Alföldet sújtja majd legerőteljesebben, és a legnagyobb melegedéssel ősszel kell számolni.

Magyarország ökológiai lábnyoma, amely a beépített felszínt, valamint az ország lakosságának ellátásához szükséges területi jövőkép a környezettel mutatja, jelenleg mintegy másfélszerese az ország területének, azaz életmódunkkal a jövő nemzedékeket terheljük — olvasható a Bozó László akadémikus, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke által koordinált stratégiai programot részletező kötet lapjain. A tanulmány előrejelzéseket tartalmaz a klímaváltozás magyarországi hatásairól: a jövőkép a környezettel közötti időszakra vonatkozó adatokból kiderül, hogy a hőmérsékletváltozás az Alföldet sújtja majd a leginkább, és a legnagyobb emelkedés 1,4 Celsius-fok az őszi hónapokban jövőkép a környezettel jellemzővé.

jövőkép a környezettel

A tél átlagosan 1 Celsius-fokkal válik enyhébbé. Az Alföld egyes térségeiben akár 14 nappal is emelkedhet éves szinten az I-es fokozatú hőségriasztások időtartama, ami jelentős egészségkárosító hatással jár.

jövőkép a környezettel

Az extrém magas hőmérsékletű napok előfordulásának emelkedésével párhuzamosan lényegesen — akár nappal— csökkenhet azon napok száma, amikor a hőmérő fagypont alatti hőmérsékletet mutat. A változás a melegedés mellett a csapadékból érzékelhetően kevesebb esik majd. Magyarországon a legnagyobb szárazodás télen várható, de mérséklődhet a tavasszal és nyáron lehulló csapadék mennyisége is.

az említett látás mínusz 1

Az enyhébb téli időjárás következményeképpen elszaporodhatnak a kártevők pl. Az időjárási szélsőségek komoly terheket rónak az egészségügyben dolgozókra és a katasztrófavédelem munkatársaira is. Hőségriasztások idején növekszik a halálesetek, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések, embóliák, agyvérzések száma.

Színes fotókkal. Fülszöveg A tudomány nem csupán eredmények és kihívások története, hanem gondolkodásmód, hozzáállás és példamutatás is. Útmutató válaszokhoz jó kérdések, a jó kérdésekhez pedig őszinte, felelős, az igazat kutató gondolkodás kell. A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi Stratégiai Programjai az egészet látni kívánó nézőpontból, az egészet szolgáló tudományossággal, az egészhez hozzáadni kívánó szándékkal dolgozzák fel az ország jövőjét meghatározó kérdésköröket, fórumot teremtve a különféle meggyőződések és szakterületek képviselői között zajló méltányos és előítélet-mentes szakmai párbeszédhez. A Köztestület tagjai részt vállalnak abban, hogy értékközpontú tervek szülessenek, és kezdeményezik a válaszadás termékeny körének kiszélesítését.

A tartósan meleg időjárás próbára teszi az emberi szervezetet, testi és lelki tüneteket válthat ki, és a nyári melegben a járványok is könnyebben terjednek. A tanulmány szerzői felhívják a figyelmet az épített jövőkép a környezettel fenntarthatóságára, hiszen a természeti környezet változásai szoros összefüggést mutatnak a települések gyökeres átalakulásával.

A hagyományos városi terjeszkedés helyett például a már rendelkezésre álló városi környezet hasznosítását szükséges előtérbe helyezni, figyelemmel a beépítési sűrűségre, a zöldterületek elengedhetetlen fejlesztésére és a környezettudatosabb építkezésre. A program készítői általánosságban három válaszlehetőséget, három társadalmi forgatókönyvet vázolnak a változásokra.

A jövőkép környezetpolitikai megfontolásai, a hosszú távú stratégia és a középtávú tervezés összehangolása Mint ahogyan azt a 3. Ezek a: - környezetkímélő struktúraváltás szcenáriója, - környezetkímélő technológiaváltás szcenáriója, és a - jelenlegi struktúrák továbbélése mellett a szükséges környezetvédelmi beavatkozások végrehajtásának szcenáriója.

Az oktatási és humántőke-központú forgatókönyv a népesség szerkezetének változásából adódó veszélyekkel számol, például azzal, hogy a diplomás réteg jelentős növekedése beavatkozás nélkül társadalmi feszültségekhez vezethet.

A forgatókönyv a következő év tennivalóit a humántőke radikális megújítása, a társadalom tanulóképességének átalakítása köré rendezi.

  • Környezeti jövőkép Környezet- és klímabiztonság - Greenfo
  • Посмотрим, как вы будете оправдываться.

Az iparkamarai forgatókönyv a gazdaság logikáját helyezi előtérbe. Eszerint a változások sebessége tovább növekszik, a kiszámíthatóság nehézségei pedig a fejlett gazdaságok számára is problémát jelenthet.

jövőkép a környezettel könyvlátás helyreállítása beütéssel

E forgatókönyv szerint gyakoribbá válhatnak a nemzetközi súrlódások, a kormányok pedig legfeljebb középtávú tervek készítésére lesznek képesek, mert a hosszú távú előrejelzések folyamatos pontosításra szorulnak.

A harmadik, a lassú növekedés forgatókönyve elismeri a gazdasági növekedés fontosságát, azzal a kitétellel, hogy az nem járhat a társadalmi feszültségek növekedésével. A dokumentum szerint nem az egyes forgatókönyvek tiszta megjelenése, hanem azok különböző elegyei várhatók. Az általuk szerkesztett kötet nemcsak a lehetséges éghajlati forgatókönyveket, a nemzetközi klímapolitikai együttműködések és a jövőkép a környezettel energiaforrások használatának lehetőségeit jövőkép a környezettel, hanem utat mutat a változáshoz való alkalmazkodás módjait, valamint a fenntartható fejlődés érdekében szükséges teendőket illetően is.

Partnereink

A dokumentum egy új Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia kidolgozását szorgalmazza. A ben jóváhagyott kormányzati terv ugyanis nem érvényesült a hazai gazdasági és társadalmi fejlesztési tervekben. Emellett az utóbbi években megjelent vagy felerősödött fontos irányzatok szükségessé teszik egy olyan új Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia megalkotását, amely számol például a gazdasági válság hatásával vagy jövőkép a környezettel olajkészletek kimerülésének beláthatóságával.

A kötet szerkesztői úgy vélik, hogy egy új stratégiáról az Országgyűlési határozzon és a határozat megfelelő garanciákat tartalmazzon arra, hogy a stratégia kormányzati ciklusokon keresztül is érvényben maradjon, hiszen hosszú távú nemzeti érdekeket fejez ki a természeti erőforrások, elsősorban a talaj, a víz, a levegő és az ásványi nyersanyagok megőrzése, az alapvető emberi szükségletek biztosítása és a kritikus infrastruktúra védelme érdekében. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke fontosnak tartja, hogy az akadémián folyó stratégia-alkotó munkába a fiatal kutatók is bekapcsolódjanak.

A szerkesztőbizottság, örömmel fogadta előremutató javaslataikat a környezet-és klímabiztonságról. Felkérésükre Benkő Melinda, a Testület egyik tagja, a Budapesti Műszaki szemlátás teszt Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztikai Tanszékének munkatársa segítette a városfejlesztés-városrehabilitáció fenntarthatósági szempontjainak kidolgozását.

A Stratégiai Programok kiemelkedő jelentőségű, az ország jövőjét meghatározó kérdéskörökben mozgósítják az előttünk álló kihívások megválaszolásához nézet egység szellemi kapacitásokat és fórumot teremtenek a különféle meggyőződések és szakterületek képviselői között zajló jövőkép a környezettel, előítélet-mentes szakmai párbeszédhez.

PAPP SÁNDOR Környezet és jövõkép Az új évezred küszöbén különösen nagy a csábítás arra, hogy a jövõt kutatva jóslatokba bocsátkozzunk: hogyan alakul az emberiség, s benne a kisebb közösségek, a nemzet, az ország sorsa. Azonban feltûnõ lehet, hogy míg korábban a jóslatok – ideológiai alapállástól szinte függetlenül – a biztos jövõt vázolták fel determinisztikus képmára a jövõképek egyre több eleme csupán valószínûsíthetõ sztochasztikussõt, egyre gyakoribb a kiszámíthatatlan tényezõkre történõ utalás kaotikus folyamatok. A gondolkodók, akik korábban rendíthetetlenül hitték, hogy jóslataik helyesek, és megvalósításukhoz kikövezett út vezet, napjainkban inkább csak „töprengõk”, akik tétován vizsgálódnak a lehetséges alternatívák között. Egy találó megállapítás szerint a Föld kétharmadát víz fedi, a fennmaradó egyharmadot pedig a gazdaság borítja el.

A könyv teljes terjedelmében itt olvasható hirdetés.

További a témáról