Különböző látókörű tanulók,

A VÁROS ÉRDEMES DIÁKJA, AZ ÉV TANÁRA, AZ ÉV DIÁKJA (2013/2014)
Mindenekelőtt a matematika és a fizika terén kiváló.

Utoljára módosítva A Kutató Tanárok Országos Szövetsége több szempontból is egyedülálló civil kezdeményezés. Egyrészt azért, mert tagjai nap, mint nap bizonyítják, hogy egy tanár is lehet sikeres, aktív, szakmáját örömmel művelő, eredményei révén elégedett ember.

a rövidlátás az, amikor csak közelről látsz

Így az általunk közvetített, a gyakorlatban próbára tett elvek illetve a hétköznapokban rendszeresen "nyertes" módszerek hitelességét tagjaink személyes példája garantálja. Másrészt azért, mert tagjai szervezetünk a magyar közoktatás teljes vertikumát és keresztmetszetét felöleli. Tagjaink között a kisgyermekeket nevelő, de egyetemistákat patronáló pedagógusok is éppúgy vannak, mint művészeti neveléssel, műszaki oktatással, bölcsészet- vagy természettudományokkal foglalkozó tanár kollégák.

Harmadrészt azért, mert alig néhány éves pályafutásunk alatt - kizárólag a magunk erejéből, civil pályázatok, szponzoraink és partneri együttműködések révén - hazai és nemzetközi szakmai programok és rendezvények rendszeres szereplőivé, szakértőivé váltunk.

mennyi legyen a látás

Tapasztalatainkkal, ötleteinkkel arra törekszünk, hogy tanítványaink nyitottak, kíváncsiak maradjanak a világra. Úgy váljanak széles látókörű, több nyelven beszélő egyéniségekké, hogy közben különböző csoportokban is megtalálják a helyüket.

A tudás társadalma felé? | Pedagógiai Folyóiratok

Igényük legyen az ok-okozati összefüggések keresésére, és emellett érzelmileg stabil, harmonikus emberek maradjanak, akik esetleges sikereik mellett fontosnak tartják környezetük segítését is. Mi együtt humán és reál szakosok, általános- közép- és felsőoktatásban dolgozók arra szövetkeztünk, hogy segítsük, támogassuk egymást pedagógusi — kutató életpályánkon.

különböző látókörű tanulók

Azért dolgozunk, hogy a tanítás-tanulás folyamata minél motiváltabbá, hatékonyabbá váljon. A különböző látókörű tanulók szféra lehetőséget ad törekvéseink megvalósítására, hogy az iskolai élet élményszerűvé és hasznossá váljon.

Hogyan kell kezelni a myopia fórumot Szövetség, mint civil szerveződés abban is eltér hasonló pedagógus egyesületektől, hogy nem egy-egy korcsoportot tanító vagy egy-egy területen tantárggyal foglalkozó szakembereket tömörít.

hogyan javíthatja a látást maga

Tanáraink országszerte majdnem minden tantárgyban és iskolatípusban megtalálhatók, a falusi általános iskolától az elit gimnáziumig, az alsó tagozattól az egyetemig.

A tagok egy része a tanítás mellett klasszikus kutatómunkát végez PhD fokozattal rendelkezik, vagy éppen ezért dolgozik, tagja egyetemi illetve intézeti kutatócsoportoknak. A tagok másik csoportja pedagógiai kutatásokkal, szakmódszertani fejlesztésekkel foglalkozik, számos díjat is nyert taneszköz-innovációkat tudhat magáénak.

különböző látókörű tanulók

A harmadik, jelenleg legnépesebb csoport tudományos diákkörök munkáját fogja össze, kutató diákokat segít, kiemelkedő tehetséggondozó munkát végez. A Szövetség céljai között szerepel: kutató tanár díjak, ösztöndíjak alapítása; kutatási támogatás biztosítása; rendszeres tudományos konferencia szervezése, szakmai továbbképzések rendezése amelyek pedagógiai innovációkat, oktatást különböző látókörű tanulók kreatív ötletekkel ismertetik meg a tanárokat ; az ilyen jellegű innovációk felkarolása és terjesztése; publikációk megjelentetése külföldi és hazai szaklapokban, folyóiratokban, saját évente megjelenő tudományos közleményünkben; képzések, továbbképzések, szakmai napok szervezése.

  • Cseppek átmenetileg javítják a látást
  • A tudás társadalma felé?
  • A VÁROS ÉRDEMES DIÁKJA, AZ ÉV TANÁRA, AZ ÉV DIÁKJA (/)
  • Látássérüléssel járó betegségek
  • Hátrányos helyzetű tanulók iskolai kudarcainak csökkentésére irányuló iskolai helyi szintű stratégiák kidolgozása és alkalmazása Tatabányai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 1.
  • Aki távollátás és rövidlátás
  • C-vitamin a látáshoz

A jó gyakorlatok bemutatása, személyes tapasztalatok megosztása növeli a résztvevő pedagógusok módszertani kultúráját, segíti a fejlődésüket. Minden alkalommal neves szakember bevezető előadása növeli a szakmai kultúrát.

Ez a konferencia lehetőséget biztosít a Pannon Egyetemnek a diákok tanulásának, tanárok továbbképzésének általuk ajánlott lehetőségek bemutatására is. Kiemelt szerepet kap a felsőoktatásba bekerülés feltételeinek jobb megismerése, segítése, megfelelő információ áramlása, a megfelelő kompetenciák fejlesztésének lehetőségei, kiemelten a MTMI szakok bemutatása, a szükséges feltételek megteremtésének segítése.

  • KUTOSZ bemutatása
  • A látás helyreállítása 10 nap alatt

További a témáról