Látomás 1 5 mit jelent

Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája

Az Atya és a Fiú megjelent Joseph Smithnek

Dán 5,1. Eszt 1,2; Jer 49, 3És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos álla a folyam előtt, és két szarva vala; és az a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék. Ezék 16,1 4Látám azt a kost szarvaival öklelkezni napnyugot, észak és dél felé; és semmi állat sem állhata meg előtte, és senki sem szabadíthata meg kezéből, és tetszése szerint cselekedék, és nagygyá lőn.

látomás 1 5 mit jelent látásélesség 0, hogy hány dioptria

Dán,8 Dán 11,2. Dán,8 3. Dán 11,3 8A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé.

javítja a könyv látását

Dán 11,4. Dán 11, Ésa 1, Róm 9, Jer 3,20; Jer 3,1 15És lőn, hogy mikor én, Dániel, látám e látomást és keresém az látomás 1 5 mit jelent ímé előmbe álla egy férfiúhoz hasonló alak. Dán,8 2. Dán 9,21 17És oda jöve, a hol én állék, és a mint jöve, megrettenék és orczámra esém, és monda nékem: Értsd meg, embernek fia! Jer 31,20; Ésa 55,; Malak 3,6 18És mikor szóla velem, ájultan esém orczámmal a földre; de megillete engem és helyemre állíta; Dán 10,10 19És monda: Ímé, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén?

  1. Látásjavító ital
  2. Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája Írta: Henry B.
  3. Látás, hogyan lehet enyhíteni a szem fáradtságát
  4. ZAKARIÁS KÖNYVE | 4. fejezet - Látomás a lámpatartóról és a két olajfáról
  5. Bélsacczár király királyságának harmadik évében látomás jelent meg nekem, Dániélnek, az után, mely kez­detben megjelent nekem.
  6. Víz | Keresztyén bibliai lexikon | Reference Library

Mert a végső időre szól. Mik 6,2 20Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Persiának királya.

Ez a lecke az első látomásnak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tanában betöltött központi szerepére összpontosít, valamint arra, hogy milyen részt vállalt ebben a látomásban a Szabadító. Ez a lecke azt is kihangsúlyozza, hogy az első látomás tanulmányozása megerősíti az Atyaistenbe és a Jézus Krisztusba vetett hitünket. Háttérolvasmányok Dieter F.

Dán 5,31 21A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, a mely szemei között vala, az az első király. Dán,8 5.

látomás 1 5 mit jelent

Dán 11,4 23És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király. Dán,8 9. Ámós 4,9;5,11 26És az estvéről és reggelről való látomás, a mely megmondatott, igazság; te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való.

Dán 6,2.

További a témáról