Látás és böjt

Az éhezés javíthatja a látást?

Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten Szentje! Erre az ördög odavetette az embert közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne.

gyenge látás 6 évesen visszanyerjék a látásukat

Két dolog szembetűnő rögtön, ahogyan az ember megpillantja ezt a halfajtát: az egyik, hogy átlátszó, a másik pedig, hogy nincsen szeme. Azért átlátszó, mert nincsenek pigmentjei. Minek is, hiszen sosem érte napfény, sem őt, sem pedig elődeit. És pontosan ezért szemre sincsen szüksége, mert a teljes sötétségben, lévén a föld alatt van elzárva ez a kis külön világ, a látás nem releváns, hogy úgy mondjam. Persze ezt kicsiben magunk is tapasztalhatjuk, mármint az alkalmazkodást.

Ha becsukjuk a szemünket, akkor a többi érzékszervünk kiélesedik. Hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. Önkéntelenül is egy idő után ezekre sokkal jobban odafigyelünk, és ezekkel látás és böjt jobban figyelünk.

Ennek egy súlyosabb formája, amikor pl.

LÁTÁS – MIRŐL SZÓL?

Pótolni kell mással a hiányzó látást. És itt érkeztünk meg a mai igénkhez, amely meghallásra vár tőlünk. Pál is erre hivatkozik: Krisztus beszéde a hit egyedüli építője.

GIF-ek a látáshoz

A mai szakasz Krisztus beszédéről szól. Nagyon izgalmas, hogy tartalmilag nem sokat tudnunk meg Jézus beszédéről. Magyarul, nem azt tudjuk meg, hogy mit mond, hanem azt, hogy hogyan mondja, és hogy az milyen hatással van az ő beszéde az emberre, emberekre.

látás és böjt

Tudniillik Jézus sok mindent mond, sok olyat, ami általános érvényű, amelyek mindenkire vonatkoznak, kozmikus igazságokat jelenítenek meg. Ezen kívül pedig vannak nagyon személyes, személyre szabott, különleges mondanivalói, üzenetei is, amelyek csak látás és böjt, csak neked, vagy éppen valaki másnak szólnak. Megszólíthat bennünket az igén keresztül, imádságban, a másik ember által, de mindig valahogyan megpendítve szívünk húrjait, amelyre egészen természetesen és magától értődőn rezonálunk.

Lukács evangélista ebben a történetben, több dolgot is elmond Jézus beszédéről. Jézus Kapernaumban tanít. Kapernaum egy ma is létező városNázárettől, Jézus otthonától, mindegy 40 km-re. Mondhatni a szomszédban van. Itt, Jézus a zsinagógában, a helyi gyülekezetben, tanít, Isten igéjét magyarázza az összegyűlteknek. És ez a mai első üzenetünk.

Böjtterápia, avagy a kés nélküli műtét - Dr. Tamasi József, Jakab István

Jézusnak üzenete van a számunkra, akár általánosságban, akár egészen személyes módon, és az ő szavának hatalma van. Ha meghallom, akkor érzem belőle, hogy ez nem üres és nem súlytalan, hanem hatalommal bíró szó, amely tesz is valamit.

látás és böjt

Sokszor mondják, hogy ahhoz, hogy az ember hiteles legyen, a szavainak és a tetteinek szinkronban, összhangban kell lennie. Jézus szava önmagában is cselekszik, a kisujját sem kell mozdítania hozzá, mert az ő szava cselekszik is! Éppen ezért nem is lenne igazából szükség arra, hogy ezt demonstrálja, hiszen mindenki érezte, hogy így van.

De Jézus nem akar semmilyen szinten sem bizonytalanságban hagyni senkit, akárcsak a legcsekélyebb mértékben sem, látás és böjt, bár nem lenne rá szükség mégis megtette. Micsoda döbbenetes esemény! Jézusnak annyira tiszta és szent a szava, hogy az igazság bukik elő még a leggonoszabb helyzetben is!

Jézus szava, tanítása az igazság forrása. És ez a második üzenetünk ma. Sok helyről vártunk volna hitvallást, de egy ördögtől biztosan nem. De Jézus szava mindennél erősebb.

A látás száraz böjt helyreállítása

Azonban Látás és böjt nem hagyja annyiban a dolgot. Ugyanis Jézus szava kioltja a gonosz szavát. És ez a harmadik, amit megtudunk ma Jézus szaváról. Jézus szava látás és böjt a gonosz szavát. Hanem kioltja és megsemmisíti a gonosz szavát és mesterkedéseit, megtisztít és gyógyít bennünket. És ez a negyedik. Nem a gyógyulástól, a szabadulástól, hanem inkább az isteni erő és hatalom megnyilvánulásától, aminek tanúi voltak abban a kapernaumi zsinagógában. S ez a vágya jóval később teljesül be, s amely ma nekünk is szól és erőt ad.

Ma böjt első vasárnapja van, az egyik legszebb időszak az egyházi évben.

Oldalunk a Tiszáninneni Református Egyházkerület gondozásában jelenik meg

Legyen ez a számunkra a Jézusra látás és böjt, pontosabban, a Jézusra hallgatás kiemelt időszaka. Sok-sok szó, sok-sok mondat, sok-sok beszéd akarja leuralni fizikai és lelki füleinket, de most megtudhattuk, hogy Jézus szava mindennél fontosabb szó a számunkra. Mert az ő szava hatalom, az ő szava erő, az ő szava az igazság forrása, az ő szava kioltja a gonosz szavát, az ő szava jó változást hoz és épít, az ő szava hitet ébreszt.

Erre nem lehet mást tenni, mint álmélkodni ezen a nagy szereteten, és minden erőnkkel azon lenni, hogy meghalljuk az ő szavát!

További a témáról