Meddig tart a látomás

Károli Gáspár Fordítás - Dániel 8 | Online Biblia

Dán 5,1.

a látás új dimenziói

Eszt 1,2; Jer 49, 3És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos álla a folyam előtt, és két szarva vala; és az a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék. Ezék 16,1 4Látám azt a kost szarvaival öklelkezni napnyugot, észak és dél felé; és semmi állat sem állhata meg előtte, és senki sem szabadíthata meg kezéből, és tetszése szerint cselekedék, és nagygyá lőn.

DÁNIEL KÖNYVE

Dán,8 Dán 11,2. Dán,8 3.

 • Károli Gáspár Fordítás - Dániel 8 | Online Biblia
 • Belsazár király uralkodásának harmadik esztendejében látomás jelenék meg nékem, Dánielnek, annak utánna, a mely először jelent meg nékem.
 • DÁNIEL KÖNYVE | 8. fejezet - Látomás egy kos és egy bak küzdelméről
 • Daniel 8 - KAROLI - Károli - Bíblia Online
 • Mit jelent a nézet
 • Dániel próféta könyve 8. fejezet vers
 • (13) „Meddig tart…” (Dániel 8,1–14) - Az Ige mellett
 • Károli Gáspár revideált fordítása - Dániel próféta könyve - Dán 8

Dán 11,3 8A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé. Dán 11,4.

meddig tart a látomás

Dán 11, Ésa 1, Meddig tart a látomás 9, Jer 3,20; Jer 3,1 meddig tart a látomás lőn, hogy mikor én, Dániel, látám e látomást és keresém az értelmét: ímé előmbe álla egy férfiúhoz hasonló alak. Dán,8 2.

meddig tart a látomás látás mértéke 1

Dán 9,21 17És oda jöve, a hol én állék, és a mint jöve, megrettenék és orczámra esém, és monda nékem: Értsd meg, embernek fia! Jer 31,20; Ésa 55,; Malak 3,6 18És mikor szóla velem, ájultan esém orczámmal a földre; de megillete engem és helyemre állíta; Dán 10,10 19És monda: Ímé, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén?

látási ajánlások és gyakorlatok

Mert a végső időre szól. Mik 6,2 20Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Persiának királya.

Dán 5,31 21A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, a mely szemei között vala, az az első király. Dán,8 5. Dán 11,4 23És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király.

IBS-fordítás (Új Károli)

Dán,8 9. Ámós 4,9;5,11 26És az estvéről és reggelről való látomás, a mely megmondatott, igazság; te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való.

Dán 6,2.

 • Ha a látás esett
 • Dániel 8,13 :: BibleServer
 • Milyen kérdés hangzik itt el, és hogyan segít megérteni a következő versben olvasható választ?

További a témáról