Megkérdőjelezni, kinek milyen víziója van, Budapesti Gazdasági Egyetem - Iskola a jövőben: a gazdasági felsőoktatás Magyarországon ben

megkérdőjelezni, kinek milyen víziója van

víz alatti látás

Gabriella Iskola a jövőben? Egy jövőkutatási kísérlet bemutatása Napjainkban a felsőoktatásnak számos kihívással kell szembenéznie. Az új technológiák és társadalmi gyakorlatok elterjedése, valamint a gazdasági-társadalmi környezet átalakulása megkérdőjelezi az adottnak vett válaszainkat az oktatással és tanulással kapcsolatban.

megkérdőjelezni, kinek milyen víziója van

Ezeknek a technológiai és társadalmi kihívásoknak az együttes jelenléte  megkérdőjelezi a felsőoktatási gyakorlat megszokott formáit. Az ezzel kapcsolatos szerepvesztés érzete egy igen változatos és szerteágazó diskurzust indított el a felsőoktatási gyakorlat új formáival kapcsolatban.

A kutatás rövid leírása

Az oktatás jövőjével több kutatás és jelentés is foglalkozott a közelmúltban OECD,Redecker et al. Az alábbiakban egy — a gazdasági képzés jövőjével foglalkozó — kutatást szeretnénk megkérdőjelezni bemutatni az olvasóknak. Az írás szerkezetét egyfajta kinek milyen víziója van tematikus struktúra jellemzi.

Az első részében felvázoljuk a kutatás felépítését és a különböző pillérekhez kötődő célokat. Az írás második része már kifejezetten csak a backcasting műhelyhez kötődő jövőkutatási módszertant tárgyalja. A harmadik részben pedig bemutatjuk és elemezzük kutatásunk egyik legizgalmasabb eredményét: a bevont szakemberek által kidolgozott, a gazdasági felsőoktatással kapcsolatos jövőképet. Az írás befejező részében visszatérünk a kutatás eredményeinek fő tanulságaira és a továbblépési lehetőségekre.

Azért, hogy a jövővel kapcsolatos gondolkodást és terveket minél több szinten és színtérben meg tudjuk ragadni, egy három pilléren nyugvó kutatási eljárást dolgoztunk ki.

megkérdőjelezni, kinek milyen víziója van

A három pillér közül a legnagyobb súllyal a harmadik bír, de a másik két pillér is hozzájárul a kutatáshoz önálló eredményekkel. Ez a rövid írás a A mindhárom terület esetében tanév folyamán folytatjuk a vizsgálatokat.

Az alábbiakban a 3. A backcasting alprojekt módszerei A kutatás legfontosabb, és legújszerűbb pillérét a backcasting alprojekt jelenti.

Iskola a jövőben? Egy jövőkutatási kísérlet bemutatása | Pedagógiai Folyóiratok

A backcasting magyarul talán visszafejtésnek lehet fordítani egy olyan jövőkutatási módszer, amely — az eseményekre gyakorolt emberi befolyás jelentőségét és lehetőségét feltételezve — egy ideális jövőből megkérdőjelezni vezeti vissza a lehetséges lépések sorát a jelenig. Ez, az előrejelzéshez képest fordított logika lehetségessé teszi azt, hogy a jelen gondolkodásának kereteit elhagyva tárhassunk fel lehetséges cselekvési irányzatokat Király et al.

A gazdasági felsőoktatás jövőjét feltáró backcasting folyamat a normatív vízió idejét ben határozta meg.

megkérdőjelezni, kinek milyen víziója van

Érdemes kiemelni, hogy a kutatás egyben egy módszertani fejlesztési kísérlet is volt. Mivel a backcasting folyamata inkább tekinthető egy módszertani szemléletnek, mint egy pontosan meghatározott és szekvenciálisan leírható metodológiának, ezért nem egyértelmű, hogy milyen módon is érdemes felépíteni egy ilyen folyamatot.

Budapesti Gazdasági Egyetem - Iskola a jövőben: a gazdasági felsőoktatás Magyarországon ben

Általában három fő megkérdőjelezni mindig részét képezi a backcasting műhelyeknek: a keretezés milyen témákat tárgyaljanak a résztvevőka vízióalkotás hogyan nézzen ki a jövő és a visszafejtés megkérdőjelezni lépésekkel lehet a jövőképet a jelennel összekötni.

A kutatócsoport módszertani fejlesztési gyakorlata abban állt, hogy eddig együtt nem használt módszereket kötött össze lefedve a backcasting folyamat különböző szakaszait. Ezek alapján kutatócsoportunk a backcasting kutatás részvételi technikákon alapuló módszerek egy sajátos kombinációját alkalmazta: a rendszermodellezés módszerét a téma keretezésére Király et.

hogyan mutathatja meg egy ember iránti megvetését ellenőrizze látáslátását

A világkávézó egy olyan kreatív folyamat, amely megkérdőjelezni az együttműködésen alapuló beszélgetéseket és a tudásmegosztást hivatott elősegíteni azáltal, hogy az elhangzó gondolatokat egy egymással összefüggő hálózatba szervezi. A meghívottak kis, általában változó csoportokban, kávézóasztalok megkérdőjelezni gyűlve vitatnak meg egy előre meghatározott kérdést vagy egy témát több alkalommal Gáspár et al. A vízió kialakítása után, a vízióhoz vezető szakpolitikai beavatkozások azonosításához használtuk a jövőkerék módszert Glenn, A technika formailag teljes mértékben a gondolattérképezést követi: a jövőre hatást kinek milyen víziója van eseményt vagy folyamatot egy lap közepére felírva annak elsődleges hatásait vagy következményeit körbe, kerékszerűen össze kell gyűjteni.

Körülöttem sár mindenütt, és a keréknyomokban született kisebb tavacskák mentén az irány fölfelé lesz. Körülöttünk ugar mindenütt, csupán kevéske művelt terület.

A backcasting alprojekt egyes szakaszai során kikristályosodó fő témákat foglalja össze az 1. A következőkben csupán az oktatók által kidolgozott normatív víziót ismertetjük, mivel egyrészt véleményünk szerint ez az egyik eddig legérdekesebb eredménye kutatásunknak; másrészt pedig ez vethető, hasonlítható össze kinek milyen víziója van legjobban a nemzetközi szakirodalomban fellelhető jövőképekkel.

Account Options

Az oktatói panel normatív víziója a gazdasági felsőoktatás jövőjéről Ahogy azt a fentiekben már röviden bemutattuk, a backcasting folyamat során a résztvevők egy normatív jövőképet dolgoznak ki kinek milyen víziója van kapcsolatban, hogy milyennek kellene lennie a jövőnek egy megadott időpontban. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a résztvevők azt próbálták meghatározni, hogy ben Magyarországon milyen lenne, milyen jellemzőkkel bírna az ideális gazdasági felsőoktatás. A következőkben a backcasting folyamat során a bevont 12 oktatóval és kutatóval kidolgozott víziót az általunk feldolgozott nemzetközi tanulmányokkal és néhány további — szintén víziókat megfogalmazó — írással Facer,Darden, összevetésben mutatjuk be.

A rendszermodellezési szakaszban azonosított hat témán ld. A kinek milyen víziója van összefoglalását adja az 1.

megkérdőjelezni, kinek milyen víziója van

További a témáról