Merlin monroe víziója

Kiadják Marilyn Monroe személyes feljegyzéseit » Múlt-kor történelmi magazin » Hírek

Gollowitzer Diána: Kép és szubjektum. A CSI: Helyszínelők című televíziós sorozat a narratológia tükrében Kortárs filmes és tévés kultúránkban szembetűnően megnőtt a szerepük a televíziós sorozatoknak. A mai sorozatok versenyre kelhetnek nézettségük és kvalitásuk tekintetében — egyes esetekben pedig még költségvetésüket nézve is — a filmekkel, mivel esztétikájuk és felépítésük rengeteget fejlődött az HBO kilencvenes évekbeli indulása óta.

Ma már nem csak ehhez a csatornához köthetők a legsikeresebb szériák, hiszen a Web 2. Ezt figyelembe véve nem meglepő, hogy a sorozatok több ízben is próbálkoznak problematizálni a sztárság kérdését és bizonyos sztárképekre fókuszálni, melyek ma is jelentős áruértékkel bírnak a populáris kultúrában.

Merlin monroe víziója újból és újból felbukkanó és relevánssá váló sztárimázst képvisel Marilyn Monroe, akiről már életében is készült film, halálát követően pedig mind fikciós, mind dokumentarista jellegű alkotások tucatszámra jelentek meg.

merlin monroe víziója a látás csökkent és állandó gyengeség

Monroe perszónája a televízió világát is megmozgatta, és az elmúlt másfél évtizedből három jelentősebb sorozat is kiemelhető, melyek életével foglalkoznak. Ilyen a Szexbomba  Blonde. Theresa Rebeck, is.

Míg az előbbi kettő életrajzi ihletésű fikcionalizált történet Marilyn Monroe karrierjéről, addig a Kasszasiker backstage-musical, amely bemutatja, hogyan készítenek el és állítanak színpadra a Broadway-en egy Monroe-ról szóló musicalt.

A Kasszasiker azzal foglalkozik, hogyan jeleníthető meg a szexbomba napjainkban az amerikai színházi világban, milyen tulajdonságokkal kell felruházni, hogy eladható legyen.

Manapság két ellentétes irány határozza meg a sztár imázsát, melyeket a sorozat végső soron nem akar egy személyben megjeleníteni, a két olvasat egymás mellett folyamatosan van jelen.

Az egyik a sztár tragikusságára, áldozatjellegére, ártatlan merlin monroe víziója fókuszál, a másik erotikusságára, szexualitásának erőteljes, manipulatív jellegére. Monroe sztárképének korában is része volt az ártatlanság és erotikusság sajátos kombinációja, amely azáltal volt karizmatikus, hogy a korabeli szexualitást meghatározó ellentétes eszmék szintézisét jelentette.

A kortárs Marilyn: Marilyn Monroe sztár- és nőképe saját korában és a Kasszasikerben | Apertúra

Gondolatmenetemben helyet kap Monroe korabeli sztárképének bemutatása Richard Dyer elemzése [ 2 ] és sztárelmélete [ 3 ] alapján, valamint sztárképének lehetséges feminista olvasata elsősorban a Szőkék előnyben  Gentlemen Prefer Blondes. Howard Hawks, című film elemzésével. Marilyn Monroe korabeli sztárimázsa Richard Dyer elméletében a sztár általános képét vizuális, verbális és auditív jelek komplex kombinációja alkotja, ami szoros kapcsolatban áll az ideológiával.

Monroe sztárságával kapcsolatban a fontosabb dyeri gondolatokat emelem ki, melyek Monroe imázsának egyes jellegzetességeit tárgyalják. Dyer szerint az ötvenes években az amerikai kultúra erkölcsi eszméi válságba kerültek, amiatt, hogy a szex explicitebbé vált a filmekben.

Ezt jelzi szerinte a kor szexualitáshoz való ambivalens viszonya, melyre a Monroe által megtestesített erotikusság és ártatlanság kombinációja — mely természetesként állította be a szexualitást — az ellentétek szintézisét hozta létre. Monroe-ban a szexualitás és ártatlanság kombinációja egyrészt tekinthető az erkölcsről és szexualitásról szóló eszmék és az ideológia kiszolgálójaként, másrészt ez a kombináció a sztár karizmájaként is felfogható, ebben az esetben Monroe imázsában az ötvenes évekbeli eszmék gyűlnek össze és stabilizálódnak.

Monroe esetében a különleges és átlagos életstílus között problémás a kapcsolat, mivel törekvése a sztárrá válásra és annak elérése következtében létrejövő boldogtalansága megítélését tragikussá teszi. Monroe sztárképe egy olyan társadalmi típust testesít meg, mely elsősorban a média reprezentációiban létezik, a nőt szexuális látványosságként, tárgyként kezeli. Ez a címlaplány pin-upamely a nő külső megjelenésére helyezi a hangsúlyt, és deperszonalizációját támogatja. Monroe karrierje pin-up lányként indult, képének szerves része maradt ez a nőtípus, filmjeiben lekövethetőek a tipikus pin-up pózok, olyan nőt jelenített meg a fotókon és a filmekben a póz, a ruha és az arckifejezés által, aki gyengéd, de nem szenvedélyes — azaz nem jelent veszélyt a férfira, könnyű kalandot ígér kötelezettségek nélkül.

A sztárkép létrejöttének kiváltságos példái a filmek, melyekben a sztárok merlin monroe víziója tűnnek fel, ezzel kapcsolatban pedig Dyer legérdekesebb kérdése, hogy a filmek hogyan használják a sztár képét filmbeli karakterének felépítéséhez. Marilyn Monroe sztárképének használata legszemléletesebben — sztárrá válásának évéből — merlin monroe víziója as Szőkék előnyben című filmben érhető tetten.

Dyer szerint Monroe Lorelei-ként ellentmondásos karakter, ami sztárképe és a karakter problémás illeszkedéséből fakad. Ahogy Dyer írja, Lorelei az eredeti regény és a Broadway-musical cselekménye alapján cinikus, manipulatív nő, akit kapzsisága motivál és tudatosan kijátssza a férfiakat, Monroe játéka által viszont a karakter ártatlansága és naivitása dominál elsősorban, így manipulációja nem működik. A Monroe által megszemélyesített természetesség garantálta szexualitásának igaz voltát, és olyan további kvalitásokkal ruházta fel, mint az őszinteség, az autentikusság, a spontaneitás és a nyíltság.

A kívánatosság olyan külső jegyekből épül fel, melyek gyönyörködtetik a férfiakat — de ez a forrása a nő saját élvezetének és elégedettségének is, tehát a nárcizmussal is összekapcsolódik —, és olyan belső tulajdonságokból, mint a nő problémamentessége, sebezhetősége és elérhetősége.

Mindezeken felül Merlin monroe víziója kívánatosságát tovább növelte platinaszőkesége, mely a gazdagsággal kapcsolta össze — a nyugati társadalom legnagyobb értéke a lehető legfehérebb nő. Egy olyan nőt testesített meg, aki mentes a női szexualitás fenyegető — kasztráló — jellegétől, ezért a férfi szexualitás bűntelenségét garantálta, a férfinak pedig nem kellett a nő kielégítése miatt aggódnia. Munkája arra szolgál, hogy a látvány tárgyává váljon, és élvezetet nyújtson a férfiaknak.

Merlin monroe víziója korai filmjeiben ilyen foglalkozás a kóristalány, a színésznő és a titkárnő. De későbbi filmjeiben sem változik túlságosan a munkakör. Szőkék előnyben Kate Beetham írja Monroe-ról az as év kapcsán, hogy Csodás alakja, érzéki csípőmozgása és izgató hangja Hollywood elsőszámú szőkebombázójává tette, noha az utóbb említett két filmben [a Szőkék előnyben és a Hogyan fogjunk milliomost?

A Monroe által megtestesített és ünnepelt női szexualitás klisévé vált és humorforrássá lett. Ahogyan Monroe élvez a testében lenni, szemernyi ravaszság és bűntudat nélkül, mindettől túlfűtött szexualitása lefegyverzően természetesnek, sőt ártatlannak tűnik.

Feminista vizsgálatomat fő hormonális szerek a szemészetben Szőkék előnyben című filmen végzem el, mivel már ebben a korai filmjében megjelennek a Monroe által megtestesített nőkép jellemzői, szexualitásának természetes és ártatlan jellege. A Szőkék előnyben két kóristalány kalandját mutatja be, az látáskorrekció műtét nélkül a férfifaló, barna szépség Dorothy Jane Russella másik a pénzéhes, szőke bombázó Lorelei Marilyn Monroe.

Vámos Miklós: Marilyn Monroe csodálatos halála

Egy óceánjárón Párizsba utaznak, hogy ott Lorelei hozzámehessen gazdag jegyeséhez, Gushoz Tommy Noonan anélkül, hogy a férfi apja megakadályozhatná a frigyet.

A leendő após azonban magánnyomozót fogad, hogy kompromittáló anyagot készíttessen a lányról. A magánnyomozó, Malone Elliott Reid Dorothy-n keresztül a lányok körébe férkőzik, és egy fotót is sikerül készítenie, ami bajba keveri a két lányt. A helyzet viszont nem ilyen egyszerű, mivel Jane Russell megformálásában Dorothy az ész a csapatban, a film végén a megoldás kiötlője és végrehajtója.

Bár Lorelei-t a karakter felépítése, tettei és mondandói kapcsán semmi másnak nem tekinthetnénk, mint frigid, kapzsi, számító nőnek, aki csak kihasználja a férfiakat, Monroe játéka miatt egy butácska, de gyönyörű szőke bombázóként elevenedik meg, akinek csupán egy apróbb függősége van a gyémántok iránt.

Ahogy fentebb írtam, Dyer szerint Monroe alakítása a karakter manipulatív jellegét eltompítja, helyette szőkeségére, naivitására helyezi a hangsúlyt. Lorelei áldozat, akit elvakított a gyémánt fénye, közben pedig kihasználták a férfiak. A filmben azonban van két jelenet, melyekben kiütközik Lorelei manipulációs képessége, a film mégis naivitására és butaságára helyezi a hangsúlyt, aminek köszönhetően ezek a jelenetek merlin monroe víziója elvesznek a történet értelmezésekor.

Hawks filmje szembetűnően Monroe látványosságát és ostobaságát emeli ki merlin monroe víziója utóbbit a humor forrásává is teszi —, így a dyer-i problémás illeszkedés könnyedén ráolvasható Monroe alakítására. Mégis, ha a manipulációt bemutató két jelenet felől újraolvassuk a filmet, akkor egy másik lehetőség rajzolódik ki Monroe képének értelmezésére.

Eszerint Monroe Lorelei-ja csupán megjátssza, hogy buta — mivel ahogy a filmben kifejti, a férfiak nem szeretik az okos nőket — és naiv, hogy ezáltal irányítsa a férfiakat, és csak akkor fedi fel valódi befolyását, ha az nagyon szükséges. Ennek egyik példája a főpincérrel zajló beszélgetése, melynek célja, hogy az asztalához ültessen egy előkelő urat, a főpincér viszont már eladta az asztalnál lévő helyeket a legtöbbért licitálóknak. Lorelei ismerve ezt a szokást levezeti, hogyha nem úgy történnek a dolgok, ahogyan azt ő akarja, akkor a szobájában fog vacsorázni, a főpincérnek pedig vissza kell adnia a kenőpénzeket.

Mindezt könnyedséggel és megjátszott naivitással adja merlin monroe víziója Monroe, azaz a karakter manipulatív jellege működik. Jane Russel és Marilyn Monroe Dorothy jeleneteit vizsgálva szembetűnő, hogy cselekedeteiben, gondolkodásmódjában férfias jegyeket hordoz. Egy okos nő, aki tisztában van külső és belső adottságaival, vigyáz barátnőjére, a férfiakban pedig először azt nézi meg, hogy kellően vonzóak-e. A karakter férfias jegyei szembetűnőek.

Milyen volt platinasága

Az sem kérdéses, hogy mindeközben a látvány tárgya is, megnéznivalóságát bemutatja a kamera. Aktív nő, a tekintet hordozója, aki amellett, hogy a látvány tárgya, ő merlin monroe víziója is tárgyiasítja a férfiakat.

A film persze nőiességét hangsúlyozza, de azáltal, hogy Dorothy hogy a látás hogyan hat az emberre film főszereplője, övé a legaktívabb pozíció, így maszkulinabb szerepbe kerül. Ezt igazolják az olyan jelmezek, melyekben bár Dorothy merlin monroe víziója jól látható, dekoltázsa zárt, sőt egészen a nyakáig fedett.

Mindezek alapján egyfajta maszkulinizációról beszélhetünk a karakter kapcsán, aki kvázi férfi pozíciót vesz fel. Monroe filmbeli jelenléte viszont nem merül ki a megnéznivalóság fogalmával, mivel nem egyszerűen a férfi tekintet tárgya lesz.

Sokkal inkább arról van szó, hogy megjelenésével magához ragadja a közönség figyelmét, melynek nincs más választása, minthogy őt nézze, azaz Monroe kisajátítja azokat a tekinteteket, amelyekről először azt gondoltuk, hogy őt tárgyiasítják. Monroe előadásaira is érdemes figyelmet fordítani.

Hozzászólások

A merlin monroe víziója egytől-egyig arra szolgálnak, hogy Dorothy-t vagy Lorelei-t a film a látvány és ezáltal a férfi néző tekintetének tárgyává tegyék. Mindkét karakter tárgyiasul, mivel egyaránt látvánnyá válnak, Lorelei-ra viszont szembetűnően nagyobb hangsúly kerül az előadásokban. Minden duettjükben van egy olyan pont, melyben a figyelem Lorelei-ra kerül, és nem csak azáltal, hogy a kamera elhagyja Russellt és Monroe szólóját követi, hanem azáltal is, hogy maga Dorothy szegezi a közönség figyelmét társára.

Ilyen a Bye Bye Baby-ben, amikor a vidám csapat abbahagyja a táncolást, hogy a búcsúdalt éneklő lányt csodálhassák, vagy a When Love Goes Wrongban, amikor Dorothy éljenzi leginkább Lorelei táncos szólóját.

az emberi látás patológiája amikor a szürkehályog-műtét után javul a látás

Ennek a legösszetettebb példája a Two Little Girls From Little Rock merlin monroe víziója, a film első dalbetéte, melyben Lorelei szólója során előrejön közönségéhez, és egy közeli beállításba érkezve felajánlja magát a tekintetüknek.

A részlet a tipikus Monroe-mozdulatokat és pózokat ismétli, melyeket, ha kimerevítünk, Monroe legismertebb pin-up fotói elevenednek meg előttünk, a mozdulatok pedig az apró finom jelzésekből álló, kacérkodó arcjátékot, a kebleket, a csípőt, Monroe idomait és erotikusságát hangsúlyozzák ki. A legtöbbször visszatérő póz a nyitószámban a talán leggyakrabban használt Monroe-beállítás: közeli a szerelmét ajánló Marilynről — kissé előredöntött felsőtest, mellein összekulcsolt kezek, lebiggyesztett szem és tátott száj.

A dalban Lorelei szólója nagyobb látványossággá válik kiemelésének és fókuszba helyezésének köszönhetően, mint a duó közös előadása, miközben az is látványosságként szolgál. A jelenetet Laura Mulvey Monroe táncmozdulatainak pontossága és kiszámítottsága miatt idézi fel, véleménye szerint Marilyn a mozdulatok között belemerevedik egy-egy pózba, amivel a mozdulatlanságot és a mozgalmasságot váltogatja.

A házasság Dorothy önállóságának, férfifaló szokásának végét jelenti, de egy olyan férfihez ment hozzá, aki feláldozta érte egzisztenciáját, Lorelei pedig elérte célját, és hozzáment a milliomosához, aki szerinte alulmarad a vitákban, mindent megtesz, amit kér tőle, és a pénze is megvan hozzá. A film hősnői számára tehát lehetséges egy aktív, cselekvő pozíció, míg a férfi szereplők behódolnak nekik.

A német Ted Stampfer gyűjteményéből összeállított kollekció anyagában Marilyn Monroe ruhái, ékszerei és különféle kiegészítői mellett róla készült, stúdió- és sajtóarchívumokban fellelt eredeti fotók, levelei és egyéb személyes tárgyai láthatók. A szeptember áig megtekinthető tárlaton helyet kaptak forgatókönyvek, más filmes dokumentumok és rekvizitumok. Külön egységet alkotnak a kooperációkból származó darabok, illetve a kortársak visszaemlékezései.

Kasszasiker Beetham korábban már idézett cikkében írja: Örökké fiatal és gyönyörű maradt, személyisége pedig olyan tragikus sorsú áldozatként rögzült, aki nem tudott mit kezdeni sztár mivoltával. Több mint harminc évvel halála után képe még mindig mindenütt megtalálható, s mítosza cseppet sem halványodott. Nincs még egy sztár, akit az utókor ekkora megszállottsággal meg akar ismerni, birtokba akar venni, mint az »igazi Marilyn«.

Kiadják Marilyn Monroe személyes feljegyzéseit

Ugyanakkor a manapság rendkívül releváns sztárkérdést, a sztár mibenlétét, megkonstruáltságát és fontosságát is felveti, amely a mai celeb- és sztárkultúrában erőteljesen van jelen.

A Kasszasiker mindkét kérdéskörrel foglalkozik, valamint a feminista elemzésben felvetődött manipulatív képesség jelenlétét is beemeli. A Kasszasiker az altmani kategorizálás [ 28 ] szempontjából show-musicalnek tekinthető, pontosabban meghatározva pedig backstage-musicalnek, mivel a zenés-táncos betétek a készítés folyamatában jelennek meg, a hangsúly nem a kész musicalen van, hanem annak létrehozásán.

Ennek eleget téve az egyes dalokat általában a próbafolyamat közben láthatjuk, ami gyakran átcsap egy olyan fantáziába, ahol az előadás már kész produkcióként jelenik meg a jelmezekkel és díszletekkel kiegészítve.

hogyan befolyásolja a látásromlás a pszichét

A Kasszasiker zenés betéteinek egy részét már létező dalok feldolgozása adja, melyek elsősorban a szereplők lelki állapotát hivatottak árnyalni, az előadót jellemző merlin monroe víziója megnyilvánulásként értelmezhetőek, és általában csak elképzelt jelenetek a sorozatban.

A zenés betétek nagyobb része eredeti dalok sora, melyeket kifejezetten a sorozatbeli musicalhez, a Bombshellhez Szexbomba — valamint a második évadbeli Hit Listhez Top10 [ 29 ] — írtak. A filmmusical műfajának Altman által leírt szemantikai és szintaktikai jellemzői [ 31 ] közül, merlin monroe víziója a klasszikus filmmusicalek egyik alapkövét: szemantikai szinten azt, hogy a szereplők egy romantikus pár tagjai, ami szintaktikai szinten azzal a következménnyel jár, hogy a pár szerelmének alakulása és a cselekmény alakulása között párhuzam áll fent.

A Kasszasiker ehelyett a Marilyn szerepéért versengő két színésznőt teszi meg főszereplőknek, merlin monroe víziója dinamikája kerül párhuzamba a darab alakulásával.

Milyen volt platinasága

Ez azzal jár — szigorúan az első évadban —, hogy a színpadi musical részeként elhangzó dalok nem kapcsolódnak szorosan a szereplők szerelmi életéhez, a magánéleti szálakat inkább a popzenei feldolgozások árnyalják. A második évadban megtartva a két színésznő közti versengés dinamikáját, a színpadi musicalek dalai látványosabban képezik a főszereplők magánéletének, szerelmi életének részét.

A diabetes mellitus látásvesztése érdemes operálni látás scotopic

Az eredeti dalbetétek elsősorban a musical létrehozásának folyamatát mutatják be, valamint szorosan összefonódnak a sorozat által közvetített Monroe-képpel. A musical hezitáló koncepciója miatt — milyen Marilynt akar a színpadon bemutatni — az egyes dalokat több formában több színésznő is előadja az évadok során, és bár a szöveg nem változik az egyes produkciókban, jelentése árnyalódik.

A Kasszasiker koncepciója A történet szerint egy alkotó csoport egy Marilyn Monroe-ról szóló musicalt akar a Merlin monroe víziója színpadára állítani, miközben a szerepért versenyző színésznők közül is kell választaniuk. A Bombshellt azáltal görgetik folyamatosan tovább, és alakítják át, hogy milyen tulajdonságokkal párosítják Monroe-t, milyen Monroe-képet akarnak színpadra állítani — a két meghatározó irányt a korábban már említett ártatlansággal és erotikussággal jellemezhetjük.

A két irány impliciten már a pilotban is megjelenik, amely vázolja a sorozat alaphelyzetét és későbbi problematikáját. Megismerjük a szerzőpárost, a szövegíró Juliát Debra Messing és a zeneszerző Tomot Christian Borleakik Marilynből inspirációt merítve elkészítenek egy demót a merlin monroe víziója Marilyn musicalhez, amit egy tehetséges tánckartag énekel fel nekik, Ivy Megan Hiltyakivel egy koreográfiát is kipróbálnak a leendő rendezővel, Derekkel Jack Davenporthogy leteszteljék, mennyi potenciál van a Marilyn musicalben.

A producer, Eileen Anjelica Huston gyorsan össze is hyperopia kezelés 3 egy meghallgatást, ahol a rengeteg Marilynnek öltözött jelentkező között üdítő frissességet jelent a magát adó Karen Katharine McPheeaki bár zöldfülű a szakmában, de tehetségének köszönhetően túljut a rostán, és visszahívják a következő körre.

A visszahívás kirajzolja a sorozat fő ívét, melynek lényege Ivy és Karen versengése a szerepért. Ivy és Karen Julia Marilyn-képe a szeretetéhes szitakötők látják, az áldozatjellegre helyezi a hangsúlyt, valamint — mint a későbbiekben kirajzolódik — a férfiakra, akik kihasználták.

Julia tehát merlin monroe víziója törékeny, sebzett, gyengéd nőt akar a színpadra állítani. Tom számára Marilyn a szex, az érzékiség szimbóluma, amit az ő szemében kezdetektől Ivy testesít meg, mivel érzéki, erotikus és külsejében is hasonlít Monroe-ra. A koreográfiában Marilynt baseball-játékosok veszik körül, a férfiak kézről kézre adják a filmcsillagot, aki mindenre rácsodálkozik és az ismert pin-up pózokkal válaszol.

A koreográfia elemei egyértelműen a szexuális aktus egyes pózaira merlin monroe víziója, az asszociációt pedig csak felerősítik Marilyn sikongatásai. Karen és az érzelmes, szeretetteli Marilyn-kép szintén már az első részben analógiába kerül, amikor a meghallgatáson ahelyett, hogy másokhoz hasonlóan Marilynnek öltözne, inkább egy olyan dalt ad elő, amely a Monroe és közte lévő hasonlóságot emeli ki.

A dal Christina Aguilerától a Beautiful, amelyben a szeretet és az elfogadás határtalanságáról énekel. A jelenet közben a kamera a meghallgatás résztvevőiről átvált Karen kedvesére, mintha neki énekelne, amit a megvilágítás erőteljesebbé válása kísér, érezhetjük odaadó szerelmét, amely innentől Marilynnel közös vonásaként értelmeződik.

Az első pár részben kirajzolódik a sorozat koncepciója, ami Ivy és Karen különbözőségére épül. Ivy mindazt a vonzerőt, szexepilt képviseli, amire a szexbomba megformálásához szükség van. A kezdetekben rendkívül számító, céltudatos és sikeréhes színésznőként ismerjük meg, aki nem riad vissza a manipulálástól sem.

Karen ezzel szemben sokkal inkább Merlin monroe víziója érzelemtelítettségét sugározza, szexepilje jóval visszafogottabb, mint Ivy-é, olyan karakter, aki elsősorban tehetsége által akar érvényesülni. A sorozat folyamatosan ütközteti a Monroe képében harmóniában álló ártatlanságot és szexualitást a két nőképen keresztül.

Az egyik a kiábrándult, tehetséges nő, aki ismerve a játékszabályokat, csáberejét is beveti a siker érdekében, a másik a naiv, szeretetteli, tehetséges kisvárosi lány, aki még nincs tisztában a színházi világ szabályaival. A tapasztalt nő és a kezdő verseng tehát egymással. A sorozat emblematikus dalai A Monroe-kép bemutatása szempontjából beszélnünk kell a Merlin monroe víziója emblematikus dalairól, melyek kiválóan szemléltetik a sorozat két irányát az eltérő koreográfia, éneklési stílus, háttérszereplők, jelmezek, díszletek által.

A pilotban hallhatjuk először a Never Give All the Heart című dalt.

48 Photos Of Norma Jeane Mortenson Before She Became Marilyn Monroe

Ekkor Ivy előadásában balladaként halljuk a dalt, amely telis-tele van a Monroe-féle vibrátóval, sóhajokkal; a dal előadásának stílusát Monroe lassú dalainak előadásából adaptálják, ezáltal finommá, mégis szexuálisan vibrálóvá teszik a dalt, azaz a dal első elhangzásakor a sorozat képes a Monroe-féle természetes szexualitás színrevitelére, mely a későbbiekben a problémát okozza.

Amikor az első évadban egy próba során visszatér a Never Give All the Heart, Karentől halljuk, az előadásmódban a finomságra, gyengédségre és az érzelmességre helyeződik a hangsúly. Ha Dyer Monroe-elemzése felől merlin monroe víziója meg a merlin monroe víziója, akkor elmondhatjuk, hogy Marilyn áldozatjellege, tragikus sorsa kerül előtérbe, ártatlanságáról csak úgy beszélhetünk, mint aki bűntelen; a csábításokban, tudattalan szexualitásának lehetséges bűnösségében, a férfiak használták ki őt.

Áttérve a második évadban elhangzó variációra — melyet szintén Karen ad elő —, ekkor a dal arról szól, hogy felismeri saját áldozatjellegét, és nem hagyja, hogy többé kihasználják.

merlin monroe víziója a látás javítása a bates módszer szerint

Azáltal, hogy a koreográfiában férfiakat állítanak köré, beindul a nemek közötti dinamika, amiben Marilyn tudatosan használja testét, szexepiljét, és átlép a férfiakon, akik epekednek utána.

A rendezés szerint Marilyn figurája ekkor tisztában van testi adottságaival, és azzal, hogyan használhatja ki általa a férfiakat. Így a második évados verzió és maga a második évad sokkal inkább olvasható a feminista elemzés kapcsán felmerülő manipuláció felől — a hangsúly a szexualitását tudatosan és manipulatívan használó Monroe-képre helyeződik át. A merlin monroe víziója a siker- és szeretetéhségről szól. Azt a pillanatot ragadja meg, amikor Norma Jean elhatározza, hogy Marilyn Monroe-vá válik, és nem hagyja, hogy ettől kezdve levegőnek nézzék.

Sztárrá akar válni, és az is lesz. A dal Marilyn elhivatottságát, vágyait és magabiztosságát hivatott kifejezni. A pilotban a dal mondanivalója párhuzamba kerül Ivy és Karen sikervágyával, mivel a szerepért való küzdelemben a jelenet a két lány előadása között váltogat. A dal koncepciója a második epizódban válik láthatóvá a musical jeleneteként, amikor Julia elképzeli nyitószámként.

“Ki ölte meg Marilyn Monroe-t?”

Még csak Norma Jean. Mögötte egyszer csak felbukkannak az árnyak. Fiatal nők, épp olyanok, mint ő. Amikor sikerül túllépnie az árnyak megjegyzésein, felülemelkedik Norma Jeanen, és elindul a Marilynné, a sztárrá válás útján. A Let Me Be Your Star pont azáltal válik emblematikussá, mert egyrészt Monroe azon elhatározását emeli ki, hogy sztárrá válik, másrészt azért, mert ezáltal éppen Monroe megkreáltságára utal.

látássérült gyógyszerek

A dal nemcsak a musical zárlataként fontos, hanem azért is, mert ebben csúcsosodik ki Karen sztársága, majd Ivy Marilynje — a maga teljességében. Merlin monroe víziója első évad végén a bostoni premieren Karen adja elő a dalt, ami Monroe örökségére szegezi a figyelmet. Olyan pillanatokat, eseményeket sorakoztat fel az előadás során táncosok által életre keltett árnyképek formájában, melyek a szexbomba életének, karrierjének meghatározó momentumai voltak, a dal szerint pedig ezek által merlin monroe víziója rá emlékeznünk.

További a témáról