Mi felelős a látásért

mi felelős a látásért
  • Az agyról - mosolykilometer.hu
  • Agyféltekék – Wikipédia
  • A látás mindkét szemében hirtelen elveszett
  • Az oldalhasadék fissura lateralis egy mély hasadék, amely főleg az agyfélteke alsó és oldalsó felszínén van.
  • Az agydaganatokkal kapcsolatos szakkifejezések magyarázata A központi idegrendszer részei az agy és a gerincvelő.

A látópálya felépítése és működése Ebben az alfejezetben szót ejtünk a retinális ganglionsejtekről, a gyűjtősejtekről, a receptív mezőről, magáról a látópályáról és a látás további területeiről. A retinális ganglionsejtek, a gyűjtősejtek és a receptív mező Mint azt az imént kifejtettük, a fotoreceptorok neuronális jelei a gyűjtősejteken — bipoláris, horizontális és amakrin sejtek — keresztül a retinális ganglionsejtekhez jutnak.

mi felelős a látásért emberi látás születéskor

A ganglionsejtek száma körülbelül 1 millió. Mivel minden csap és pálcika jele eljut egy ganglionsejthez, ebből Amerikai szemész folt, hogy egy ganglionsejthez átlagosan darab receptor jele továbbítódik a gyűjtősejtek közvetítésével.

mi felelős a látásért

Stephen Kuffler és munkatársai — magyar származású orvos neurológus — ben fedezte fel azt a jelenséget, hogy a ganglionsejtekhez tartozó fotoreceptorok ingerlésekor a kisebb átmérőjű fényfoltra nagyobb reakciót adott a sejt. Ebből arra következtettek, hogy a ganglionsejtekhez kapcsolódó fotoreceptorok egy kvázi kör alakú, úgynevezett receptív mezőt alkotnak, amelynek a közepén lévő receptorokat ingerelve növelhető, a perifériát ingerelve pedig csökkenthető a ganglionsejt reakciója.

a látás rövidlátása, amire szüksége van a szóda javítja a látást

Amennyiben mi felelős a látásért ingerlő fényfolt mérete akkora, hogy belelóg a szélső területekbe, a ganglionsejt gátlás alá kerül, és kisebb reakciót ad, mint ha csak a receptív mező közepét ingerelnénk.

Ebből az következik, hogy a retina fotoreceptorai végső soron nem egyenként adnak visszajelzést a fényerősségről, hanem receptív mezőkbe tömörülve téri integrációt végeznek.

Az agy- és a gerincvelő felépítése

A receptív mező elmélet egyik legismertebb demonstrációját az úgynevezett Hermann-rács adja. Később születtek elméletek, melyek szerint a Hermann-rács illúziója nem csupán a retinális feldolgozás eredménye, hanem magasabb agyi folyamatok is szerepet játszanak benne.

Emberi szem elölnézete Az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium EMBL heidelbergi tudósai bizonyítékokat találtak arra, hogyan fejlődött ki a gerincesek — és így az emberek — szeme. Az emberek távoli állati őseiben kétféle, fényre érzékeny sejtet találtak, a rhabdomérákat ezek a rovarok összetett szemének fényérzékeny képződményei és a fényérzékelő sejteket. Míg a legtöbb állatban a rhabdomérákból fejlődtek ki a szem sejtjei és a csillószerű fényérzékelő sejtek eredeti helyükön, az agyban maradtak, a gerincesek és így az emberek szemének fejlődése más utat követett: a csillószerű fényérzékeny sejtek látósejtekké váltak.

A retinális kép feldolgozásának első és legjelentősebb állomása tehát a retinális ganglionsejtek lényeges változásokat kiemelő mozzanata. Kétféle retinális ganglionsejtet különböztetünk meg. Az egyik a receptív mező közepén ingerelve fokozza az aktivitását, a másik a receptív mező szélén ingerelve fokozza az aktivitását.

mi felelős a látásért milyen tabletták a látáshoz

A kétféle ganglionsejt teszi lehetővé többek között a világosságnövekedés és világosságcsökkenés egymástól független kódolását. Ez végső soron axonok — idegsejtek kommunikációs nyúlványai — kötege.

Az emberi szem

A retinális ganglionsejtek axonjai alkotják tehát a látóideget. A látóidegek ez után kereszteződnek — bal és jobb szem idegkötegei — a caelsma opticumnál.

  1. Az agy anatómiai felépítése és a központi idegrendszer főbb funkciói | mosolykilometer.hu
  2. A hippocampus és temporális lebeny mint külön egység Hippocampus: itt kerülnek feldolgozásra a verbális és vizuális emlékek a verbális emlékek, szavak, amelyeket összekapcsolunk azzal, amit olvasunk, mondunk, vagy hallunk; a vizuális memória segít felismerni tárgyakat, arcokat és a fontos tájékozódási pontokat jelentő helyeket.
  3. A látás folyamata során az univerzumban mindenütt jelen lévő fényt fogja fel egy erre a feladatra specializálódott 24 mm átmérőjű, gömb alakú, páros szerv, a szem.

Az orr felőli, nasalis részük ellentétes, a halánték felőli részük azonos oldalon halad tovább. Tehát tulajdonképpen a szembe balról érkező fény — kép — az agy jobb féltekéjébe tart.

mi felelős a látásért

Innen egy részük az agytörzsbe megy, ahol a vegetatív folyamatok segítségére lesz, másik részük pedig a hipotalamuszban lévő CGL —corpus mi felelős a látásért laterale — területen átkapcsolódik. Az átkapcsolás után az idegrostok az úgynevezett látó kisugárzást alkotva a tarkólebenybe — okcipitális lebeny — tartanak, amelyet V1 területnek nevezünk.

mi felelős a látásért látás 0 2 mindkét szem

A V1 területen a kép további módosulása is bekövetkezik. Nevezetesen, az itt lévő neuroncsoportok képi reprezentációja során a foveáról származó információ túlreprezentálása mi felelős a látásért be. Ezt nevezzük agykérgi nagyításnak.

A látás az egyik leginkább összetett érzékünk.

Egy másik felosztás szerint a ganglionsejteknek van egy kiterjedtebb dendritfával — gyűjtő neuronális nyúlványok — és egy kisebb dendritfával rendelkező típusa. A nagyobb receptív mezővel rendelkező ganglionsejteket M sejteknek, a kisebb receptív mezővel rendelkezőket P sejteknek hívjuk.

A szem anatómiája

Mivel az M sejtekhez több receptor tartozik, azért a téri felbontóképességük rosszabb, mint a P sejteknek, viszont az M sejtek idői felbontóképessége sokkal jobb, mint a P sejteké, mert aktivitásuk kevesebb ideig marad fenn. Továbbá az M sejtek csak világosságot kódolnak, a P sejtek színeket is.

A dorzális területre az M sejtek ingerületei tartanak, a ventrális területre a P sejtek ingerületei tartanak. Az M sejtek inkább a mozgás és a gyors idői változások lekövetéséért felelősek, a P sejtek inkább a finom részletek, a szín, a textúra reprezentálásáért.

További a témáról