Milyen jövőképpel látják el Szuvorovot

Emlékeim az utáni terrorkorszakból Egy vállalkozás nehézségei Kazinczy Ferenc három évtizeddel élte túl szabadulását, de az utolsó időszakában írt börtönmemoárját nem tudta megjelentetni. Két és fél évtizeddel szabadulásom után magam is közölgettem idevágó emlékeimből. A következő sorozatot Rédey Pál kezdeményezte, szokatlan módon egy tájvédelmi folyóiratban, a Dunakanyarban azzal az ürüggyel, hogy a váci börtön is ama tájon épült fel. Tapasztaltam, hogy a maradék olvasó közönségnek nagyjából lecsillapult már idevágó kíváncsisága, de azzal áltatom magam, hogy néhány mozzanattal ki tudom egészíteni sorstársaim memoárjait.

Főleg azért, mert a kilencvenes évek elején hozzájuthattam némely, nem közismert hivatalos iratokhoz is. Bátorkodtam erre az összefoglalásra azért is, mert a mi két csoportban elítélt társaságunk jellegzetesen a forradalom leverése utáni tiltakozó mozgalomnak egyik sajátos típusát testesítette meg. Hadd figyelmeztessem a T. Olvasót — ha egyáltalán akad még e tárgyra kíváncsi magyar — arra, hogy minden emlékirattal, természetesen ezzel szemben is, olvasás közben egy bizonyos bizalmatlanságot érdemes tanúsítani: a memoár veszedelmes műfaj.

Akadt egy nemzedéktársa, aki még azt is le akarta tagadni, hogy Vasvári Pál ama Március Tizenötödikén ott volt Petőfi oldalán a kezdeményezők között, noha erről maga a költő tett azonnali és írásos tanúságot.

Vácott voltam Afrikában

Hatvany Lajos szerint Hamary Dánielt a féltékenység s a gyűlölet vezette e hamisításban, ami valószínű, de szerepe lehet itt az emlékeket felhígító, megtizedelő, összekeverő időnek is, mely Hamary agyát sem hagyhatta érintetlenül. A saját történetemből is tudok példát teljesen spontán mítoszok keletkezésére.

milyen jövőképpel látják el Szuvorovot

A fotón hátulról látni egy nőt a börtön előtt, amint a motyóját szorongató volt rabot öleli át. Tardos Tibor sok jogos indulati elemet, de találó megfigyeléseket is sűrítő memoárjában olvastam, hogy ő kikkel ült együtt a Gyorskocsi utcában.

Egy vállalkozás nehézségei

Párizs, Nem is ülhettünk — ő jóval a Nagy Milyen jövőképpel látják el Szuvorovot per előtt már szabadult, én e per után néhány hónappal kerültem rendőrkézre. Két példát idéztem — a tudatos hazugság egyik esetben sem képzelhető el. S akkor gondoljunk az öregkori emlékezetkiesés vagy éppen a tudatzavar gyakori előfordulásaira — én még nem vagyok aggastyán, de nem egyszer észlelem, hogy történések, párbeszédek, nevek eltűntek a fejemből.

S végül csakugyan nem ritkák az elfogultságból, gyűlöletből, bosszúvágyból táplálkozó elszánt, ravasz vagy dühödten tudatos hazudozások sem. Ha mondjuk valakit tanúként hallgattak ki egy perben, s félelemből vagy más okból terhelő vallomást tett, nagy esélye van annak, hogy a vádlottra fogja kenni saját gyengeségét, s mivel a rab jó esetben évekig, kivégeztetése esetén egyáltalán nem cáfolhat, a rágalom megtapad a fejekben.

Még veszélyesebbek milyen jövőképpel látják el Szuvorovot memória automatikus, ha tetszik, mintegy tudatalatti mutatványai — az önszépítő, retusáló alakítások: a kellemetlen vallani—vállalni valók spontán átdolgozásai.

 1. Из всего этого периода своей жизни она отчетливо помнила лишь последние дни, проведенные ими на Раме, великолепный спектакль в небе, цветные кольца, медленно плывущие к северу от Большого рога.
 2. Látássérült 8 betű

Emlékezzünk Déryre, aki szerette volna elfelejteni, hogy ama Rajk-elleni cikket megírta, s a végén már hivalkodott is az ellenkezőjével, míg Vértes György, egy hithű sztálinista kaján kárörömével orra alá nem dörgölte a mégis elkövetett cikket.

Mindezt pedig csak azért említem, mert kötelességem figyelmeztetni az olvasót, látás eltérések nélkül egy majdan talán megírandó emlékezés némely részleteit kapja most, vagyis olyan műfajjal van dolga, mellyel szemben, legyen szó bárkiről, a legéberebb gyanakvást kell tanúsítania — egy memoár még a nekrológnál is kétesebb írásmű.

Ha a nekrológban gyakran saját rossz lelkiismeretünk csitítása végett dicsérünk túl másokat, a memoáríró öntudatlanul is hajlamos lehet önmagán kívül mindenki csepülésére.

Kétszeresen igaz ez, ha a politikai perek részesei — szervezői vagy áldozatai — írnak memoárokat: itt gyakran már a hazugságbombáktól teljesen elaknásított terepen mozgunk.

Miért állok most mégis elő emlékeim egy csokrával?

milyen jövőképpel látják el Szuvorovot

Csak nem azért csepülöm a memoárírókat, hogy magamat mint milyen jövőképpel látják el Szuvorovot hollót még jobban kiemeljem? Napóleonnak képzeli magát!

Pedig köztudott, hogy Napóleon én vagyok!

Irányítótorony: Az ikonikus óriás (Ep. 146)

S bár némi erőlködés árán talán maradék stiláris készségeimet is bevethetném, hiszen csak egy kicsit is csillogó nyelvi mutatványokkal hatásosabban lehet megkörnyékezni az olvasót, erre sem törekszem; száraz szeretnék lenni, mint Stendhal, aki a Code Napoléon jogászi szövegén fegyelmezte kitörésekre hajlamos indulatait. Alkalmasnak érzem magam erre — nem a csak látszólag száraz stendhali nyelvre, hanem az önfegyelemre —, egyrészt azért is, mert élnek még néhányan egykori vallatóim és bíráim közül, s kies hazánkban egy reformkísérletnek mindig van esélye arra, hogy robbanásba s utána megtorlásba csapjon át.

Válogatott idézetek - enisturka

S alkalmasnak azért is, mert nincs bennem indulat. Remélem, joggal hihetem, hogy sine ira gondolkodom az immár eléggé távoli múltról, ellentétben a zseniális Tacitusszal, aki csak ígérte, hogy harag nélkül ítél majd a császárok tetteiről, de szerencsére a Historiae sistereg a gyűlölettől.

Bennem viszont nincs gyűlölet. Amikor néhány éve az én peremet is irányító Vida Ferencnek, a Legfelsőbb Bíróság egykori tanácselnökének a haláláról álhír kelt szárnyra a lapokban megjelent kurta nekrológ egy névrokona elhunytáról tudósítotteltűnődtem néhány percig s magam is csodálkoztam, mennyire nem vált ki belőlem az akkor igaznak hitt hír semmiféle érzelmet, kárörömöt.

 • Hisz oly zseniális volt, hogy még pingált pár képet is nekünk.
 • A nem tudás a legnagyobb kockázat.
 • Кстати, как неоднократно говорила Николь, у нас нет никаких явных свидетельств их враждебности к людям.
 • Rövidlátás mínusz kettő
 • В Белой комнате остались черный экран и моя старая клавиатура.

De ha ilyen szkeptikusan ítélem meg a műfajt, miért fecsérlek időt és energiát egy memoárra? Egyenesen szólva: először is azért, mert érdekelt vagyok ügyemben, ügyünkben.

A vita során megengedtem magamnak azt a léha szabadosságot, akaratlanul is kényelmetlenséget okozva a tudós rendezőknek, hogy szóba hoztam: a pár nappal korábbi operaházi díszünnepségen a rendszerváltás kormányfője úgy tudott meglehetősen hosszan beszélni ról, hogy Nagy Imre nevét ki sem ejtette.

Bejelentkezés

Mártírtársairól nem is szólva. Mindjárt akadt persze egy tüzes rendszerváltó, aki bátran Antall József védelmére kelt.

milyen jövőképpel látják el Szuvorovot

Nem látszott érdemesnek folytatnom a polémiát, így a szünetben csendesen elvonultam a terepről. A nagyimrés mártírok és lecsukottak emlékének irányzatos elhomályosítása vagy éppen kikezdése azóta is érzékelhető. Hajdan a bolsevik párt történetéből hullottak ki időről időre a kompromittálódott nevek, mostanában a kratkij kursz módszertanát milyen jövőképpel látják el Szuvorovot különböző pártszínezetű os legendáriumok alkalmazzák.

 • Jobb látás a lusta számára
 • Мне не хватает Синего Доктора, Джеми.
 • И куда же ты в столь поздний час.
 • Ну, теперь по крайней мере не придется все время поджидать нас, старых хрычей, - подмигнул ему Макс.
 • И вдруг прогремел взрыв, буквально возле .

Az új állampártok emberei részéről ez a metódus teljességgel érthető: nehéz volna olyan érdemleges listákat összeállítaniuk, amelyeken az 56 utáni megtorlás áldozatai között az ő párthíveik emelkednének ki, a néhány órás kihallgatásokat pedig még nehezebb volna kálváriajárássá feltupírozni.

Csinos lajstromot lehetne viszont fabrikálni ama káderek neveiből, akik a Kádár-pártban tanulták ki a helyezkedés művészetét, s ismereteiket a kellő pillanatban mesterien alkalmazták is. Nekik aztán végképp nincs okuk arra, hogy a nagyimrés hagyományokat ápolgassák.

De ne hárítsuk másokra a saját mulasztásainkat. Ha mára elhalványult a nagyimrések egykori küzdelmeinek, vállalásainak emlékképe, ennek maga az egykori sereg is oka: először is azzal, hogy a túlélők sorai megtizedelődtek az idők folyamán, másodszor azzal, hogy a még megmaradtak, mi sem tettünk eleget a közös múlt feltárásáért.

Itt az ideje az adósságot csökkenteni.

További a témáról