Optikai segédeszközök a látásromláshoz.

Segédeszközök látássérült személyek számára - Adatbázis - LÁRESZ Egyesület

A továbbtanulók száma a MVGYOSZ nyilvántartása alapján optikai segédeszközök a látásromláshoz vettek igénybe tanulmányi támogatást : ben összesen fő tanult tovább, ebből fő Budapesten és Pest megyében. Középiskolában fő tanult, ebből 84 fő a budapesti és Pest megyei. Felsőfokú oktatásban 62 fő részesült, ebből 23 fő a budapesti és Pest megyei.

Adatbázisok

A tagok közül ben fő tanult tovább, ebből fő a budapesti és Pest megyei. Középiskolában fő, ebből fő a budapesti és Pest megyei. Felsőfokú oktatásban fő részesült, ebből 32 fő a budapesti és Pest megyei.

Danilov látomása

A képző intézmények is sokkal fogadóképesebbek a sérült személyekkel kapcsolatban, mind tárgyi-technikai felszereltségben, mind pedig emberi hozzáállás tekintetében. A továbbtanuló diákok részére a középszintű oktatáshoz szükséges tankönyveket a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének könyvtárai csak részben, a felsőoktatáshoz szükséges szakirodalmat pedig egyáltalán nem tudják biztosítani.

Így ez a feladat a felsőoktatási intézmények könyvtáraira, a szakkönyvtárakra és a megyei illetve városi könyvtárakra, tehát tulajdonképpen a teljes könyvtári rendszerre hárul. A fogyatékkal élők könyvtári ellátására irányuló törekvések ben optikai segédeszközök a látásromláshoz elő és ben 10 állam aláírásával ratifikálták az UNESCO Firenzei Egyezményét. Az egyezmény alapján a vak és látás bal jobb szem sérült olvasók minden könyvtári dokumentumhoz és szolgáltatáshoz ingyen juthatnak hozzá.

Az os IFLA normatívákban a vakok közművelődési könyvtári ellátását csak lehetőségként említik. A közművelődési könyvtáraknak továbbra is a közvetítő szerepét hangsúlyozzák. Az os törvényerejű rendelet újraszabályozta a könyvtárügyet, és már tételesen sorolta fel azokat a csoportokat, amelyek számára speciális könyvtári ellátás szükséges. Ennek értelmében a könyvtáraknak mindenki számára megközelíthetőnek kell lenni és mindenki számára biztosítania kell az információhoz való hozzáférést.

Ezt igazolják az alábbi gondolatok: "Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű.

A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. A látássérültek könyvtári ellátása Magyarországon a vakok és gyengénlátók könyvtári dokumentumokkal való ellátása "kétcsatornás". Céljait speciálisan a vakok számára készített dokumentumok előállításával, terjesztésével, illetve ezek gyűjtésével, megőrzésével és szolgáltatásával éri el. A Braille-nyomdával, a stúdióval és a hangoskönyvtárral együtt ban költözött jelenlegi helyére, a Sipeky-villába.

A könyvtár jelenlegi állománya közel mű, amely kb. Ebből kitűnik, hogy a pontírású könyvek mennyivel nagyobb helyigényűek, mint síkírású változataik. A Szövetség Braille-nyomdája a optikai segédeszközök a látásromláshoz nyomtató ellenére sem tud lépést tartani a könyvtár, valamint a vak társadalom igényeivel. A Vakok Általános Iskolája is rendelkezik Braille-könyvtárral, mely teljesen zártkörű és gyűjteménye az iskolai kötelező irodalmat tartalmazza.

Különösen a felnőtt korban látásukat elvesztők számára igen fontos információhordozó eszköz a hangoskönyv. A Hangoskönyvtár óta működik. Ekkor még nem létezett hangstúdió, csak néhány lelkes könyvkészítő-felolvasó és vak hangtechnikus munkatárs. Stúdióról óta beszélhetünk. Ekkor vált professzionálissá a hanganyagok előállítása.

A felvételek a kilencvenes évek elejéig analóg technikával, orsóra készültek. Egy átlagos mű terjedelme orsót is jelenthetett. A es évek elején tért át optikai segédeszközök a látásromláshoz könyvtár a lényegesen kevesebb helyigényű hangkazetták alkalmazására. Minden felolvasott könyv négy példányban készült, az ötödik a "mesterpéldány" volt, amely az Országos Széchényi Könyvtár kötelespéldány állományát képezte.

Évente megközelítően művet, mintegy órányi hanganyagot állítanak elő. A gimnáziumi és középiskolás tankönyvek széles választéka készült el hangos változatban. Ugyanez a felsőoktatási intézmények tananyagairól sajnos nem mondható el. A felsőoktatásban korlátozott számban résztvevő vak diákoknak ezért más információhordozókra, más könyvtárakra, vagy segítőkész családjukra, tanáraikra és diáktársaikra kell hagyatkozniuk a tananyagot illetően.

A hangoskönyvtár jelenlegi alapterülete m 2az olvasói tér ennek az egynegyede, háromnegyed részén pedig tömörraktár helyezkedik el. Az olvasói tér szűkösségéből következik, hogy helyben optikai segédeszközök a látásromláshoz nincs lehetőség.

  • A látás művészete
  • Egyedül képtelen magát ellátni.
  • Optacon: Az optacon név a hordozható olvasórendszert jelenti.
  • Gyógyszer a látáshoz
  • Szemvizsgálat • Juszt Optika
  • Alko-Soft Termékek
  • Látást pótló segédeszközök | Új Szó | A szlovákiai magyar napilap és hírportál
  • Mit értünk látásromlás alatt?

A könyvtár állománya jelenleg kb. A beiratkozott olvasók száma 2  fő. A többes példányszám ellenére is sokszor heteket kell várni egy-egy sikerkönyvre. A könyvtár hetente két teljes és egy fél napot tart nyitva. A vidéki olvasókat postai úton látják el hangzó irodalommal.

A könyvtár szociális funkciója Egy-egy társadalom civilizáltságát az is jelzi, hogyan gondoskodik a támogatásra szoruló, beteg emberekről. Biztosít-e lehetőséget arra, hogy valamelyest enyhítsen a hátrányos helyzetűek gondjain, hogy azok az egészségesekéhez közelítő, lehető legteljesebb életet élhessék. A nyilvános könyvtárak kialakulását Angliában a A közkönyvtárak tehát kezdettől részt vettek a kulturális optikai segédeszközök a látásromláshoz szociális jogok társadalmi szintű kiterjesztésében.

Főként ideológiai tényezők hatására olykor vállalták, máskor megtagadták ezt a feladatot. A vakok számára a könyvtár lehet az a hely, ahol az ismeretek olyan információhordozókon találhatók, amelyeket ők is tudnak használni. Az információ hiánya hátrányt jelent, amely egyéb hátrányok sorát vonhatja maga után, ezért a könyvtárt tekintjük azon alapintézmények egyikének, melynek feladata, hogy segítse az ismeretekhez, és ezáltal a tudáshoz való hozzáférést a fogyatékkal élők számára is, és ezzel esélyt teremtsen számukra a társadalomba történő integrálódáshoz.

Mostanára megteremtődtek a megfelelő állami és szociális intézmények, társadalmi és civil szervezetek. Alapítványok, egyesületek kezdték meg tevékenységüket. A könyvtáraknak az is feladata, hogy felkutassák a megfelelő partnereket és érdekképviseleti szerveket, és törekedjenek a velük folytatott együttműködés kialakítására. Könyvtári stratégiák A magyar könyvtárpolitika célja nem más, mint az egész optikai segédeszközök a látásromláshoz rendszert alkalmassá tenni a felhalmozott optikai segédeszközök a látásromláshoz, a műveltségnek, lakóhelytől és településtípustól független, egyenlő esélyű hozzáférhetővé tételére, ezzel is segítve a leszakadó térségek és csoportok felzárkózását.

a látás javításának módszere g bates segítségével

E cél elérése érdekében dolgozta ki a kulturális tárca könyvtári osztálya a könyvtárügy stratégiai céljait a közötti, majd pedig a közötti időszakra. A stratégiai terv azért fontos dokumentum, mert irányt mutat a rendszerbe tartozó könyvtáraknak, ezen túlmenően pedig tájékoztat más, külső szervezeteket az ágazat várható fejlődéséről, illetve megmutatja a lehetséges együttműködési pontokat.

A dokumentum a célok megvalósításához szükséges források biztosítékaként az Európai Uniós pályázatokat jelöli meg. A könyvtári fejlesztések anyagi forrásai Az Ezek a pénzeszközök azonban nem mindig fedezik a szükségleteket.

A könyvtárak külső és belső akadálymentesítése, a fogyatékosok számára szükséges speciális ismerethordozók és a hagyományos dokumentumok megjelenítéséhez, olvasásához szükséges programok, illetve eszközök beszerzése igen költséges. További terhet jelent a dolgozók folyamatos képzése, felkészítése az új, rehabilitációs szemlélet elfogadására és továbbadására, a technikai újdonságok használatára.

Ezért a könyvtárak igyekeznek minden kínálkozó lehetőséget kihasználni az optikai segédeszközök a látásromláshoz erőforrások megteremtésére. Mocsári látáskezelés lehetnek a különféle projektek és pályázatok. Az utóbbi évek könyvtári területet érintő jelentősebb pályázati lehetőségei A kulturális tárca pályázatai tól folyamatosan hozzájárulnak a társadalmi integráció könyvtári programjának megvalósulásához: Évente érdekeltségnövelő támogatás, a megfelelő állománygyarapítás biztosításához.

optikai segédeszközök a látásromláshoz

Ez alapvető feltétele a könyvtári információkhoz és dokumentumokhoz való intellektuális hozzáférés biztosításának. A könyvtárak külső és optikai segédeszközök a látásromláshoz akadálymentesítésének megvalósításához, a számítástechnikai infrastruktúra fejlesztéséhez internet-csatlakozás, lokális hálózat, számítástechnikai eszközök, könyvtári szoftver. A minőségi szolgáltatás megszervezésének igénye hívta életre a programot, amelynek részét képezte egy hároméves pályázati ciklus között.

A programban a könyvtári szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatban kiemelt helyet kapott a fogyatékkal élők könyvtári szolgáltatásának megszervezése. A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiuma évente az esélyegyenlőség megvalósításához nyújt forrásokat. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

A célok között szerepelnek: a virtuális könyvtári szolgáltatások fejlesztése, honlapok akadálymentesítése; a fogyatékkal élő emberek tájékozódását, kiszolgálását támogató eszközök elérhetővé tétele, akadálymentes munkahelyek kialakítása; olvasást népszerűsítő programok, könyvtárhasználati és információkeresési képzések fogyatékkal élők számára; könyvtárosok képzése a korszerű könyvtári szolgáltatások megvalósítása érdekében; könyvtári dokumentumok digitalizálása. Célja: az esélyegyenlőség előmozdítása, jó gyakorlat bemutatása révén a sokszínű társadalom előnyeinek propagálása a hátrányos megkülönböztetés optikai segédeszközök a látásromláshoz.

Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet pályázata a fogyatékkal élő felnőttek képzésének támogatására. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány Szociális és Optikai segédeszközök a látásromláshoz Minisztérium és Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott pályázatai, a fogyatékkal élő személyek ellátásának elősegítésére.

Az internet-felhasználási kultúra elterjesztésére, a távoktatás és a távmunka lehetőségének mentális előkészítésére. Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány pályázata ben.

Különböző informatikai eszközök adományozása látássérült személyek részére, ezzel támogatva sikeres részvételüket az oktatásban, képzésben. Hogyan juthat egy látássérült információhoz?

Main navigation

Braille írás A vakok számára a Braille írás jelenti az írásbeliséget, de ez nem volt mindig így. Haüy volt az első, aki intézetet alapított a vakok számára. A pontírást megalkotó Louis Braille gyermekkorában egy baleset következtében vesztette el látását. A ma is használatos rendszerhez az ötletet és az alapot Charles Barbier "éjszakai írása" adta, aki a látók számára sötétben is olvasható titkosírást talált ki.

A sorokat vízszintesen és függőlegesen megszámozta, így minden betűt egy kétjegyű szám jelölt. A számokat árral papírra szurkálta.

optikai segédeszközök a látásromláshoz a legjobb látás-helyreállítási technikák

Braille az alapötletből átvette a papírra domborítás lehetőségét, de nem kód- hanem karakterírást fejlesztett belőle. Összesen 6 pontnyi egység egy karakter helye. A 6 pont egy kis álló téglalapban helyezkedik el úgy, hogy a téglalap 3 pont magas és 2 pontnyi széles. A pontok számozása fentről lefelé történik a baloldali soron. Attól függően, hogy a 6 lehetséges pontból melyeket használjuk fel melyeket domborítjuk ki kapunk egy betűt, vagy más karaktert.

A pontok nagysága mindig egyforma, erőssége az értelmezés szempontjából lényegtelen.

Mit értünk látásromlás alatt?

Magyarországon ban vezették be a pontírást, mint a vakok számára általános írásformát. A mai magyar pontrendszer Mihályik Lajos tanár nevéhez fűződik. A különböző nyelvek azonos betűinek jele egyforma, az ékezetes és a kétjegyű betűk viszont külön jelet kaptak. Az elmúlt időben a Braille könyvek olvasása háttérbe szorult.

Ennek több optikai segédeszközök a látásromláshoz is van. Igen költséges az előállításuk, és a könyvek terjedelmesek, nehezek, gondot okoz egyszerre több kötet szállítása.

Látást pótló segédeszközök

Ugyanakkor a technika fejlődése és az elektronizáció egyre több – a látássérültek számára is jól használható – információszerzési lehetőséget biztosít. Ennek ellenére a pontírású könyvek soha nem szorulhatnak ki teljesen a látássérültek életéből, hiszen ez olvasástudatlanságukat jelentené. Hangoskönyvek A látássérültek számára a hatvanas évek eleje óta olvasnak fel könyveket a vakok szövetségében.

A vak felhasználók szerint akkor jó egy elkészített mű, ha a felolvasó nem eljátssza, hanem mindvégig háttérben maradva, a szöveget értő módon tolmácsolja. Sokáig optikai segédeszközök a látásromláshoz a vakok intézetének keretei között folyt a munka, de az utóbbi néhány év alatt dinamikusan fejlődő területté nőtte ki magát a hazai hangoskönyv-kiadás.

Már nem csak a vakok hallgatnak hangoskönyvet. Bárki megteheti, hiszen vezetés, utazás vagy akár sportolás, takarítás közben is kellemes szórakozást nyújtanak. Jellemzően azok a művek kelendők hangzó változatban, amelyeket korábban már nyomtatásban is megismertek az olvasók. Ezek a kiadványok azonban lényegesen különböznek a vakok és látássérültek számára készült, minden hangsúlyt, érzelmi és értelmi intonációt mellőző hanganyagoktól. A művek – kiadói megállapodástól függően – a teljes szöveget hivatottak visszaadni színész tolmácsolásában, esetleg zenével, hangulati hanghatásokkal aláfestve.

Napjainkban viszont egyre több kiadó számára jelent jó üzleti lehetőséget a hangoskönyvek megjelentetése. Hibrid hangoskönyvek Optikai segédeszközök a látásromláshoz hangoskönyv készítésénél a mű felolvasásakor a hangrögzítés nem analóg módon egy magnóval, hanem egy hangkártyával digitálisan történik. A felvett anyag a könyv írott HTML-szerű változatával együtt egy CD-re kerül és kimondottan erre a célra kifejlesztett olvasóprogram segítségével hallgatható meg, illetve a képernyőn el is olvasható.

A hibrid könyv elnevezés tehát onnan származik, hogy a tárolt információ kétféleképpen hallgatható meg.

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Egyrészt a már említett előre felvett emberi hangon, másrészt pedig beszédszintetizátor segítségével. Ez a könyvtípus nem csak Magyarországon terjedt el. A rendszer segítségével akár 22 órás audioanyag tárolható egyetlen CD lemezen. Öregbetűs könyvek Ez a dokumentumtípus azoknak a gyengénlátó, szembeteg vagy idős embereknek, továbbá a diszlexiásoknak jelent olvasnivalót, akik a normál betűs könyveket nem, vagy csak nehezen tudják elolvasni.

Az öregbetűs kötetek Times New Roman betűtípussal, 16 pontos betűmérettel készülnek. Jelenleg a Fekete Sas Kiadó foglalkozik öregbetűs könyvek kiadásával.

További a témáról