Osztályok gyengénlátók számára,

Gyengénlátók Általános Iskolája | Iskolásoknak

osztályok gyengénlátók számára

Intézményünkben gyermek nyolc osztályban és két napközis csoportban tanul. Bejáró tanulók száma: 63 fő. Vissről: 53 fő Zalkodról: 10 fő. Tagiskolai tanulók száma osztályban: 39 fő Az oktató-nevelőmunkát a székhely intézményben 13 főállású pedagógus és egy fő óraadó nevelő, a tagiskolában 3 tanító végzettségű pedagógus látja el.

Habilitációs, rehabilitációs ellátás Utazó gyógypedagógusaink tartanak egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitációs foglalkozásokat gyengénlátó tanulók számára. Kijárnak Budapesten az általános iskolásokhoz az egyéni foglalkozások megtartására. A nem budapestieknek lehetőségük van bejárni intézményünkbe a foglalkozásokra, emennyiben lakóhelyükön, iskolájukban nem kapnak megfelelő ellátást. A vidékiek számára a kétheti vagy havi rendszerességű tömbös rehabilitációs órák igénylése is lehetséges. Súlyosan látássérültek aliglátók és középiskolások részére igény szerint egyénileg egyeztetve szervezünk intenzív rehabilitációs napokat, hetet.

A székhely intézményben a végzettség szerinti megoszlás a következő: tanító 5 fő, tanító-tanár 2 fő, tanár: 5 fő, tanító-tanár-gyógypedagógus: 1 fő. Az oktatás 10 osztályteremben folyik. A logopédiai, a felzárkóztató és a gyógypedagógiai foglalkozások külön teremben kaptak helyet.

osztályok gyengénlátók számára

A testnevelés és a sportfoglalkozások jól felszerelt tornateremben és az udvari aszfaltpályán zajlanak. A felújított kötetes könyvtárat a tornaterem fölötti szinten helyeztük el.

Zseák Sándorné

Egy igazgatói, egy nevelői szoba, 5 osztályok gyengénlátók számára, 1 tankonyha és orvosi szoba is helyet kapott az épületben. Jól felszerelt számítástechnika terem nemcsak a tanítási órákon, hanem délutánonként is segíti az oktató munkát. A tanulók oktatása mellett nagyon fontos feladatnak tartjuk a diákok nevelésében való közreműködést, az emberi és erkölcsi értékek közvetítését.

Az általános iskola 82 épértelmű és 51 halmozottan sérült gyengénlátó, tanulásban akadályozott tanulót összesen 17 tanulócsoportban fogad. Az intézmény 76 vidéki látássérült tanuló számára biztosít diákotthoni elhelyezést. A pedagóguslétszám vezetőkkel, zenetanárokkal, pszichológusokkal 42 fő, vezetővel, szocálpedagógussal, informatikatanárral együtt 22 nevelőtanár, az integrált nevelést, oktatást 10 fő segíti.

A tanulók jelentős részénél fellelhető szociokulturális hátrányokat integrációs programunk segítségével igyekszünk csökkenteni. Az Integrációs Program alapelvei: - Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos tanulásra, információk szerzésére.

Az Integrációs Program célja: - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, - önálló tanulási képességek fejlesztése, - egyéni haladást segítő differenciált tanulásszervezés, - hatékony tanulási módszerek pl.

látás mínusz 3 5 működés mit jelent a 70 látomás

A kötelező tanórai foglalkozásokon túl biztosítjuk a logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, fejlesztő foglalkozásokat gyógypedagógusok vezetésével, felsősöknek tehetséggondozást, pályaorientációs foglalkozást, sportkört. Az érdeklődő tanulók énekkarra, furulya szakkörre, és Nutrikid szakkörre egészséges életmód járhatnak.

osztályok gyengénlátók számára aromás olajok a látáshoz

Több művészeti iskolának is kihelyezett tagozata vagyunk, melynek keretében hangszeroktatás, szolfézs, néptánc és színjátszás közül választhatnak a tanulók.

Minden tanévben hagyomány az alábbi ünnepségek megtartása, melyben sok munkája van gyermeknek, felnőttnek egyaránt: - tanévnyitó, október 6. Törekszünk arra, hogy a tanulók szabadidejüket hasznosan töltsék.

Tájékoztató

Ezért a következő lehetőségeket kínáljuk minden tanévben rendszeresen: - nyári tábor, mozi és színházlátogatás, író-olvasó találkozó, rendhagyó történelem óra, játszóház helyben és Sárospatakonbábelőadás Palánta Gyermek —és Ifjúsági Missziómesedélután diafilmvetítéssel, szombatonként kirándulások a környékre Tengerszem, Törökér, Tisza-part, Zalkod, szánkózásnapközis foglalkozások keretében kedvenc ételek elkészítése.

A szervező munkában sok segítséget kapunk a szülőktől is.

osztályok gyengénlátók számára a szédülés és a gyenge látás gyenge

Köszönjük támogatásukat. Ebben a tanévben négy hétvégén múzeumlátogatásra vittünk osteopath myopia, melyre az anyagi fedezetet a Reneszánsz éve alkalmából meghirdetett pályázaton nyertünk.

Gyorslinkek

Tanulóink részt vesznek levelezős és internetes versenyeken is. Környezeti nevelés fontos szerepet tölt be nevelési multivitaminok cinkkel a látáshoz. Már hagyománynak számít a Tavaszi nagytakarítási akció, melyben minden gyerek a saját faluját és környékét tisztítja meg az eldobált és lerakott szeméttől.

Terveink között szerepel az úszásoktatás ismételt bevezetése.

Az államigazgatási hatósági ügyekben az eljárási illeték összege Az eljárás jogi alapja: A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az integrációs pályázat keretein belül új tanulópadokat, székeketszekrényeket, fejlesztő eszközöket, szakkönyveket, szótárakat vásároltunk. A szociális helyzetből fakadó hátrányok enyhítésére pólót, tornanadrágot, tornacipőt, papucsot, fehér inget, zoknit vettünk.

osztályok gyengénlátók számára

Pótoltuk a mindennapi tanuláshoz szükséges tanulói eszközöket: körző, vonalzó, óra, olló, műanyag számegyenes. Iskolánk felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók osztályok gyengénlátók számára nevelését-oktatását, melyhez a következő szakemberek nyújtanak segítséget: logopédus, oligofrén pedagógus, pszichopedagógus.

Eseménynaptár: augusztus vége, tanévnyitó ünnepély szeptember: idősek napja, hétvégi kirándulás Zalkod október: osztályok gyengénlátók számára.

További a témáról