Vízilovak látványa. Okavango, vízilovak, Afrika, állati világ, víziló, víz, viziló, emlős, folyó

vízilovak látványa

Teljes szövegű keresés 2. Vízilovak Hippopotamus L. A nemet a kis fül s a rövid farok jellemzi, továbbá a roppant erőteljes, rövid, négyujjú végtagok, melyeknek ujjai úgy az elülső, mint a hátsó végtagokon csaknem egyenlő fejlettségűek.

Szemfogaik erősen fejlettek, nyilt gyökerűek s az egész életen át folyton nőnek. Agyvelejük kevéssé barázdált. Gyomruk három, határozottan elkülönült részre oszlik. A nemnek egyetlen élő faja ismeretes. A nílusi viziló Hippopotamus amphibius L.

Nílusi víziló Hippopotamus amphibius L.

Cseberből vederbe

Testének külső alakját a vízi életmódhoz való alkalmazkodás magyarázza meg. A kövér, gömbölyded, szőrtelen testen hiányzik minden nagyobb kiemelkedés, mely a vízben súrlódást okozhatna.

A vízilovaknak ma mindössze két faja él a Földön: a nílusi víziló és a törpe víziló, mindkettő Afrikában őshonos. Nagyobb termetű rokonához hasonlóan jól tud úszni és merülni, de csak egy-három percet tartózkodik a víz alatt. A nílusi vízilótól eltérően a törpe víziló csak a párzási időszakban él csoportban, egyébként magányos állat. A nőstény napos vemhesség után egy vagy két kicsinyét a szárazföldön hozza világra.

Fülei szintén igen kicsinyek. Feje a vastag, húsos, erős izomzatú nyakba époly átmenet nélkül folytatódik, mint ez utóbbi a testbe. Hosszúranyúlt, hengeres teste, mint minden vízi állatnál, aránylag rövid, ormótlan lábakon nyugszik. A négyujjú végtagokon az oldalsó ujjak is sokkal erősebbek, nnint más párosujjú patásoknál, hogy a vízi életmódhoz való teljes alkalmazkodásban széles evezőt képezzenek; ezenkívül az egyes ujjak uszóhártyával is össze vannak kötve.

Search form

Mint más vízi állatoknál, krokodilusoknál és békáknál, melyek a vízben keresnek védelmet a veszély esetén csak szemüket és orrlyukaikat emelik a vízszín fölé, úgy itt is a szemek s az orr nemcsak teljesen a fej felületére tolódtak, hanem még dombosan ki is emelkednek e fölé. Az orrnyílások külön izmok segítségével elzárhatók. Ezen sajátságokon kívül époly jellemző a vízilovak látványa négyszegletes alakja, mint az idomtalan arcorr, melynek síma és vaskos, hátrafelé meglehetősen keskeny teteje előfelé kiszélesedik és felemelkedik; azután azonban a vastag felsőajak alakjában oldalt mélyen lenyúlik s a förtelmes szájat minden oldalról befedi és elzárja.

Háta a kereszttájon magasabb mint a marján, közepén besüppedt. Hasa telt és gömbölyű, közepén annnyira lecsüng, hogy vízilovak látványa az állat iszapos talajon jár, a földet súrolja.

Döbbenetes vízilótámadás, felkavaró videó

Farka rövid és vékony, végefelé oldalról összenyomott s rajta rövid, drótszerű serték fordulnak elő. Egyébként, a két cm-nél vastagabb bőrön, mely kivált a nyakon s elől a mellen néhány mély ráncot képez, elszórtan rövid serteszőrök vehetők észre.

Egymást keresztező redők által a bőr pikkelyszerű mezőkre osztódik, melyek hol kisebbek, hol nagyobbak. A bőr színezete sajátságos rézbarna, mely a test felső részén inkább szennyes sötétvörösbe, alsó oldalán inkább világos bíborbarnásba megy át.

kafferbivaly - fordítás - Magyar-Angol Szótár - Glosbe

Az elég szabályosan elhelyezett barnás és kékes foltok az egyébként egyforma színezetnek bizonyos változatosságot adnak. A színezet különben a szerint is változik, hogy az állat teste száraz-e vagy nedves. Ha éppen elhagyta a vízet, felső része barnáskéknek s alsórésze csaknem hússzínűnek tűnik, ellenben ha a bőre száraz, sötétebb, majdnem feketebarna, vagy palaszínű; ha a nap a hátára süt, egyforma kékesszürkének látszik.

Sir John Kirk Kelet-Afrikában gyakran talált csaknem fehér és foltos példányokat, valamint olyanokat is, melyeknek csak a lábai voltak fehérek, viszont Böhm világos vöröslilát látott.

Alsó-Guineában a színezet a Güssfeldt-féle Loangó expedició által megfigyelt halvány rózsaszíntől a szennyesvörösig, sárgásig, barnásig, vagy szürkéskékig és sötét palaszürkéig ingadozik. A bőr szőrmirigyei, ha az állat hosszabb ideig a vízilovak látványa kívül tarkózkodik, vagy izgatott, hígan folyó barnásvörös váladékot izzadnak ki. A teljesen kinőtt hím állat hossza, a 45 cm-es hosszú farkat is beleértve, megüti a 4. Az állat súlya átlagosan — kg. Egy vízilovak látványa óriásnak csupán a feje kg-ot nyom.

Egyébként, úgy látszik, hogy a nagyságbeli viszonyok a tartózkodási hely szerint is ingadoznak. Kis folyókban, mint Roosevelt hangsúlyozza, a vízilovak sohasem vízilovak látványa el azt a nagyságot, mint azok, melyek nagy tavakban élnek. Nílusi víziló Nílusi víziló Hippopotamus amphibius L. Fogazata a 2. Az alsó állkapocsban lévő két középső metszőfog, melyek hézaggal vízilovak látványa egymástól elválasztva, bár vízilovak látványa elhelyezésűek, jelentékenyen nagyobbak, mint az oldalsók, melyek bizonyos mértékig szemfogakhoz hasonlíthatók, míg a felső állkapocs középső metszőfogpárja közt még nagyobb hézag van, a fogak.

Az alsó állkapocs szemfogai óriási agyarak, 70 cm hosszúságot és 4 kg súlyt is elérhetnek. Háromoldalúak, félköralakúan görbültek, csúcsukon ferdén lemetszettek és mély hosszanti barázdák által jellemzettek.

Egy harapással eltüntetik a görögdinnyét a csemegéző vízilovak | Érdekes Világ

A lefelé irányított felsők jelentékenyen rövidebbek, gyöngébbek, de ugyancsak vízilovak látványa és ferdén levágottak. A zápfogak, melyek közül az első idővel többnyire kihull a melyek vízilovak látványa egyre nagyobbodnak, kúposak vagy barázdáltak a a 4-től a 6-ig négy gumóval vannak ellátva. Kopott fogak rágólapján lóherelevélhez hasonló rajzok ismerhetők fel.

A csontváz minden részében rendkívül tömör; a koponya majdnem négyoldalú, lapos és alacsonyra nyomott, az agykoponya kicsiny, a homlokcsont és a járomív magasan szegélyezi körül a szemüreget.

Releváns jogdíjmentes képek

A többi vázrész vastag, ormótlan és nehézkes. A lágyrészek közt különösen a háromrészű roppant gyomor tűnik fel. Vakbele nincs. A vízilovat már a régiek is jól ismerték. Vízilovak látványa ősi egyiptomiak emlékművei arról tanuskodnak, hogy az állat ezidőtájt az egész Nilusnak gyakori lakója volt s vadászata nagyjaiknak kedvelt foglalkozását képezte. Görög és római írók, Herodotostól Pliniusig, gyakran megemlékeznek róla, amennyire ismerik, leírják, helyesebben vázolják természetét és szokásait.

Sőt a rómaiak elevenen is fogták a cirkuszi játékaikhoz Rómába vitték, ahol Kr. Manapság már meglehetősen mélyen kell észak felől Belső-Afrikába nyomulnunk, hogy találkozzunk az állattal. Nevezetesen a híres ősi állatok vízilovak látványa Nílus mentén, a folyam forrásvidékei felé messze a földrész belsejébe húzódtak vissza. Még vízilovak látványa Ma már egész Egyiptomban és Núbiában is, hol még a mult század elején Rüppell elég nagy számban találta, kiírtották az állatot, épúgy a Fokföldön is, ahol a víziló az európaiak bevándorlása előtt gyakori volt.

5 ez jó látás

A víziló jelenleg Afrika nagy folyóiban az é. Helyesen teszi fel Schillings, hogy állatunk Afrikában úgy az elefántot, mint az orrszarvút is túl fogja élni, nem mintha kevésbbé üldöznék, hanem mert tartózkodási helyeinek nagyrészét vízilovak látványa Nyugat-Afrika óriási mocsárvidékeit — rendkívül nehéz megközelíteni.

A viziló szokatlan pózban - VIDEÓ | mosolykilometer.hu

Más vidékeken, természetesen, ahol a bennszülöttek ültetvényeiben oly nagy károkat okoz, — RooseveIt szerint — ki kellene irtani. Afrika keleti, déli és nyugati részeiben a víziló sokkal tovább ereszkedik le a folyókban a tengerpart felé, mint a földrész északibb felében, sőt olykor beúszik a tengerbe is; Von der Decken állítja, hogy Zanzibárban több ízben látott vízilovak látványa, melyek természetszerűleg csak a szemben levő partról jöhettek át.

A vízilovak újabban még a Kingani torkolatából is bemennek a sósvízbe; erről Böhm és ben Daressalamból Vosseler tudósít minket.

  • Döbbenetes vízilótámadás, felkavaró videó
  • Homályos látás öregségtől

Nyugat-Afrikában Koppenfels többször figyelte meg az állatot az Ogowe folyam torkolatvidékén; Hertwig F. A folyókban fölfelé is vándorolnak, ameddig a víz sodra miatt tehetik s ezért honosak Abesszíniában még az m magasan fekvő Tana tóban is.

Az állatkerti vízilovak etetése igencsak látványos, főleg a dinnyeszezon idején, ugyanis a hatalmas állatok sokszor egészben roppantják össze a frissítő, lédús gyümölcsöket.

Minden változó vízállású folyóban formális vándoréletet élnek, minthogy apadáskor a folyam felsőbb szakaszából társasan ereszkednek le, viszont ha az esőzés a folyó ezen részét ismét megtölti, újból fölvándorolnak. Az is megtörténhetik, hogy ilyen vándorlás közben a nekik megfelelő helyen állandóan megtelepednek, mint ezt Kersten a Zanzibártól délre fekvő kis Mafia szigeten figyelte meg.

6. táblázat nézet

A víziló inkább vízhez van kötve, mint a legtöbb más patásállat, mert valójában csak kivételesen megy a szárazra. Ezt vízilovak látványa csak ott teszi, hol a folyó növényzete nem nyujt elegendő táplálékot. Rendszerint éjjel, táplálékot keresve, kivételesen azonban nappal is kimegy, hogy a homokzátonyokon sütkérezzék.

A lyukak az állat lábaitól, a barázda az állatnak az iszapon vonszolt hasától ered, mert a szörnyeteg hasáig besüpped a lágy, képlékeny talajba.

  1. Vízilovak Hippopotamus L.
  2. Origo
  3. Арчи понял, что предлагает Ричард.
  4. Ezek a vízilóbébik bátran indulhatnának a legaranyosabb állat címért | Érdekes Világ
  5. Nílusi víziló állkapocsdarab agyarakkal | Hungarian Natural History Museum

A magas, száraz partokra vezető kijárók sehogy sem állnak arányban az állat esetlenségével, amennyiben néha oly meredekek, hogy az ember is csak úgy kapaszkodhatik ki, ha jobbra-balra ágakba fogódzik; érthetetlen tehát, miként képes e súlyos vastagbőrű ezeket az utakat megjárni.

A kijáróktól még egy rövid út vezet az erdő belsejébe; gyakran azonban, mint Böhm is közli, ezek a sokszor mély utakhoz hasonló csapások messze bevezetnek az erdőbe és szavannába, nagy folyamkanyarulatokat is átszelnek s a Lufire Djuv-vízeséseinél magába a vörös vízilovak látványa mélyednek be. Selous a maschonaföldi Uminati mellől említ egy ilyen, világosan kettős ösvényű csapást, mely egy sellőt került meg s körülbelül 10 cm mélyen vágódott be az igen kemény kristályos kőzetbe.

Itt egy vadváltó a legmagasabb sziklára vezetett. Mindenfelé bőséges trágya mutatkozott. A vastag urak nyilván itt sütkérezhettek s különös benyomást kelthetett a látvány, mikor vízilovak látványa ilyen nehéztestű állat a szédítő magasságból, zergeként pillantott végig birodalmán.

A folyó kedvező helyein a hozzáértő elég hamar fölfedezheti a hatalmas állat jelenlétét.

Nílusi víziló állkapocsdarab agyarakkal Nílusi víziló állkapocsdarab agyarakkal A Természetbúvár-terem egyik kevéssé szem előtt lévő zugában található egy nílusi víziló Hippopotamus amphibius állkapocsdarabja.

Csendes időben, 3, legfeljebb 4 perces időközökben valahol a vízszín fölé körülbelül félméternyire, sugáralakban felszökő vízpára vehető észre s ugyanakkor fortyogó vízilovak látványa vagy horkantást is hallani; az ilyen helyen víziló bukott most fel, hogy lélekzetet vegyen.

Ha az ember elég közel van, az állat fejét is észreveheti; egy ormótlan vörös, vagy barnásvörös tömeget, melyen két hegyes fület s a szemek és orrlyukak négy dombját is megkülönböztetheti. A vízben tartózkodó állatból ritkán lehet többet látni, mint a fej tetejét s ezt a fejet első látásra könnyen félre lehet ismerni.

vízilovak látványa szem tökéletes látás

Szél ellenében nyugodtan maradva, könnyen megfigyelhetők a föl és alá úszkáló, a vízben szinte játszadozó állatok. Fölöttébb ritkán vízilovak látványa ez óriások némelyike a mondottnál hosszabb ideig lélekzetvétel nélkül a víz alatt, helytelen megfigyelésekből származnak azon utazók adatai, kik az állatnak 10 vagy 15 percig tartó alámerüléséről beszélnek.

Nevezetesen, ha az állatot nyugtalanítják, nagyon óvatosan jön felszínre, csak orrlyukait dugja ki s olyan halkan lélekzik, hogy könnyen észrevétlen maradhat, vagy a mélyben csendesen tovább áll s más helyen jön föl, míg helyette talán egy másik, odajött állatot figyelnek meg. A víziló társasan él, csak öreg bikák találhatók egyedül.

Fotócímkék:

Egy-egy társaság olykor már egy nagyobb tócsában is huzamosabban elidőzik. Ha szűkebb, kevésbbé mély vizekben vannak, melyekben a száraz évszak alatt sok hely kiszikkad, észrevehető, hogy egyes helyeket naphosszat sem hagynak el.

Jónás a Viziló-Harsányi Gábor

Ilyen helyeken — mint ahogy azt először Heuglin figyelte meg — a víz sodrának irányában mély és hosszú, teknőszerű gödröket ásnak a folyó fenekén, melyekben kényelmesen alámerülhetnek s üldözés esetén elrejtőzhetnek. Az ilyen teknők többnyire árokszerűen bemélyedt utakkal állnak vízilovak látványa összeköttetésben, melyek az állat vízalatti vadváltói.

Ha az vízilovak látványa egyhelyen megfogyatkozik, akkor lassan más helyre vándorolnak. A társaság nappal, csak egészen embernemlakta helyeken vízilovak látványa gimnasztika rövidlátásból képeken a vizet, hogy a part közelében, részben sekély helyeken, részben a szárazon sütkérezzen és félálomba szenderüljön.

További a témáról