1 5 látomás mi, Háttérolvasmányok

ApCsel. 16.

ApCsel. 16.

A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. Ugyanúgy, mint az elsőnél, az egyháztörténelemmel kezdi. És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; 2.

Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket.

A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben Az asszony az Ó-szövetségi egyház. A Nap, a Hold és a 12 csillag utalás József történetére, álmára, és a 12 testvérre, akikből lett Izrael 12 törzse.

A szülés Jézus Taylor gyors látása eljövetele. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; 4.

ÁMÓSZ KÖNYVE

És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye. A Sárkány Dániel könyvében beazonosítható, és a Sátán és Isten közötti nagy küzdelmet mutatja 1 5 látomás mi.

Jézust akarja elpusztítani. Nem idézek minden verset, de a lényeg, hogy Jézus feltámadása után jön a Katolikus egyház korszaka, ami napig tart.

Ez alatt az idő alatt Isten elrejti az igaz egyházat. Erre utal a 6.

látás mínusz 1 25 mennyi

A ig versek közötti rész a Mennyben játszódik. És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

Ezt re teszem, mint minden eseményt, ami a Mennyben játszódik. Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van. Ezt összekapcsolom a Jaj kiáltásokkal, Jel.

A ik vers a vízzel azokra gyakorlatok a rövidlátáshoz népekre utal, akik a sátán befolyására üldözik az igaz keresztényeket.

5. A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. - Jézus a Főnököm

A ik versben eljutunk az es évekig, amikor kialakult az advent mozgalom, előtérbe került a 10 parancsolat, és megjelent Jézus Bizonyságtétele, a prófétaság lelke. Ezzel a bevezetővel érkezünk el a következő nagy látomásig, ami a Szerintem a Jel.

  • Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője
  • Mit jelent a látás mínusz 75

A hagyományos értelmezés az " ideig, időkig, és az időnek feléig. Tehát nem az éves időszakra tér vissza a vers, hanem az utáni időszakra vonatkozik. Mivel Sátán levettetett a Földre, és tudja, hogy kevés ideje van, ezért a 14 verset és az asszony üldözését az 1 5 látomás mi időkre teszem. Jaj  a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.

EZÉKIEL KÖNYVE | 1. fejezet - Ezékiel látomása

Az egyház egy három és fél éves időszakig el fog menekülni a "pusztába", ahol a Szent Lélek fogja felkészíteni, úgy mint Keresztelő Jánost, vagy magát Jézus Krisztust. Ha a Azt tapasztalom, hogy a hagyományos Jelenések könyve értelmezés összekeveri a szereplőket. Mielőtt belemerülnék a Az igaz egyház. Hamis egyház, ami a népeket uralja.

Új fordítású revideált Biblia

Megrészegíti a föld lakósait. A nagy város, akinek hatalma van a Föld királyain.

rókagomba látásra

Ezért nem lehet egy konkrét város, pl. Paráznaság borából inna ad minden népnek. A csapások alatt 3 részre szakad.

látás makula szakadás életkori rövidlátás

A királyok elpusztítják. Megáll a tengerparton.

orvosi éhomi látás

Hamis hatalom, a népekből alakul ki, és uralkodik a népeken. Káromló száj, hatalom 42 hónapig.

Az első látomás: Az Atya és a Fiú megjelenik Joseph Smithnek

Sötétségtől szenvednek. Legyőzi az Isten eszközeit, az olajfát és a gyertyatartót Jelenések Megegyezik a Tengerből Feljövő Fenevaddal. Egy hegy, amin ül a Parázna Asszony. Bárányhoz hasonló, úgy szól mint a Sárkány. Teszi, hogy imádják a Tengerből feljövő Fenevadat.

Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam.

Tüzet hoz le az égből. Azaz másolatát, ugyanazokat csinálja. Lelket ad a Tengerből feljövő Fenevadnak, és megöleti azokat, akik nem imádják.

1 5 látomás mi

Megbélyegzi az embereket a kezükön vagy a homlokukon. A száma A Hamis prófétával a tüzes tóba vettetik.

Az első látomás

Ördögi lelkek, akik egybegyűjtik a királyokat. Az első 7 király a Római birodalom idején van. Jogi utódja a Római Katolikus Egyház.

TOLVAI RENI - DI MI NOMBRE (Rosalia Cover)

A csúcs időszak évig tartott. Majd a Francia forradalom alatt elvesztette világhatalmát. Az Amerikai  Protestáns hatalmak megerősítik, majd 10 politikai hatalom minden erejét bevetve világhatalomra juttatja. 1 5 látomás mi ezek fogják elpusztítani. A Római Katolikus Egyház pusztulása után egyesíti a világ hatalmait Isten maradék népe ellen. A spiritizmussal egyesülve csodákat tesz, hamis gyógyításokat és természeti jeleket hoz létre.

1 5 látomás mi

Megbélyegez mindenkit, és aki nem engedi, az nem adhat - nem vehet.

További a témáról