Az ultraibolya látás hatása, Az UV sugárzás így károsítja a szemet - HáziPatika

Az UV-sugárzás előnyei és hátrányai

Molnár Gergely, Blaha Béla, Horváth Gábor Látás az ibolyán túl Az ultraviola fény érzékelésének elterjedése és szerepe az állatvilágban Viszonylag régóta közismert már, hogy számos rovarfaj érzékelni tudja az ultraviola UV fényt, ugyanakkor az, hogy erre a gerinces állatok is képesek, kuriózumnak számított, s szerepét legtöbbször homály fedte.

Az elmúlt években azonban kiderült, hogy az ultraibolya fotoreceptorok igen elterjedtek az állatvilágban, és egyre inkább az számít kivétenek, ha valamelyik magasabb rendû állatcsoportban még nem leltek UV-érzékeny fajra.

Lassan tisztázódni látszik az ibolyántúli fény érzékelésének a tájékozódásban, a táplálékszerzésben, a fajon belüli kommunikációban és a bioritmus szabályozásában betöltött fontos szerepe.

Az állatok UV-érzékelésének vizsgálata a látáskutatás egyik új és rohamosan fejlôdô ága, amely még évekre munkát ad a kutatóknak, hiszen annyi még a megoldatlan biológiai és érzék-biofizikai kérdés, s oly sok az UV-érzékelés szempontjából eddig nem vizsgált fajok száma.

A szemkárosító UV sugárzás

Feltehetôen hatással van és lesz az "ózonlyuk"-jelenség is az élôvilágra, ami segítheti az UV-mintázattal és UV-látással bíró fajok elterjedését. Cikkünkben az emberi szem számára láthatatlan UV-fény érzékelésének az állatvilágbeli elôfordulását és szerepét tekintjük át. Néhány kép erejéig azt is bemutatjuk, miként néznek ki egyes virágok és lepkék az ibolyántúli fényben. Az írás OTKA-pályázatok támogatásával készült. A legtöbb gerinctelen és gerinces faj érzékelni képes az ultraibolya fényt is 1.

Ahhoz azonban, hogy megérthessük ezen állatok látás által irányított magatartását, meg kell vizsgálnunk azokat a környezeti vizuális jeleket, amelyekre az állatok válaszolnak. Különbözõ fajok látópigmentjeinek elnyelési spektruma. Függõleges tengely: relatív abszorpció; vízszintes tengely: nanométerben mért hullámhossz. A napfény UV-C nm összetevõjét teljesen elnyeli a földi légkör, az UV-B-sugarakat nm pedig részben kiszûri a légköri ózonréteg.

Függõleges tengely: nanométerben mért hullámhossz. Mivel azonban a kék fényre az ultraibolya látás hatása fotoreceptorok elnyelési spektrumának lecsengõ vége az UV-A tartományba is belenyúlik 1. Mivel sok szerves molekula pl. DNS elnyeli az UV-fényt, a még viszonylag nagyobb, nm körüli hullámhosszúságú UV-fény is a retina az ultraibolya látás hatása eredményezi, és rákot okozhat.

Ezért számunkra az a jó, ha szemünk dioptrikus készüléke kiszûri a káros UV-fényt.

mi a myopia hyperopia asztigmatizmus

Ezen elnyelés hatására a lencse anyaga különbözõ, számunkra is látható színekben fluoreszkál. Az állatok zöme viszont közvetlenül érzékeli az ultraibolya fényt.

jó látási eredmények miért olyan fontos a jó látás

Némelyikük erre a célra speciális UV-fotoreceptorokat fejlesztett ki 1. Mások viszont az UV-sugarakat áteresztõ dioptrikus készülékkel bírnak. Ez utóbbiak az UV-fényt a kék fényre érzékeny fotoreceptoraikkal detektálják, amelyek elnyelési spektruma belenyúlik az UV-tartományba. E két eltérõ vizuális stratégia elõnyei és hátrányai még nem kellõen tisztázottak. Az, hogy egy állatnak több, különféle színre érzékeny fotoreceptora van, még nem jelenti azt, hogy ezeket az állat színlátásra használja.

A több, eltérõ látópigment alkalmazását az is indokolhatja, hogy az állat a spektrum szélesebb tartományában legyen képes a fényt érzékelni és így jól lásson a nap bármely szakában.

Az ultraibolya sugárzás hatása a szemre

Nappal pl. Ekkor a közepes hullámhosszakra érzékeny csapok használata az elõnyös. Naplemente, ill. Ha ekkor egy bizonyos viselkedési mintát - pl.

Az UV-sugárzás előnyei és hátrányai

Színlátás, azaz a fény eltérõ hullámhosszainak a megkülönböztetése csak akkor történhet, ha az eltérõ csapokban kiváltott elektromos jeleket a neurális hálózat összehasonlítja, s az adott hullámhosszat a fotoreceptorok elektromos aktivitásainak a viszonyai kódolják.

Tehát a színlátáshoz szükséges, de nem elégséges feltétel a különbözõ fotoreceptorok megléte.

  • Semmelweis Kft. - Sok szembetegség hátterében az UV-sugárzás áll
  • Myopia helyreállítási technika
  • Az UV sugárzás károsíthatja a szemet - védekezzen!

Az UV-látás fajok szerinti eloszlása Sok gerinctelennek van UV-receptora; ebbõl a szempontból a legrészletesebben a rovarokat és a rákokat vizsgálták. A rovarok képviselõinek retinájában rendre kettõ dihárom triill. Habár a pigmentek száma változó, a legtöbb rovarnak van UV-receptora is 1. A fentiek alapján az UV-pigmenteknek a az ultraibolya látás hatása való jelenléte persze nem jelenti feltétlenül azt, hogy azok a színlátást szolgálják.

Néhány rovarnál azonban viselkedéstani kísérletekkel kimutatták, hogy képesek a színeket megkülönböztetni az UV-tartományban.

Az ultraibolya sugárzás hatása a szemre

A legintenzívebben tanulmányozott rovar a mézelõ méh, amelynek három eltérõ fotoreceptor-csoportja van: nm UVnm kék és nm zöld. E spektrális tartományokban a méh jól meg tudja különböztetni a hullámhosszakat, jelezve, hogy az UV-receptorok a színlátó rendszerbe teljesen beilleszkedtek. A rákok többsége a rovarokénál kevésbé fejlett színlátással rendelkezik; gyakran csak két fotopigmenttel, de ezek egyike általában UV-érzékeny.

A színlátásban a rákok között a sáskarákok a csúcstartók, amelyeknek látópigmentjük van. Ha figyelembe vesszük a retinabeli különbözõ színszûrõ cseppeket is, akkor 16 különbözõ fotoreceptor-osztályt kapunk; közülük hat nm között nyeli el a fényt.

Ez arra utal, hogy az UV-tartományban rendkívül jó a sáskarákok színlátása.

az ultraibolya látás hatása mi javítja az ételtől való látást

Nagyon sok halfajnál kimutatták már az UV-receptorok jelenlétét 1. Ezekben a nm közé esõ elnyelési maximummal bíró UV-pigmentek a retina elkülönült rövid csapjaiban találhatóak, amelyek pl. E halakban az UV-csapok nemcsak egyszerû UV-detektorok, hanem a színlátásban is részt vesznek.

  • Az UV sugárzás így károsítja a szemet - HáziPatika
  • Back to top A szemkárosító UV sugárzás Nem is gondolnánk, hogy az erős napsugárzás a szemet is károsíthatja.

Az aranyhalaknak pl. Az UV-receptorok szempontjából eddig csak kevés kétéltû és hüllõ retináját tanulmányozták.

Tartsa szem előtt látása megőrzését! Az ultraibolya sugárzás hatása a látásra

A kétéltûek közül két szalamandra fajban mutatták ki eddig az UV-érzékeny pigment jelenlétét. A közönséges szalamandra pigmentje elnyelési spektrumának a maximuma a kék tartományban nm az ultraibolya látás hatása, és csak egy része nyúlik át az UV-sávba. A hüllõknél eddig nyolc fajban találtak UV-receptorokat: egy az ultraibolya látás hatása, két gekkófajban 1.

Ezek az UV-csapok az összes csapnak csak néhány százalékát teszik ki. A viselkedéstani kísérletek szerint az említett teknõs az UV-receptorait színlátásra használja.

A madaraknál eddig harmincnál több faj szeme bizonyult UV-érzékenynek. Általában rendkívül jó színlátásúak, s legtöbbjük négy-öt csappigmenttel is rendelkezik. Ezek közül az egyik vagy az UV-tartományban nyeli el a fényt a legerõsebben pl. Ezen UV-receptorok teljesen a madár színlátó rendszerébe integrálódtak, amit számos madárfaj spektrális érzékenységi függvénye bizonyít és sok faj azon képessége, hogy az UV-tartományban is meg tudja különböztetni az eltérõ hullámhosszakat.

Sok madár retinájában találtak már ún. Az eddig vizsgált fajokban csak egyszerû csapokban találtak UV-pigmenteket, de ezek a csapok ritkábbak és kisebbek is, mint a többi egyszerû csapsejt.

A madarak látásának kutatásában igen kedvelt faj a látás-helyreállító myopia módszerek vörösbegy. E madár szemének optikai elemei jól áteresztik a nm alatti az ultraibolya látás hatása fényt, s ezt erõteljesebben csak nm-tõl lefelé terjedõ tartományban kezdik elnyelni.

Az UV-szűrő már gyermekkortól fontos

A retinában található csapsejtek külsõ szegmensében különbözõ színû olajcseppecskék helyezkednek el, amelyek megszûrik a beérkezõ fényt, mielõtt az a fotopigmenteket eléri. A pekingi vörösbeggyel végzett viselkedéstani kísérletek során, a nm között a hullámhossz függvényében felvett, fénnyel szemben mutatott relatív érzékenységi görbe négy, egymástól élesen elhatárolódó maximumot mutat a, és a nm-es értékeknél.

Az UV-sugárzás káros hatásai a szemre Dr. Cserteg Mónika máj 15, Az ultraibolya UV sugárzás a napfény láthatatlan, rövid hullámhosszú sugárzása. A Földet érő UV nagy részét az ózonréteg kiszűri, de az atmoszféra ózontartalmának csökkenésével az átjutó UV sugárzás mennyisége egyre nő.

A négy érzékenységi maximumnak megfelelõen négy, egymástól fotopigmentjeikben és olajcseppecskéikben eltérõ csapsejtet találtak a retinában. A nagyobb hullámhosszakra érzékeny csapoknm vörös, ill.

a plusz és a mínusz látása egyszerre

Hogy e madarak mire használják az UV-látásukat, még csak részben tisztázott. Az mindenesetre már bizonyított, hogy a hímek UV-fényben a nõstényekkel ellentétben feltûnõen világos megjelenésûek, és a nõstények elõszeretettel választanak szexuális partnerül UV-ben világosabbnak tûnõ hímeket.

Az emlõsök a fõemlõsök kivételével fõleg dikromatikus színlátásúak. Egyik csaptípusuk spektrális elnyelési görbéjének maximuma nm között van, míg a másiké nm közötti.

látás fekete szemek

Néhány, éjszaka aktív rágcsálónál mindkét pigmenttípus a rövidebb hullámhosszak felé tolódott el. A házi egérben és a mongol versenyegérben pl. Ez az eltolódás együtt jár az UV-fényt áteresztõ szemlencsével. A viselkedéstani kísérletek tanúsága szerint az utóbbi két faj UV-receptorait a színlátásban használja. Az emlõsök között eddig csak e két fajnál sikerült UV-pigmentet kimutatni, habár az emlõsök igen széles skáláját mit jelent a látás mínusz egy már e szempontból.

Természetesen más emlõsök is képesek lehetnek érzékelni az UV-fényt, amennyiben szemük dioptrikus készüléke átengedi azt, mivel a rövidebb hullámhosszak érzékeléséért felelõs csapjuk látópigmentjének abszorpciós spektruma az UV-tartományba is belenyúlik.

Az UV sugárzás így károsítja a szemet

Az UV-látás szerepe a tájékozódásban A fény egy átlátszó közegen áthaladva szóródik és részlegesen síkban polarizálódik a közeg részecskéin. Ha ezek mérete sokkal kisebb a fény hullámhosszánál pl. Így a rövidebb hullámhosszak, mint az UV vagy a kék, sokkal jobban szóródnak és polarizálódnak a hosszabbaknál.

A szóródás miatti polarizáció a beesési irányra merõlegesen a legnagyobb, ezért az égbolton a részlegesen poláros égboltfény elektromos az ultraibolya látás hatása vektorai E-vektorok koncentrikus köröket képeznek a Nap körül. Ha egy állat képes detektálni ezen E-vektorokat, akkor meg tudja állapítani a Nap irányát az égbolt polarizációs mintázatából még akkor is, ha a Nap nem látszik a felhõk vagy a tereptárgyak miatt.

Néhány rovar ily módon detektálja a Nap irányát. Eddig két rovarfaj navigációs képességeit vizsgálták részletesen: a mézelõ méhét és a sivatagi hangyáét.

az ultraibolya látás hatása

UV-receptoraik zöme összetett szemük háti sávjában koncentrálódik, amely az összes fotoreceptornak csak néhány százalékát képviseli.

További a témáról