Böjt utáni látás

Böjt – Wikipédia

Előíratott nektek a böjtölés, amiként előíratott azoknak, akik előttetek éltek Talán istenfélők lesztek Ha valaki közületek beteg, vagy úton van, akkor [azonos] számú másik napig [kell böjtölnie]! Akik pedig csak nehézség árán képesek [böjtölni, de nem böjtölnek], azok megváltással tartoznak, [s ez] egy szegénynek a tápláléka Aki pedig önkéntesen többet ad, az jobb neki és jobb nektek az, hogy böjtöltök, ha tudtok.

Aki közületek e hónap idején [a maga helyén] jelen van, az böjtölje végig!

böjt utáni látás

Tartsátok hát be a böjtöt az [előírt napokon] mindvégig És magasztaljátok Allahot azért, hogy az igaz úton vezérelt benneteket 64! Talán [még] hálásak lesztek Ha az Én szolgáim kérdeznek Felőlem, hát Én közel vagyok [hozzájuk] és felelek annak a fohászára, aki Hozzám fohászkodik. Hallgassanak hát [ők is] az Én [hívásomra] és higgyenek Bennem!

Talán az igaz úton fognak haladni A böjt éjszakáján szabad közelednetek asszonyaitokhoz Allah tudja, hogy mit csináltok titokban magatok látás-helyreállítási módszerek eredményei Mostan[tól kezdve hát] közelíthettek feléjük, és ne feledjétek, amit Allah előírt nektek 70 [a böjt éjszakájára vonatkozóan]!

Egyetek és igyatok addig, amíg a hajnalhasadáskor meg nem különböztetitek a fehér szálat a feketétől! Ne közeledjetek hozzájuk! Így teszi világossá Allah az emberek számára az Ő jeleit. Talán istenfélők lesznek.

A böjtölés így hat az anyagcserére

Azonban eltérő a véleményük a - szemmel láthatóság nélküli - számítás módszeréről az újhold bebizonyításánál. A legtöbb tudós úgy látja, hogy az újhold bizonyítása számítással nem megengedhető, mert ez egy istenszolgálati kérdés, és a bizonyíték szerint kell eljárni és megállni annál, és az elődök tudósai megegyeztek abban, hogy a böjtölés és a böjtmegszakítás a csillagokra támaszkodva nem helyes, mert a csillagászat becslés és találgatás.

Néhány kortárs tudós azt mondja, hogy a böjt utáni látás célja az újhold születésének bebizonyítása, és a számítás ma jobban bizonyítja böjt utáni látás a meglátásnál. De ha létezik másik módszer, amivel bizonyosságot lehet nyerni, akkor azt szabad használni. Egyértelmű, hogy ez a vélemény helytelen és ütközik a Korán és a Szunna szövegeivel, hiszen nem férhet kétség ahhoz, hogy az iszlám tudósai között — eltekintve a kivételektől — közmegegyezés alakult ki a tekintetben, hogy Ramadán kezdetének és végének megállapítása szemmel való meggyőződéssel történik, nem pedig csillagászati számítások alapján.

Ismeretes, hogy a csillagászati számítás 75 ma eltér a múltbeli számítástól, amelyben több volt a becslés és a találgatás. A tudományos csillagászati számítások meghatározzák az áldott Ramadán hónap újholdjának születését, amely támpontot jelent az újhold meglátására, de ez önmagában nem elegendő Ramadán kezdetének kinyilvánítására, valóban szabad szemmel látnia kell az újholdat legalább egy hiteles személynek.

Ám ha bizonytalanná vált nektek meglátni, akkor fejezzétek be dicsekvő látásjavulás hónapot harminc napra!

Tartalomjegyzék

Tehát amikor a csillagászati számításokra való támaszkodásról beszélünk, akkor ezalatt egyedül a tanúzás visszautasítását értjük, nem pedig a hónap kezdetének megállapítását. Ha a csillagászok azt mondják, hogy az újhold nem születik meg csupán a naplemente után, és jelentkezik egy személy, aki látni vélte az újholdat a naplemente után, miközben még meg sem született, akkor ez egy érvénytelen tanúzás, még akkor is, ha több tanútól származik.

Ez azért van, mert a tanúskodók állítása bizonytalan, a számítással való megerősítés böjt utáni látás biztos, és a bizonytalan nem állhat szembe a biztossal, a tudósok megegyezése szerint.

Ez a módja a számításokra való támaszkodásnak a tanúzás visszautasítására vonatkozóan. Ellenben ha naplemente előtt születik meg az újhold, de egy tanú sem jelentkezik azzal, hogy látta az újholdat, akkor nem megengedett a hónap kezdetének megállapítása pusztán a számításokra hivatkozva.

Fontos még megjegyezni, hogy az iszlám szerint a nap napnyugtával kezdődik 76 és ezért figyelembe kell venni a hold születésének számításánál, hogy napnyugta előtt kell születnie és kellő ideig kell fennmaradnia napnyugta után, hogy meg lehessen látni szabad szemmel.

A pusztában böjtölő Jézus William Dyce festménye, körül Az angyalként megszemélyesített böjtölés és imádkozás az ördögként ábrázolt irigységgel bolgár freskó

Tehát a böjt utáni látás böjt utáni látás hónap kezdetét és végét tekintve az, hogy vajon a naplemente a hónap végén a hold lenyugvása előtt történt-e meg, vagy sem. Vagyis ha a napnyugta a hold lenyugvása előtt történik, akkor a hónap első napját megelőző éjszakáról van szó.

Ha pedig a napnyugta a hold lenyugvása után történik, akkor a hónap utolsó napját megelőző éjszakájáról van szó, és nem lehet alapul venni az újhold naplemente utáni születését, akár az éjszaka elején, akár böjt utáni látás következik be.

Így ha az újhold születése a napnyugta után történik, akkor a hónap utolsó napját megelőző éjszakájáról van szó, ha pedig a napnyugta az újhold születése után történik, akkor a hónap első napját böjt utáni látás éjszakáról van szó.

A csillagászok megegyeztek abban, hogy az újhold születése percre, sőt másodpercre pontosan meghatározható, és nincs semmilyen véleménykülönbség a csillagászok között ez ügyben, miként a matematikusok között sincs eltérés egy egyszerű összeadási művelet eredményét illetően. A csillagászok között tehát nincs a születést illetően eltérés, csupán a meglátás terén, miután megegyeztek a születés időpontjáról.

Néhányan azt mondják, hogy a születés lehetséges a naplemente előtt, ám csupán egy bizonyos fokú vízszintes szögből, és egy bizonyos fokú magasságból lehet látni, amelyek mértékére nézve eltérő a véleményük, de ugyanakkor megegyeznek a születés időpontját illetően.

Ez a véleménykülönbség összezavarta a Saría tudósait régen és a jelenkorban is, mivel nem tettek különbséget a születés és a látási képesség között, és azt gondolták, hogy az eltérés a látási lehetőségben, a születés időpontjában való eltérést jelenti egyben Tehát a vallási szövegek böjt utáni látás böjt utáni látás egyértelmű csillagászati eredmények összekapcsolása, egymáshoz igazítása alapján: az újhold látása az arról való tanúzással bizonyítható, és a hónap kezdetének vagy végének meghatározása erre kell hogy korlátozódjon.

Még akkor is, ha a csillagászok véleménye szerint naplemente előtt születik az újhold, hiszen ha nem látta senki sem az újholdat, akkor nem szabad a csillagászati számításra támaszkodni. Ugyancsak megengedhetetlen az újhold látását, annak megszületése után bizonyos látási feltételekhez egy bizonyos szög, vagy magasság kötni.

Az éhezés javíthatja a látást?

Amikor megszületik az újhold, és jelentkezik olyan, aki tanúsítja a látás megtörténtét, akkor kötelező figyelembe venni a látást, a fenti látási feltételek tekintetbe vétele nélkül. Ha azonban lement a Nap az újhold megszületése előtt, és jelentkezett olyan személy, aki arról tanúskodik, hogy látni vélte az újholdat, akkor vissza kell utasítani ezt a tanúzást, hiszen teljesen kizárt, hogy valaki láthatja az újholdat ebben az esetben.

a látás értéke az emberek számára

Ez alapján pedig a csillagászati számításra kell támaszkodni a visszautasítás esetében, de nem a meghatározás esetében. Hogy még világosabb legyen a csillagászati számítás jelentése - és hogy erre kell támaszkodni a visszautasítás esetében, de nem a meghatározás esetében - négy esetet említünk meg: Az első eset: Naplemente előtt megszületett az újhold, és jelentkezik olyan személy, aki arról tanúskodik, hogy látni vélte az újholdat a naplemente előtt, akkor ezt figyelembe kell venni, és ezzel meghatározódik a hónap kezdete — miután meggyőződnek hitelességéről.

Ramadán esetében elegendő egy szavahihető tanú, böjt utáni látás hónapok esetében legkevesebb két szavahihető tanú látására van szükség. Ebben az esetben a vallási vélemény megegyezik a csillagászati ténnyel, abban hogy a hónap kezdetét veszi. A második eset: Naplemente után születik meg az újhold, és egy tanú sem jelentkezett azzal, hogy látta az újholdat a naplemente után, akkor ebben az esetben is megegyezik a vallási vélemény a csillagászati ténnyel, abban hogy kizárt a látás lehetősége, és ez az éjszaka a hónap utolsó napjának kezdetét jelenti.

szem szanatóriumi hardver kezelés

A harmadik eset: Naplemente előtt születik meg az újhold, és egy tanú sem jelentkezik azzal, hogy látta volna az újholdat. Ebben az esetben eltér a vallási vélemény a csillagászati ténytől, mivel a csillagászati tények szerint megállapítható hogy kezdetét veszi az új hónap, böjt utáni látás vallási vélemény pedig cáfolja ezt, mivel egyetlen tanú sem jelentkezett azzal, hogy látta az újholdat.

Nem szabad alapul venni a csillagászati megállapítást, mivel a vallási megállapítás a látásra korlátozódik. A negyedik eset: Naplemente után születik meg az újhold, és ha valaki azzal az állítással jelentkezik, hogy látta az újholdat naplemente után, ezzel pedig eltér a látásra vonatkozó állítás a csillagászati ténytől, és ebben az esetben a látásra vonatkozó állítás megállapítja a hónap kezdetét, a csillagászati tény pedig cáfolja a kezdetét.

Ilyen esetben a csillagászati tényre kell támaszkodni, hiszen az újhold meg sem született a naplemente előtt. Amint már írtuk a kötelező böjt hónapja böjt utáni látás Ramadán hónap, ami 29 vagy 30 napos lehet a Hold pozíciójától függően. Ez a kifája kötelességek közé tartozik. Kifája: olyan kötelesség, amit ha a muszlimok egy része elvégez, akkor a többinek nem kell. Ebben buzdítás is található, hogy a későbbi korok embere azon böjt utáni látás és buzgólkodjon, hogy sokkal teljesebb és tökéletesebb módon hajtsa ezt végre, mint a korábbiak.

böjt utáni látás

Tehát a böjtölés az istenfélelemnek a legnagyobb oka, mivel a böjtölő Allah parancsát hajtja végre, és elkerüli azt, amit Ő eltiltott.

A böjtölésben a lelkek megtisztítása és megtisztulása található mindenféle alantas és erkölcstelen dologtól. Kezdetben az is előíratott a böjtölők számára, hogyha valaki imádkozta az esti imát vagy aludt, azután már tilos volt a számára az étel, ital, és a házasélet másnap estig. Ám a böjt kiválóbb, mint mások táplálása.

További a témáról