Látomás 2 5 mi ez

látomás 2 5 mi ez

szem és látás tanulsága a távolsági látás romlik este

A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. Ugyanúgy, mint az elsőnél, az egyháztörténelemmel kezdi. És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; 2. A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben Az asszony az Ó-szövetségi egyház. A Nap, a Hold és a 12 csillag utalás József történetére, álmára, és a 12 testvérre, akikből lett Izrael 12 törzse.

A szülés Jézus Krisztus eljövetele.

5. A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. - Jézus a Főnököm

Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; 4. És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, látomás 2 5 mi ez a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye. A Sárkány Dániel helyreállítani a látást nagymama beazonosítható, és a Sátán és Isten közötti nagy küzdelmet mutatja be.

Jézust akarja elpusztítani. Nem idézek minden verset, de a lényeg, hogy Jézus feltámadása után jön a Katolikus egyház korszaka, ami napig tart. Ez alatt az idő alatt Isten elrejti az igaz egyházat.

Erre utal a 6. A ig versek közötti rész a Mennyben játszódik. És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Ezt re teszem, mint minden eseményt, ami a Mennyben játszódik. Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban.

Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van. Ezt összekapcsolom a Jaj kiáltásokkal, Jel. A ik vers a vízzel azokra a népekre utal, akik a sátán befolyására üldözik az igaz keresztényeket.

A ik versben eljutunk az es évekig, amikor kialakult az advent mozgalom, előtérbe került a 10 parancsolat, és megjelent Jézus Bizonyságtétele, a prófétaság lelke.

online látásvizsgálati táblázatok homeopátia kezelés myopia

Ezzel a bevezetővel érkezünk el a következő nagy látomásig, ami a Szerintem a Jel. A hagyományos értelmezés az szenilis rövidlátás ideig, időkig, és az időnek feléig. Tehát nem az éves időszakra tér vissza a vers, hanem az utáni időszakra vonatkozik.

Mivel Sátán levettetett a Földre, és tudja, hogy kevés ideje van, ezért a 14 verset és az asszony üldözését az utolsó időkre teszem. Jaj  a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van. Az egyház egy három és fél éves időszakig el fog menekülni a "pusztába", ahol a Szent Lélek fogja felkészíteni, úgy mint Keresztelő Jánost, vagy magát Jézus Krisztust. Ha a Azt tapasztalom, látomás 2 5 mi ez a hagyományos Jelenések könyve értelmezés összekeveri a szereplőket.

Mielőtt belemerülnék a Az igaz egyház. Hamis egyház, ami a népeket uralja. Megrészegíti a föld lakósait. A nagy város, akinek hatalma van a Föld királyain. Ezért nem lehet egy konkrét város, pl. Paráznaság borából inna ad minden népnek. A csapások alatt 3 részre szakad.

homályos látás 40 évesen jövőkép a környezettel

Látomás 2 5 mi ez királyok elpusztítják. Megáll a tengerparton. Hamis hatalom, a népekből alakul ki, és uralkodik a népeken. Káromló száj, hatalom 42 hónapig. Sötétségtől szenvednek. Legyőzi az Isten eszközeit, az olajfát és a gyertyatartót Jelenések Megegyezik a Tengerből Feljövő Fenevaddal. Egy hegy, amin ül a Parázna Asszony. Bárányhoz hasonló, úgy szól mint a Sárkány. Teszi, hogy imádják a Tengerből feljövő Fenevadat.

Tüzet hoz le az égből. Azaz másolatát, ugyanazokat csinálja. Lelket ad a Tengerből feljövő Fenevadnak, és megöleti azokat, akik nem imádják. Megbélyegzi az embereket a kezükön vagy a homlokukon.

Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket.

A száma A Hamis prófétával a tüzes tóba vettetik. Ördögi lelkek, akik egybegyűjtik a királyokat. Az első 7 király a Római birodalom idején van. Jogi utódja a Római Katolikus Egyház. A csúcs időszak évig tartott. Majd a Francia forradalom alatt elvesztette világhatalmát. Az Amerikai  Protestáns hatalmak megerősítik, majd 10 politikai hatalom minden erejét bevetve világhatalomra juttatja.

Új fordítású revideált Biblia

Később ezek fogják elpusztítani. A Római Katolikus Egyház pusztulása után egyesíti a világ hatalmait Isten maradék népe ellen. A spiritizmussal egyesülve csodákat tesz, hamis gyógyításokat és természeti jeleket hoz létre.

Megbélyegez mindenkit, és aki nem engedi, az nem adhat - nem vehet. A spiritizmus segítségével egyesíti a világ hatalmait Isten ellen. Elpusztul a Katolikus Egyház pusztulásakor, mikor az emberek rájönnek az igazságra, hogy félre vezették őket, de akkor már lejárt a kegyelem idő, és nincs lehetőség visszatérni Isten igazságához. Hét fej van, hét hegy, amire építik Római Katolikus Egyházat.

Nem lehet egy konkrét pápa, sem a pápaság, mert egyikre sem jellemző, hogy hordozza a Római Katolikus Egyházat. Nem lehet 7 valóságos hegy, amivel a Római 7 dombot azonosítják. Szerintem 7 alaptanítás, ami közül egy majdnem elveszett.

A bűnbocsánat szinte teljesen eltűnt a középkori egyház életéből, helyette tombolt a Szent inkvizíció. Ma pedig mindig és mindenkinek megbocsájtanak. Nem számít, hogy egy pap pedofil, nem gond, ha valaki homoszexuális, a lényeg hogy Isten mindenkit szeret és mindenkinek megbocsájt.

Elfelejtik és elhallgatják Isten törvényét, Isten ítéletét semmibe veszik. Ez az a mágnes, ami mindenkit bevonz a gyülekezetbe. Nem baj ha bűnözök, nem baj ha megszegem Isten szent törvényét, mert mindig és mindenkinek megbocsájt. A tengerből feljövő fenevad a népek közül kialakuló egyházra utal. A szarvak, koronák, állatok beazonosíthatók a Dániel könyve és a Jelenések könyve alapján.

 • Как могут существа, считающие себя разумными, устраивать столь мерзкое зрелище?" Она едва сумела прогнать из головы сцены будущей казни, когда к ее плечу прикоснулись.
 • M. J. Arlidge - Halálos látomás (új példány) - konyvkolcsonz
 • Проговорила Николь.

Dániel 7. Itt a hagyományos értelmezést alkalmazom, és a tíz királyt a Római birodalom idejére helyezem. De ezek nem azonosak az utolsó idők tíz királyával.

Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona. A szarvak királyokaturalkodókat jelképeznek.

M. J. Arlidge - Halálos látomás (új példány)

A fej pedig hegy. Szerintem nem valóságos hegy, hanem egy alap, amire látás szelektív egyházi tanításokat felépítik. Jelenések És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.

És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat. És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig. Látomás 2 5 mi ez eredeti értelmezés szerint az fej, ami halálosan megsebesítetett, az a pápaság intézménye, amit ban elvesztette a világ uralmát.

Számomra ez azért furcsa, mert ha a parázna a Hamis Egyház, ami 7 hegyen ül, akkor nem lehet az egyik hegy a pápaság, vagy egy konkrét pápa. Szerintem a 7 hegy az 7 alap, amire építik az egyház tanításait. A hét fő a hét hegy, a melyen az asszony ül; Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni.

A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a látomás 2 5 mi ez közül való; és a veszedelemre megy. A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de látomás 2 5 mi ez kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.

 • Reggel rosszabb a látás, mint délután
 • Újra fölemeltem szemeimet és láttam, s íme egy repülő tekercs.
 • Könyv: Halálos látomás (M. J. Arlidge)
 • A hatodik látomás: a repülő könyv - mosolykilometer.hu
 • Látásvesztés szülés közben
 • A látás javítása népi gyógyszerekkel és gyakorlatokkal
 • Доброе утро, моя маленькая, прости, не знаю, как тебя зовут, - бодро сказала Николь.
 • Jövőkép és fiatal

Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják. A Tengerből feljövő fenevad jól beazonosítható az időmeghatározás alapján. A jel. Látomás 2 5 mi ez néki hatalom minden nemzetségen, imádja Őt az egész világ. Ezt nehezen tudom az ig tartó Katolikus Egyházi birodalomra ráilleszteni. Ázsiában nem volt jelentős a katolikus misszió, Buddhista látomás 2 5 mi ez hindu tanokat vallottak, az Iszlám uralma alatt tartotta a közel keletet és észak Afrikát.

Az intenzív ázsiai katolikus misszió az es években indult. Európában akkor, az as, as években még erős volt a református öntudat, szóba sem álltak a Katolikus egyházzal. A Földből feljövő fenevad a Protestáns egyház, ami Amerikában alakul ki végleges formájára. Más, mint az Európai protestáns mozgalmak, mert látomás 2 5 mi ez Spiritizmussal köt szövetséget. Ez csak az as évek után kezdett kiformálódni, a folyamatnak még nincs vége.

Emlékszemmég a hideg háborús időkben Ronald Reagen volt az első Amerikai elnök, aki egyenrangú partnerként fogadta II. János Pál pápát. Ettől kezdve kinyíltak az ajtók a Pápa előtt, és meghódította a világ politikai hatalmait. Most a pápának nagyobb tekintélye van, mint bármelyik politikusnak.

A spiritiszta eszközöket használó protestánsok befolyásolják természetes gyógyszer a látásra Amerikai kongresszust, hogy az állam alkotmányból vegyék ki a vallásszabadságot, és az állam újra szövetkezzen az egyházzal.

Így erőszakolják rá az emberekre a hamis egyház látomás 2 5 mi ez. A spiritizmus adja az erőt a csodákhoz. A protestáns egyház a spiritiszta erőket igénybe véve elhiteti a világot. Sátán megjelenik mint Jézus Krisztus, a hamis próféta meghamisítja Isten prófétáját.

Illés viaskodott a hamis papokkal, és oltárt épített, amit meglocsolt.

További a témáról