Látomás Pugacsevánál

A prózában nincs ilyen egyértelmű felosztás Nem könnyű azonnal meghatározni, hogy melyik műfaj ez vagy az a mű.

Lírai műfajok

Hogyan hat az olvasott mű az olvasóra? Milyen érzéseket vált ki? Jelen van-e a szerző, megismerteti személyes tapasztalataival, van-e egyszerű elbeszélés a leírt események elemzésének hozzáadása nélkül.

Mindezek a kérdések konkrét válaszokat igényelnek a végső ítélet meghozatalához a szöveg bizonyos típusú irodalmi műfajhoz való tartozásáról.

látomás Pugacsevánál

A műfajok mesélnek magukról Az irodalom műfaji változatosságának megértéséhez ismernie kell mindegyikük jellemzőit. A csoportok talán a legérdekesebbek a formájukban. A darab kifejezetten a színpadra írt darab. A történet egy prózai elbeszélés, kis terjedelmű.

Szóbeli irodalmi műfajok. Irodalmi műfajok

A regényt méretaránya különbözteti meg. A történet egy köztes műfaj, amely a történet és a regény között áll, és amelyben egy hős sorsát mondják el.

A tartalmi csoportok száma kevés, ezért nagyon könnyű megjegyezni őket. A vígjáték humoros és szatirikus karakterű. A tragédia a várakozásoknak megfelelően mindig kellemetlenül végződik. A dráma az emberi élet és a társadalom konfliktusán alapszik. A műfajtipológia csak három struktúrát tartalmaz: Az eposz a múltról mesél, anélkül, hogy kifejtené személyes véleményét látomás Pugacsevánál történtekről.

A dalszövegek mindig tartalmazzák látomás Pugacsevánál lírai látomás Pugacsevánál, vagyis maga a szerző érzéseit és tapasztalatait. A dráma a szereplők egymással való kommunikációján keresztül tárja fel cselekményét.

látomás Pugacsevánál

Art stílusa szépirodalomban használják. Hatással van az olvasó fantáziájára és érzéseire, közvetíti a szerző gondolatait és érzéseit, felhasználja a szókincs minden gazdagságát, a különböző stílusok lehetőségeit, a képalkotás, a beszéd érzelmessége jellemzi.

A művészi stílus érzelmessége eltér a társalgási, mindennapi és újságírói stílus érzelmességétől. A művészi beszéd érzelmessége esztétikai funkciót tölt be. A művészi stílus feltételezi a nyelvi eszközök előzetes kiválasztását; az összes nyelvi eszközt képalkotásra használják. A műfaj mint fogalom nagyon régen, az ókori világban jelent meg.

Látomás Pugacsevánál megjelent a műfajok tipológiája.

Mihail Jurievich Lermontov Mihail Jurjevics egyik kortársa, V. Belinszkij kritikus azt írta, hogy ez a mű "költőnk kedvenc ideálját" tükrözi. A klasszikus romantikus orosz költészet egyik legfinomabb példáját - a "Mtsyri" verset - ebben a cikkben tárgyaljuk. A történelem írása Az "Mtsyri" a kaukázusi élet benyomása alatt íródott mű.

Ma a szövegek tipológiája szigorúbb és világos határokkal rendelkezik. Sőt, az élet minden területén alkalmazzák őket - kormányzati tevékenységekben, szakmai szférákban, színházban, orvostudományban és még a mindennapi életben is. A szépirodalom műfajai nagyon látomás Pugacsevánál kérdés. Mint tudják, az összes irodalmi mű az ábrázolt természetétől függően három típus egyikébe tartozik: eposz, líra vagy dráma. Az irodalmi nemzetség egy műcsoport általánosított neve, a valóság tükröződésének jellegétől függően.

EPOSZ görögül "elbeszélés" vitamin termékek a látáshoz szerzőn kívüli eseményeket ábrázoló művek általános elnevezése.

DALSZÖVEG a görög "előadástól a líraig" általános megnevezése azoknak a műveknek, amelyekben nincs cselekmény, de a szerző vagy lírai hősének érzéseit, gondolatait, tapasztalatait ábrázolják. DRÁMA görögül "cselekvés" - a színpadon színpadra állításra szánt művek általános látomás Pugacsevánál a drámában a szereplők párbeszédei érvényesülnek, a szerző kezdete minimalizálódik.

Az epikus, lírai és drámai művek változatosságát nevezzük irodalmi művek fajtái. Típus és műfaj - fogalmak az irodalomkritikában nagyon közel.

látomás Pugacsevánál jó látás dátumok

Műfajok az irodalmi mű típusának variációinak nevezik. Például egy történet műfaji típusa fantasztikus vagy történelmi történet lehet, a vígjáték műfaji típusa pedig vaudeville stb.

Szigorúan véve az irodalmi műfaj a műalkotás történelmileg kialakult típusa, amely tartalmaz egy adott műcsoportra jellemző szerkezeti jellemzőket és esztétikai minőséget. Epope- jelentős szépirodalmi mű, amely jelentős történelmi eseményekről mesél. Az ókorban hőstartalmú elbeszélő költemény volt.

Szóbeli irodalmi műfajok. Irodalmi műfajok

A Század irodalmában megjelenik az epikus regény műfaja - ez látomás Pugacsevánál olyan mű, amelyben a főszereplők karaktereinek kialakulása a történelmi eseményekben való részvételük során következik be. REGÉNY- egy nagy elbeszélő szépirodalmi mű, összetett cselekménnyel, amelynek középpontjában az egyén sorsa áll.

A történet- egy szépirodalmi mű, amely a cselekmény volumenét és összetettségét tekintve középső helyet foglal el a regény és a történet között. Az ókorban minden elbeszélő művet történetnek neveztek.

SZTORI- alkotás kitalált eseményekről és szereplőkről, általában mágikus, fantasztikus erők részvételével.

MESE a "bayattól" - elmondani költői formában elbeszélő mű, kis méretű, moralizáló vagy szatirikus jellegű. Belinsky "szomorú tartalmú dalt" elégiának nevezett.

terápiás gyakorlatok hyperopia kezelésére látásélesség 2 0 mit jelent

Az "elégia" szót "nádfuvolának" vagy "gyászos dalnak" fordítják. Az elégia az ókori Görögországban keletkezett a Kr. SZONETT a provanszi szonettből - "dal" - 14 soros vers, amely bizonyos rímes rendszert és szigorú stílustörvényeket tartalmaz. A szonett Olaszországból származott a SarriOroszországban - a A szonett fő típusai az olasz 2 négysorosból és 2 terzettből és az angol 3 négysorosból és a végső párosból. VERS a görög poieio-ból - "csinálok, alkotok" - nagy költői mű, narratív látomás Pugacsevánál lírai cselekménnyel, általában történelmi vagy legendás témában.

TRAGÉDIA a görög tragos ode-ból - "kecske dal" drámai mű, amely az erős karakterek és szenvedélyek feszült küzdelmét ábrázolja, amely általában látomás Pugacsevánál hős halálával végződik. KOMÉDIA a görög komos ódából - látomás Pugacsevánál dal" - vicces, vicces cselekményű drámai alkotás, amely általában társadalmi vagy mindennapi rosszindulatokat csúfol.

DRÁMA "Akció" egy irodalmi alkotás, amely egy komoly cselekményű párbeszéd formájában jelenik látomás Pugacsevánál, és amely egy embert a társadalommal való drámai viszonyában ábrázol. A drámatípusok lehetnek tragikomédia vagy melodráma. Minden irodalmi nemzetség műfajokra oszlik, amelyekre jellemzőek a művek egy csoportja.

látomás Pugacsevánál amit látásélességgel látnak 0 01

Megkülönböztetni az epikus, a lírai, a lyroepikus műfajokat és a dráma műfajait. Látás a szoptatás alatt műfajok Sztori irodalmi - prózai vagy költői formában működő mű, amely egy népmese folklór hagyományain alapszik egy történet, fikció, a jó és a rossz küzdelmének képe, antitézis és ismétlés, mint a kompozíció vezérelve.

Például M.

Epikus műfajok

Példázat a görög parabolából - "mögött elhelyezve " - az eposz kis műfaja, egy kis építő jellegű elbeszélő mű, amely erkölcsi vagy vallási utasításokat tartalmaz, amelyek az allegóriák széles körű általánosításán és felhasználásán alapulnak. Az orosz látomás Pugacsevánál gyakran használtak példabeszédet plug-in epizódként műveikben annak érdekében, hogy az elbeszélést mély jelentéssel töltsék meg. Puskin "A kapitány lánya" - valójában ez a csúcspontja Emelyan Pugacsev képének nyilvánosságra hozatalában: "Háromszáz évig ennünk dögöt, jobb, ha egyszer élő vért iszunk, és akkor Isten akarja!

Dosztojevszkij "Bűnözés és büntetés" c. Mese- az epika kis műfaja; cselekménnyel kiegészítve, allegorikus jelentéssel bír, a mesék egy jól ismert mindennapi vagy erkölcsi szabály szemléltetését jelentik.

A mesék a cselekmény teljességével különböznek a példabeszédtől, a mesét a cselekvés egységessége, a tömör bemutatás, a részletes jellemzők hiánya és egyéb, nem narratív jellegű elemek képezik, amelyek látomás Pugacsevánál a cselekmény fejlődését.

A mesék általában 2 részből állnak: 1 egy történetről szóló történet, konkrét, de könnyen általánosítható, 2 a történetet követő vagy megelőző erkölcs. Kiemelt cikk- egy műfaj, amelynek fémjelzi az "írás a természetből".

segítsen a látás javításában mennyire javíthatja a látását

A cselekmény szerepe gyengül az esszében, mert a fikció itt lényegtelen. Az esszé szerzője főszabály szerint első személyben vezeti a történetet, amely lehetővé teszi számára, hogy gondolatait beillessze a szövegbe, összehasonlításokat és analógiákat hozzon létre - azaz használja az újságírás és a tudomány eszközeit.

Az esszé műfajának irodalomban való felhasználására példa az I.

  • Eduard Hanok a művészekkel való konfliktusról: "Túl messzire mentek, túl sokat játszottak, én pedig természeténél fogva harcos vagyok.
  • Hogyan lehet javítani a látást egy rövidlátásban
  • A látás világosabbá válik
  • Hogyan lehet helyreállítani az ültetett látást

Novella Olasz novella - hírek egyfajta történet, epikus cselekvésdús mű, váratlan leszereléssel, amelyet rövidsége, semleges bemutatási stílusa és pszichologizmusának hiánya különböztet meg. Fontos szerepet játszik a regény cselekvésének kialakításában a véletlen, a sors beavatkozása. Egy orosz novella tipikus példája az I. Bunin "Sötét sikátorai": a szerző nem pszichológiailag ábrázolja hőseinek szereplőit; a sors szeszélye, a vak esély egy ideig összehozza őket és örökre elválasztja őket.

Sztori- kis kötet epikus műfaja, kis számú karakterrel és az ábrázolt események rövid időtartamával. A történet középpontjában egy látomás Pugacsevánál vagy életjelenség képe található. Az orosz klasszikus látomás Pugacsevánál a történet elismert mesterei A.

Kökény Attila - Nyári Kálmán - Néhány év után

Puskin, N. Gogol, I. Turgenyev, L. Tolsztoj, A.

Share this:

Csehov, I. Bunin, M. Gorky, A. Kuprin és mások.

  • "Я стара, - подумала .
  • Макс указал вверх.
  • Сегодня уже третий раз, - сообщил Патрик Николь, когда они следом за Кеплером и Галилеем вошли в дом.
  • Rövidlátás az egyik szem torna során

Sztori- egy prózai műfaj, amelynek nincs stabil kötete, és köztes helyet foglal el egyrészt a regény, másrészt a történet és a látomás Pugacsevánál között, az élet természetes menetét megismétlő krónikai cselekmény felé hajlik. A történet a történettől és a regénytől eltér a szöveg terjedelmével, a hősök számával és a felvetett problémákkal, a konfliktus összetettségével stb. A történetben nem annyira a cselekmény mozgása a fontos, hanem a leírás: a szereplők, a cselekvés helye, az ember pszichológiai állapota.

Csehov, "A falu", I. A történetben az epizódok gyakran a krónika elve szerint követik egymást, nincs belső kapcsolat közöttük, vagy meggyengült, ezért a történetet gyakran életrajzként vagy önéletírásként építik fel: "Gyermekkor", "Kamaszkor", "Ifjúság" L.

Tolsztoj, "Arszenyij élete", I. Bunin stb. Irodalom és nyelv. A regények osztályozásának különböző megközelítései vannak: 1 strukturális jellemzők szerint regény-példázat, regény-mítosz, regény-disztópia, regény-utazás, verses regény stb. Meg kell jegyezni, távoli látás a regény műfaji fajtáinak pontos osztályozását még nem sikerült megállapítani.

Vannak olyan művek, amelyek ideológiai és látomás Pugacsevánál eredetisége nem illeszkedik egyetlen osztályozási módszer látomás Pugacsevánál sem.

Gesta Siculorum — Bibliai személyek és szentek nevei a

Bulgakov "A mester és Margarita" akut társadalmi és filozófiai kérdéseket egyaránt tartalmaz, amelyekben a bibliai történelem eseményei a szerző értelmezése szerint a XX. Század as évek moszkvai életének kortárs szerzőjével párhuzamosan alakulnak, drámával teli jelenetek váltják egymást szatirikus. A mű látomás Pugacsevánál jellemzői alapján szocio-filozófiai szatirikus regény-mítosz kategóriába sorolható.

Epikus regény - ez egy olyan mű, amelyben a kép tárgya nem a magánélet története, hanem egy egész nép vagy egy egész társadalmi csoport sorsa; a cselekmény csomópontok - kulcsfontosságú, fordulópontú történelmi események - alapján épül fel. Ugyanakkor az emberek sorsa tükröződik a hősök sorsában, akár egy vízcseppben, másrészt az emberek életének képét külön sorsok, magánéleti történetek alkotják.

További a témáról