Milyen látványnál szülhet maga

Az anyaság élei – interjú Horváth Lóczi Judit képzőművésszel

Olyan az élete, mintha a napok nem mulnának, a vetés nem nőne, az ember sem mozdulna, csak ő öregedne. Ajtónyílásnak, égzengésnek csak milyen látványnál szülhet maga értelme van: kevesebb vagy a többi asszonynál. Mit tehetne az ilyen öregasszony? Bámulja a mások gyermekeit, urát vigasztalja, vagy a templom körül settenkedik szüntelenül, hogy valaki híres jámbor megérintse köntöse szélével. De Shébában névtelen, kicsiny a templom, nincsenek nagy tanítók s benn a templomban csak rács mögött ülhet az asszonyállat.

Ruthot csupán a képzelete élteti még.

Kortárs Online - Az anyaság élei – interjú Horváth Lóczi Judit képzőművésszel

Ahogy szenved, soványodik, görnyed, képzelete egyre nő, izmosodik, termékenyül, kétségbeesett rajongással ölel magához minden apróságot, mintha a test helyében ő akarna szüntelen teherben lenni. Egyre-másra szüli Ruthnak az édes káprázatokat. Ha idegen gyereket lát, azt hiszi, az övé, csak elrabolták tőle.

látásjavító termékek a látás élesebbé vált

Kirohan az utcára, magához édesgeti, s oly erőszakosan csókolgatja, hogy a gyermek szinte fél s anyja után kiált. Ruth akkor vitába száll az anyával, s nem nyugszik, míg csődület nem támad udvara előtt.

milyen látványnál szülhet maga a glaukóma látása által bonyolult szürkehályog helyreáll

Mindenkit tanuságul hí maga mellett, hogy a gyermek az övé, majd hirtelen elhallgat, csöndesen elkomolyodik s így szól a valódi anyához: - Jó, jó, én édes Istenem, milyen látványnál szülhet maga csak vidd, te kedves asszony, az enyém volt, de neked adom.

Adonáj akarja, hogy kölcsönbe adjam. Hosszan sóhajt, az égre néz, majd így folytatja: - De szeresd, engedd sokat játszani és ne bánd, ha a napot lopja majd s ha nem is keres sok kenyeret.

  1. Alultápláltságot jelent.
  2. Még szülni is jobban megéri külföldön? - Terasz | Femina
  3. Bevezetés 1.
  4. PAP KÁROLY: MESSIÁS SZÜLETIK

Aztán megcsókolja a gyermeket és anyját s ünnepélyes komolysággal mondja: - Adonáj tudja és egész Shéba a tanum, hogy a legkedvesebbik gyermekemet adtam neked. Az idegen anya csak bámul, vannak, akik nevetnek, mikor egyszerre hirtelen szörnyű zokogás tör fel Rúth szívéből.

Az anyaság élei – interjú Horváth Lóczi Judit képzőművésszel

Haját tépi s úgy kiáltja: - Oh, semmi, semmi, csak úgy hittem, hogy az enyém. Máris elhárítja magától a gyermeket, szeméből hirtelen kialszik a fény, szégyenkezve hajtja le a fejét, mintha restellené az iménti káprázatot, lassan kioson a csődületből és valóságra ébredt szomorúsággal csöndesen bezárkózik s most megint nem látni sokáig. Illésről, az uráról azt mondják a shébaiak, hogy túlságosan szereti ezt a bolondos Ruthot.

milyen látványnál szülhet maga

Az asszony széthordja az egész boltot idegen gyermekeknek, de Illés nem bánja. Hadd ajándékozzon a szegény nyomorult, mondogatja szomorodottan.

Ünnepi hangulatok 8 lépésben – dallista a karácsonyi ünnepi időszakra

Hadd szaladgáljon, hadd osztogasson. Utódtalan férfinak minek a vagyon? Igy legalább az asszony szíve nyugszik. Igaz, szomorúság egy ilyen asszony, de rosszabb is lehetne. És gyakran ül magában töprengve: milyen látványnál szülhet maga tudja még mi lesz ezzel a szegény Ruthtal, ha máris így telve van káprázatokkal, könnyel, nyugtalansággal.

Egyszer már úgy látszott, Ruth majd csak belenyugszik magtalan magánosságába, mikor hirtelen megint csak felkerekedett. Most már titokban csábítja magához az ösmerős gyermekeket, mintha éket akarna verni a kicsinyek és szüleik közé. Ezért aztán lassanként mindenütt meggyűlölik, ajándékait visszadobják, becsukják előtte az ajtót és örökre eltiltják tőle a gyermekeket. Ruth magára s Illésre marad.

Malajzia, Kuala Lumpur, utazás - Na ilyet még nem láttam! - utazás magyarul vlog (2018)

Többé nem szól kölcsönbe adott gyermekeiről, s ha végigmegy a falun, mintha felülről nézne mindent, akár egy madár. Most már azt mondják róla: a gőgös bolond, idáig csak tetette magát, de ez az igazi arca. Többé nem törődnek vele, Ruth se áll szóba velök és kószálásai után legfeljebb ha Illésnek panaszkodik.

szédüléssel a látás romlik

A gyermekeket igen korán fogják a szülők a munka igájába, az asszonyokat zsarnokolják a férfiak s a férfiakat zsarnokolja a telhetetlenség.

Alig-alig látni egy játszó gyermeket, sehogy se érti, hogy az asszonyok mikor gondolnak Adonájra.

milyen látványnál szülhet maga mozgó körök látására

Az ember azt hinné, itt Shébában a mező és a templom és a munka Adonáj, és hogy az asszonyok nem is Isten teremtményei.

De ki szóljon ilyesmikről? Egy szegény meddő? Ruth mostantól egyre többet settenkedik a templom körül. De már nem valami híres jámbor érintésére vár, se nem lesi a kisgyerekeket, hanem valahányszor a pap jön, milyen látványnál szülhet maga áll: engedjék őt is, úgy mint a férfiakat, a frigyszekrény előtt imádkozni! Micsoda gondolat! Az asszonyállat örüljön, ha meghúzódhat fenn a rács megett a ketrecben, hallgathatja a férfiak imáját és sírhat.

Különösen egy meddő! Ruth azonban úgy véli, hogy a meddő nem asszony, nem is férfi, valami egészen más, igazán, oh milyen látványnál szülhet maga, a formaldehid hatása a látásra törvény kellene a meddőknek, habár csak én magam vagyok meddő itt Shébában.

Így szól s csak áll és vitázik, épp milyen látványnál szülhet maga, mint egykor az anyákkal tette. Ha elutasítják, ő hétről hétre újra leselkedik s tűri, hogy a rabbi végül is a férjével vitesse haza: - Kösd meg jól otthon ezt a szegény asszonyt, mert még sok galibát fog csinálni Shébában. Illés bocsánatért esedezik.

Account Options

Szereti az asszonyt. Nem győz mosakodni miatta. Valóban legszívesebben elköltözne Shébából a szegény Ruthtal együtt. De Ruth nem akar. Inkább nem háborgatja a papot sem többé, elül a templomban a ketrecben is, sőt mintha már nem is szomorkodna, siránkozna annyit.

Egyre lassabban jár, hangja sem a régi heves többé. Aztán nemsokára már mosolyogni kezd. Érett, mélységes ez a mosoly, száz akó véres szenvedésből sajtolt egy uncia olaj lángja ez, ami a szemében s ajka körül ég, mint az az olajmécs, amit Shébában szoktak a halottak emlékezetére gyujtani.

Még a kezes Illés is nehezen szokja meg ezt a mosolyt. Az idegenek pedig egyenest a bolondság nyomorúságának nevezik s biztosak benne, hogy egyszer még Illésnek magának kell lakat mögé csukni asszonyát, ahogy Shébában a bolondokat szokták.

De Illés senkinek sem panaszkodik. Pedig most ugyancsak új s az eddiginél is különösebb napok következnek.

látás-dioptriás konverzió

Ruth egyszerre csak angyalokat lát álmában, majd fényes nappal jönnek hozzá tarka égi követek, mindenféle bibliai emberek, aztán különös állatok, majd meg sohasem látott virágok képében. De ezekről a látásokról csak Illésnek beszélt. Oh hogy gyötri szegényt még mindig a meddőség, gondolja Illés, pedig biztosan csak valami messziről jött dögmadár szállhatott az udvar szemetjére, vagy holmi idegen vetődhetett át a benső szoba tulsó küszöbe előtt.

Mostanság sokat mennek a sivatag felé, hogy önkéntes sanyargatással kényszerítsék Adonájt irgalomra. Ruth káprázataitól ijedezve Illés is gyakran gondol ilyesmire az utóbbi időben. Bujdosna már akárhová. De csak nem tudja elhagyni Ruthot, habár már az ágy is elkorhadt, amelyen először ölelte ezt a szerencsétlen asszonyt. Egyre jobban félti Ruthot a jövendőtől.

Az érzelmi kilengések, a frusztráció és a testi elváltozások még ma is tabutémának számítanak — Horváth Lóczi Judit azonban kendőzetlenül beszél minderről képein keresztül. Meséltél korábban arról, hogy sokat hezitáltál, hogy bemutasd-e ezeket a képeidet. Miért okozott mindez nehézséget?

Úgy találja, mosolya ijesztőbb, mint volt a szomorúsága, hallgatagsága félelmesebb, mint hajdani heves járása-kelése, csetepatéi, s hogy a gyermekről nem beszél az utóbbi időben, ez szinte rémítőbb Illésnek, mint mikor Ruth csak erről beszélt.

Mintha görnyedne saját mosolyának a súlya alatt, mintha az egész teste csak köntöse volna ennek a mosolynak. Olyan sarlóformájú már a termete, mint fogyatkozása végin a hold. Csak a szeme golyóbisa roppant és ragyogó, mintha abban hálna egész örökké hánykódó iszonyú képzelete. Illés gyanakvólag, szinte félve kérdi tőle: - Belenyugodtál már Isten akaratába?

Kivizsgálásra ment a magyar színésznő: Elsápadt az orvos a látványtól

Az asszony erre halkan nevet. Vánnyadt kezével lassan, titokzatosan símogatja szívét, hasát, arca most oly elégedett, nyugodt, mint az állatoké, amikor szerelmes testüket nyalva, renyhén a napon sütkéreznek. Hátrahajtja a fejét, átfonja Illés nyakát: - Ha harminc évvel előbb jött volna, erős lett volna, mint Saul, - mondja elmélázva, - húsz évvel ezelőtt szép lett volna, mint Dávid, tiz évvel előbb okos, mint Salamon, de hogy most fog jönni, ily gyönyörűségesen későn, több lesz, mint erős, szép, bölcs és csak az enyém lesz.

Illés szomorúan hallgatja és legyint. Eszébe jut az elmúlt sok keserves esztendő, Ruth százféle háborodottsága, s nem a gyermekre, hanem őrületre és halálra gondol. Aztán újra meg újra végignéz az asszonyon. Nem a testét nézi, mert gyermeket igazán már nem vár többé; a szemét vizsgálja, a tekintetét.

Ott lakik valami új, valami félelmes.

További a témáról